Elektronikus Könyv és Nevelés

   

Tankönyv – taneszköz

   

Belső borító

 

Tartalomjegyzék

 

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Anno

Tankönyv – taneszköz

Ifjúsági irodalom

Oktatástörténet

Hírek, kitekintés

 

 

Fórum

 

Impresszum

 

Acrobat Reader 5.0 CE

     

T

a

n

k

ö

n

y

v

 

 

t

a

n

e

s

z

k

ö

z

Bemutatkozik a Tankönyvmester Kiadó*

 

A Tankönyvmester Kiadó 1998 februárjában alakult azzal a céllal, hogy új színt vigyen a középfokú, műszaki, szakmai tankönyvek kínálatába.

 

Jelenlegi tulajdonosai a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. (70%) és a Könyvmester 2002 Kft. (30%). A Kiadó az OKJ követelményeihez illeszkedő szakmai tankönyvcsaládokat fejlesztett ki elsősorban a villamos és rokon szakmák, illetve a gépészeti és rokon szakmák számára.

 

A könyvek alapozó és középszintű (szakmaspecifikus) csoportosításban jelentek meg. A tankönyvcsalád tagjai mind vertikálisan mind horizontálisan egymásra épülnek. Ez az egymásra épülés egyaránt vonatkozik a tantárgyak szakmai ismereteire, a pedagógiai és a didaktikai szempontokra is. A tankönyvek illeszkednek az aktuális OKJ követelményeihez, de nem hagyják figyelmen kívül a korszerű piacképes ismereteket sem. A könyvek írói és a kiadó szerkesztői arra törekednek, hogy a gyorsan fejlődő műszaki fejlesztések már letisztult és a hétköznapokban már elterjedt technológiáit, anyagait megismertessék a tanulókkal (tanárokkal), így a középfokú szakképzési tanulmányait befejező szakmunkások, technikusok nagyobb eséllyel helyezkedhetnek el a munka világában. Ezt szolgálja az is, hogy a tankönyvek a legújabb szabványok figyelembevételével készülnek.

 

A műszaki szakmai tankönyvek esetében kiemelkedő fontosságú a fizikai mennyiségek egységes jelölésrendszere, az ábrák jó minőségű, egységes megjelenítése. A Tankönyvmester Kiadó nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ezeknek az elvárásoknak megfeleljen. 2004. közepén a kiadó már 55 könyvvel volt jelen a piacon.

 

A kiadványok közül 36 készült a villamos szakmák, 19 pedig a gépészeti szakmák számára. Mindkét szakmacsoport könyvei között találhatóak olyan könyvek, amelyek szélesebb körben, tehát más szakmacsoport számára is használhatóak. Ez azt jelenti, hogy a Tankönyvmester Kiadó kiadványai nem korlátozódnak teljes mértékben az említett két szakterületre. A kiadványok egy része hivatalosan tankönyvvé van nyilvánítva. Ezek a tankönyvek természetesen szerepelnek a Szakképzési tankönyvjegyzékben (CD-n).

 

A kiadói filozófia alapját képezi, hogy az oktatási csomagokat a változó igényeknek megfelelően folyamatosan karbantartja, megújítja, átdolgoztatja, annak érdekében, hogy könyvei ne évüljenek el, és ezzel a felhasználók igényeit mindjobban kielégíthesse.

 

A Kiadó a tankönyvek szakmai tartalmi munkálatain kívül a terjesztői feladatokat is ellátja. Minden évben elkészül a tankönyvkatalógus, amely tartalmazza az aktuális kínálatot és a megrendelőlapot.

 

 

A kínálat megtalálható a www.tankonyvmester.hu weboldalon is.
E-mail: info@tankonyvmester.hu.
Cím: 1141 Budapest, Fogarasi út 111. 220–2237, fax 221-0573.


 

 

* Az írás 2004 nyarán készült és így nem tükrözi a Nemzeti Tankönyvkiadónál történt változásokat.

         

 

 

Tartalomjegyzék  |  Nyomtatható változat  |  Fel  ]