FŇĎoldal

Korunk 1930 Február.

A milliomosok utcája

 


Egy nyílegyenes sugárút, mindkét, oldalán csillogó, pöffeszkedő óriás villák. A Park-Avenue három mértföld hosszú. De e három mértföld háztömbjében több milliomos lakik, mint különben az egész világon.


Az Ötödik-Avenue behódolt az üzletnek. De a Park-Avenuere nem merészkedik be az üzlet. Azok, akik életüket eladták az üzletnek, szabad óráikban nem akarnak tudni az üzletről. Minden, ami ezzel összefügg, a Park-Avenueről száműzve van. Semmi se szabad, hogy rája emlékeztessen; még a hirhedt newyorki utcai lárma is elhalkul e fenkölt utcán. Mert a milliomosok pihenni akarnak. S hogy pihenhetne egy milliomos, ha ablaka alatt az óriási város zaja végigzúg? Nem elég hogy gondja van azzal, hogy családja évente a „puszta” életfentartásra 84.000 dollárt ad ki?


Mert ennyi — 84.000 dollár a Park-Avenue ötezer milliomos családjának átlagosháztartási kiadása évente. Az ötezer család összvagyonát háromtól öt billió dollárra becsülik. Ez az összeg jóval nagyobb, mint Franciaország összes háborús tartozása az Egyesült-Államoknak.


A Park-Avenuen lakik Newyork lakosságának mindössze egyharmad százaléka. Ez az egyharmadszázalék háromszor annyi t költ el évente háztartásra, mint amennyit Newyork városa egy évben nevelés és oktatásügyre kiad. Több ez az összeg, mini amennyit az egész orosz hadsereg ruhára és ellátásra fordít.


Hogy oszlik meg ez a családonkénti 84.000 dollár az egyes kiadási ágak között? Lakásra, étkezésre és öltözködésre esik 37.000 dollár, ez kitesz 185 millió dollárt az ötezer milliomos családnál. Százezer amerikai könyvelőnek egy álló esztendeig kell dolgoznia, hogy ezt az összeget megkeresse. Szórakozásra, zenére, automobilra, útazásra esik családonként 18.000 dollár évente. Illatszerekre, szépségápolásra, virágokra, társadalmi életre és jótékonyságra 29.000 dollár. Az alkoholcsempészek a Park-Avenuen évente 15 millió dollárt keresnek. Egy-egy milliomos család likőrszámlája nem ritkán 5000 dollárt is kitesz.


A rettentő nagy Newyork-Central-Buildung óriási kőlábai között fordul be a kocsi a Park-Avenuere. Mintegy kolosszus áll az épület az avenue bejáratánál villogó, pompázó toronnyal tetején. Jobbra és balra unalmas egyformaságban a milliomosok 12—20 emeletes palotái. Kovácsolt vas bronzzal díszített portálok mögött széles márványlépcsők vezetnek a liftekhez, amelyek az évi 40.000 dollár bérösszegbe kerülő lakásokba felvisznek. Itt egy filmkirály száll fel Rolls-Royceára, amott egy farmer, aki valahol Nyugaton petróleumot fedezett fel földjén; egy férfi, aki mustárral keresett milliókat, egy híres író, egy bankár.


Amott abban a házban egy nő lakik, aki a mult évben 760.000 dollár jövedelmi adót fizetett. Mondják, hogy lakása olyan luxussal van berendezve, hogy Amanulla volt palotái se hasonlíthatók hozzá. Ugyanez a hölgy tetőkertjében hagymát termel, amit sajátkezűleg ápol. S a szomszédja, hogy kertet csináltathasson házához, leromboltatta a szomszédos épületet. Belekerült neki 300.000 dollárba.


Itt lakik az a híres amerikai Krözus is, aki nagyon unta a falusi kastélyához vezető 70 mértföld útat szárazföldön megtenni, ezért hat yachtot építettetett, amellyel a Hudson-Bayt 14 perc alatt áthajózza kastélyáig.


Nem sokkal messzebb lakik egy fiatal hölgy, aki nem régiben elhatározta, hogy férjhezmegy. Az eljegyzés a papának nem kevesebb, mint 50.000 dollárba került. Már t. i. egyedül az eljegyzési estély. Hogy miképen lehet ennyi pénzt egy estélyre kiadni? Nagyon egyszerű: a művész, aki erre az estélyre a lakást kínai kertté alakította, kapott ötezer dollárt, a lakásba szétosztott virágok kerültek 15.000 dollárba, három zenekar a tánchoz 1800 dollár, a diner 50 vendégnek á 25 dollár, a vacsora á 5 dollár, a stárok, akik a vendégek szórakoztatásáról gondoskodtak, kaptak 6000 dollár tiszteletdíjat, a reggeli, amit a szíves házigazda reggel ötkor adatott vendégeinek, személyenként 5.4 dollár.


S a Park-Avenue végén egyszerre vége e nagyszerűségnek: itt kezdődik közvetlenűl Newyork legszegényebb negyede, ahol az emberek omladozó házakban, alig kövezett utcákban laknak, emberek, akik hattagú család mellett évente legfeljebb 1500 dollárt költenek el. Egy közülök tíz esztendeig nagyszerűen élhetne abból, amit a Park-Avenue egy milliomosa egyetlen egy este barátai szórakoztatására kiad. – G.


 


Vissza az oldal tetejére