FŇĎoldal

Korunk 1930 Február.

Budapest számokban


Tieder Zsigmond

 


Budapest székesfőváros statisztikai hivatala évente hatalmas kötetbe foglalva adja ki a főváros statisztikai adatait. Ez a mű, amely több mint ezer oldal terjedelemben és 542 táblázatban most hagyta el a sajtót, minden oldalról a legalaposabban megvilágítja Budapest életét. Alábbiakban az érdekes adatok tömegéből ki ragadunk egy néhányat.


Vessünk elsősorban egy pillantást Budapest lakásviszonyaira. Budapest 960.995 főnyi lakossága 21.631 épületben lakik. Ezek közül 5628 nincsen alápincézve. A lakóházak száma 19.506, amelyek közül 491 kátránypapir tetővel van borítva, sőt egy zsupfedelű ház is van. A házak közül 2635-ben nincs vízvezeték és 8242-ben nincs gáz, 3866-ban nincs villany. A lakások száma 209.874, amelyekben 868.016 egyén lakik. Szobanélküli lakás 647, egyszobás lakás 112.951, pincelakás 5971, padláslakás 439. A lakások közül 17.742 konyhanélküli és 2126 lakás közöskonyhával rendelkezik. A lakások közül 40.882-ben van albérlő.


Ha Budapest műveltségi állapotát vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az analfabéták száma 104.338 (11.2%), csak olvasni tud 4674 (0.5%). Ha azonban csupán a hat éven felüli lakosságot számítjuk, akkor az analfabéták száma 4.8%. Itt a haladás óriási, mert 1890-ben még a lakosság 16.6%, 1900-ban 10.7% volt analfabéta.


A házasságkötések statisztikája kimutatja, hogy Budapesten 1928. évben 10.894 házasság és 1.783 válás történt, azaz 1000 lakósra jut 11.1 házasság és 8.4 válás esik. A válások szám emelkedőben van! Feltűnő, hogy a legtöbb válás 10—15 évi házasság után következett be.


A gyermekhalandóság még mindig igen magas, öt éves kora előtt meghalt 2881 gyermek, akik két gazdag és 62 középgazdag családot kivéve mind a szegény néposztályhoz tartoztak. Első évük előtt meghaltak száma 2063.


Igen magas az öngyilkosok száma is 574 a halállal végződött öngyilkosságok száma, ezek között 274 nő.


Érdekes, hogy az államrendőrség személyzetében folytonos az emelkedés, mert míg 1918-ban csak 3584 volt a rendőrség létszáma, addig most 5746. A bejegyzett prostituáltak száma 1423, ezek közül 1006 úgynevezett igazolványos kéjnő, 417 magánkéjnő. Igen érdekes a gépjárművek statisztikája, amely 13.327 gépjármüvet mutat ki. Ezek között van 6300 személyautó, 1940 teherautó, 168 autóbusz, 426 egyéb jármű és 4493 motorkerékpár.


Úgylátszik a budapestiek még nem nagyon tudtak megbarátkozni a légiforgalommal, mert a 2534 menetet mindössze 4229-en vették igénybe. A mult évben 269.606 idegen látogatta meg Budapestet, akik közül 197.981 a régi Magyarország területéről jött.


Budapest szegénységét bizonyítja a zálogházak nagy forgalma. A mult évben 1,798.159 tárgyat zálogosítottak el, amelyek közül 1,677.199 tárgy 50 pengőn aluli volt. Ugyancsak a szegénységet bizonyítja a lóhus fogyasztás óriási emelkedése. Míg 1919-ben csak 7494 lovat vágtak le, addig 1928-ban 12.950-t. A kereskedelem állapotát ugyancsak jellemzi, hogy 670 cégjegyzéssel szemben 1088 cégtörlés volt. A csődöt 89 cég ellen nyitották meg, míg az új fizetésképtelenségek száma 484, a lebonyolított fizetésképtelenségeké 343.


Igen jellemző Budapest költségvetésére, hogy a vallási kiadások 1917. évi 539.177 pengővel szemben 3,372.618 pengőt mutatnak.


Budapest közoktatásügyét tekintve azt látjuk, hogy 337 iskolában 3526 osztályban 5198 tanerő 99.906 növendéket oktatott. Budapest tudományszomját bizonyítja a könyvtárakat látogatók számának növekedése. A legtöbben a Fővárosi Könyvtárt látogatták: 165.338, utána következik az Egyetemi Könyvtár 53.170 látogatóval. Budapest szórakozását 9 állandó és 1 nyári színház, továbbá 93 mozi látta el. A mozik befogadó képessége 43.182. A múzeumokat (17) 698.986 egyén látogatta, míg az állatkertet 691.395. (Budapest)


 


Vissza az oldal tetejére