Május 2007
Etűdök etikára


  Bevezető
  

  A fogadás kacsazsírja; Szinte visszhang; ...(versek)
  Kenéz Ferenc

  Szakmai kompetencia és etika
  Ungvári Zrínyi Imre

  Darwini etika a 20. században
  Szántó Veronika

  A fejlődés etikájáról
  Boda Zsolt

  Felelősség és döntés
  Zsolnai László

  Ha nem jövök; Így múlt a nyár el; Így nyúlunk mind ki (versek)
  Muszka Sándor

  A diagnózis közlésének erkölcsi vonatkozásai
  Gheorghe Popa

  Az abortusz etikája
  Mihaela Frunză

  A számítógép közvetítette kommunikáció etikája
  Mester Béla

  Termékeny közlegelők – zárt magánbirtokok
  Fekete László

  Séta nosztalgiában
  Bögözi Kádár János

  Vonatállomás; Felébredek; Alkohol; ... (Generátor – versek)
  Fülöp Orsolya


Toll
  Bretter György sírjánál
  Angi István

  Akinek régi korokból súgnak
  Csapody Miklós


História
  Parádi Ferenc felvételei a Házsongárdi temető, Baca, Dés, Körösfő és Szék síremlékeiről
  Kiss András


Világablak
  A környezettudatosság mint erkölcsi kérdés
  Balog Adalbert


Mű és világa
  A vágy rítusai
  Bíró Béla


Közelkép
  Lehet-e az etika „alkalmazott”?
  Veress Károly

  Egy illúzió múltja
  Sárkány Péter


Téka
  „Magammal viszem a végtelent is és a dallamot” (Átfogó)
  Bogdán László

  A hiány és a teste (Láthatatlan Kollégium)
  Bucur Tünde Csilla

  Hiába a nyelv… (Láthatatlan Kollégium)
  Bakk Ágnes

  Lélek-létlehetőségek
  Király V. István

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  A demokratikus stabilitás kellékei
  Ferencz Enikő

  Ember az édenen innen és túl
  Veress Boglárka  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Számunk szerzői

 

Angi István (1933) – esztéta, egyetemi tanár, Gh. Dima Zeneakadémia, Kolozsvár

Bakk Ágnes (1986) – egyetemi hallgató, BBTE, Kolozsvár

Balog Adalbert (1973) – biológus, egyetemi adjunktus, Marosvásárhely

Bíró Béla (1947) – egyetemi docens, Sapientia EMTE, Csíkszereda

Boda Zsolt (1969) – egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságetikai Központ

Bogdán László (1948) – író, szerkesztő, Sepsiszentgyörgy

Bögözi Kádár János (1939) – költő, író, Budapest

Bucur Tünde Csilla (1985) – egyetemi hallgató, BBTE, Kolozsvár

Csapody Miklós (1955) – irodalomtörténész, politikus, Budapest

Fekete László (1951) – egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságetikai Központ

Ferencz Enikő (1982) – egyetemi hallgató, BBTE, Kolozsvár

Frunză, Mihaela (1976) – egyetemi tanársegéd, Szisztematikus Filozófia Tanszék, BBTE, Kolozsvár

Fülöp Orsolya (1984) – egyetemi hallgató, BBTE, Kolozsvár

Horváth Andor (1944) – esszéíró, szerkesztő, egyetemi docens, BBTE, Kolozsvár

Jakobovits Miklós (1936) – képzőművész, Nagyvárad

Kenéz Ferenc (1944) – költő, Budapest

Király V. István (1952) – egyetemi docens, Szisztematikus Filozófia Tanszék, BBTE, Kolozsvár

Kiss András (1922) – ny. főlevéltáros, Kolozsvár

Mester Béla (1962) – filozófiatörténész, az MTA Filozófiai Kutatóintézete, Budapest

Muszka Sándor (1980) – költő, Kolozsvár

Nagy Zoltán (1984) – egyetemi hallgató, BBTE, Kolozsvár

Popa, Gheorghe (1954) – főorvos, Kolozsvár

Sárkány Péter (1969) – doktorandus, ELTE, Budapest

Sârbu, Mihai (1978) – doktorandus, BBTE, Kolozsvár

Szántó Veronika (1980) – doktorandus, ELTE, Budapest

Ungvári Zrínyi Imre (1960) – egyetemi docens, Szisztematikus Filozófia Tanszék, BBTE, Kolozsvár

Veress Boglárka (1986) – egyetemi hallgató, BBTE, Kolozsvár

Veress Károly (1953) – egyetemi tanár, Szisztematikus Filozófia Tanszék, BBTE, Kolozsvár

Zsolnai László (1958) – egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságetikai Központ