Május 2007
Etűdök etikára


  Bevezető
  

  A fogadás kacsazsírja; Szinte visszhang; ...(versek)
  Kenéz Ferenc

  Szakmai kompetencia és etika
  Ungvári Zrínyi Imre

  Darwini etika a 20. században
  Szántó Veronika

  A fejlődés etikájáról
  Boda Zsolt

  Felelősség és döntés
  Zsolnai László

  Ha nem jövök; Így múlt a nyár el; Így nyúlunk mind ki (versek)
  Muszka Sándor

  A diagnózis közlésének erkölcsi vonatkozásai
  Gheorghe Popa

  Az abortusz etikája
  Mihaela Frunză

  A számítógép közvetítette kommunikáció etikája
  Mester Béla

  Termékeny közlegelők – zárt magánbirtokok
  Fekete László

  Séta nosztalgiában
  Bögözi Kádár János

  Vonatállomás; Felébredek; Alkohol; ... (Generátor – versek)
  Fülöp Orsolya


Toll
  Bretter György sírjánál
  Angi István

  Akinek régi korokból súgnak
  Csapody Miklós


História
  Parádi Ferenc felvételei a Házsongárdi temető, Baca, Dés, Körösfő és Szék síremlékeiről
  Kiss András


Világablak
  A környezettudatosság mint erkölcsi kérdés
  Balog Adalbert


Mű és világa
  A vágy rítusai
  Bíró Béla


Közelkép
  Lehet-e az etika „alkalmazott”?
  Veress Károly

  Egy illúzió múltja
  Sárkány Péter


Téka
  „Magammal viszem a végtelent is és a dallamot” (Átfogó)
  Bogdán László

  A hiány és a teste (Láthatatlan Kollégium)
  Bucur Tünde Csilla

  Hiába a nyelv… (Láthatatlan Kollégium)
  Bakk Ágnes

  Lélek-létlehetőségek
  Király V. István

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  A demokratikus stabilitás kellékei
  Ferencz Enikő

  Ember az édenen innen és túl
  Veress Boglárka  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

A Korunk könyvajánlata

Horváth Andor ajánlja

 

A románokkal egyazon országban élő magyarként mindenkor kíváncsiságot éreztem ortodox vallásuk, annak saját katolikus hitemmel egyszerre rokon jellege és eltérő vonásai iránt. Mihail Neamţu Gramatica ortodoxiei. Tradiţia după modernitate című könyve ezért keltette fel érdeklõdésemet. Fiatal hittudós munkája, aki saját egyháza nézõpontjából értelmezi és magyarázza a közös vallástörténet eseményeit, fejleményeit, dilemmáit. Megragadóan nagy tudású, nyitott szellemű kommentátora a hagyomány és a jelenkor találkozásának, múlt századok és közelebbi korok szerzőinek, és könyve épp azért érdekes, mert ugyanazt a történelmi és hitbéli tapasztalatot, amely a miénk is, némileg más szemmel mérlegeli és eltérõ értelemmel rendszerezi.

Márai Sándor: A forradalom elõérzete. 1956 Márai Sándor írásainak tükrében. Helikon, h.n., é. n.

Mihail Neamţu: Gramatica or-todoxiei. Tradiţia după modernitate. Polirom, Iaşi, 2007.

Parti Nagy Lajos: A fagyott kutya lába. Magvetõ, Budapest, 2006.

Kurt Ruh: A nyugati misztika története I-II. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.

Spiró György: Messiások (A jövevény). Magvetõ, Budapest, 2007.

Szăcs Géza: Limpopo. Magvetõ, Budapest, 2007.

Tariq Ali: Ciocnirea fundamentalismelor. Cruciade, jihaduri şi modernitate. Antet, 2006.