Korunk 1928 Április

Egy amerikai luxusvonat

 


A Korunk februári számában ismertettük a modern amerikai hotelt, mint az amerikai technikai civilizáció egyik legtökéletesebb alkotását. Most pedig e cikkünk folytatásaként közöljük az amerikai luxusvonat leírását, amely szintén nem marad igényességben a modern amerikai hotel mögött. A leírás Wernekke kormánytanácsostól van s az Umschau legujabb számában jelent meg.


A „Broadway Limited” a legelőkelőbb vasuttársasága Amerikának. A „Limited” azt jelenti ez esetben, hogy az utasok száma a vonatjain korlátozva van. New-YorkPhiladelphiaChicagó között bonyolítja le a forgalmat s gyorsvonatai ezt az 1462 km. távolságot 20 óra alatt futják be. Tehát 73 km. átlagsebességgel, ami a megállások miatt jóval nagyobb sebességet jelent.


Egy Broadway (New-York)Chicagoi gyorsvonat egy klubkocsiból, néhány hálókocsiból, egy kilátókocsiból és egy étkezőkocsiból áll. Ha több uţas van, mint hely, a szükséghez képest egymásután több vonatot indítanak. S hogy a vonatok egymásba ne fussanak, minden vonatot, rövid távolságokban, ismétlődő önműködő jelzők kisérik, amelyek a következő vonatnak jelzik, hogy az előtte haladó túl van-e már a szükséges legkisebb távolságon.


Mindjárt elindulás után egy kalauz megy végig a vonaton s szétosztja a tartókat a csomagok számára, párnákat ad, utána jön a hölgyeket kiszolgáló komorna, aki a kalapok elhelyezéséről gondoskodik megfelelő zsákokban. Aztán megjelenik a gyorsírónő s felírja az utasok neveit és egyuttal felajánlja szolgálatait, amelyet a kilátókocsiba berendezett kis irodahelyiségben lehet igénybe venni. Leveleket, táviratokat lehet feladni. S amig a vonat New-Yorkba és Chicagoba az állomáson tartózkodik be van kapcsolva a városi telefonhálózatba, saját száma van a telefonkönyvbe, úgy, hogy fel is hívható.


Hogy a kocsik csinosan vannak lerendezve, az természetes. A kocsik részben tágas helyiségek, ahol úgy ül, jön-megy az ember, mint egy hotel halljában, részben kis fülkék, ahol egyedül lehet az utas. Az asztalokon friss virágok.


A vonat soha sincs zsúfolva, mert csak meghatározott számú utasnak adnak ki reája jegyet.


A pálya négysinpárból áll, a két külsőn futnak a személyszállító vonatok, a két belsőn a tehervonatok. De megtörténik, hogy egy lassúbb személyvonat megelőzése végett egy-egy gyorsvonat bekanyarodik belső sínpárra.


Miután az ember jól kialudta magát a Broadway Limited kitünő hálókocsijában, reggel a vonaton megfürödhet; borbély, a hölgyeknek komorna áll rendelkezésre. A ruhákat azonnal vasalják s reggelihez ott van a reggeli lap. Az utasok kiszolgálására egy kalauz, étkezőkocsi személyzet (13 személy), kifutó fiuk, komorna, borbély, egy-egy titkárnő kiséri a vonatot. A gépen két ember s a vonaton még két kalauz. Ezeket a 20 órás út alatt ötször felváltják, úgy hogy munkaidejük csak 4 óra s igy soha sem fáradtak.


Ime, egy jól berendezett mozgó hotel az amerikai luxusvonat. (k. m.)


 


Vissza az oldal tetejére | |