Könyv és Nevelés

IMPRESSZUM


Megjelenik évente négyszer.

Szerkesztőbizottság: Adamikné Jászó Anna, Balogh Mihály (főszerkesztő)
Csík Tibor, Dán Krisztina, Dárdai Ágnes, Golnhofer Erzsébet
Jáki László (felelős szerkesztő), Kelemen Elemér, Nádasi András

Olvasószerkesztő: Balogh Virág Katalin

Webmester: Bognár Zoltán

A szerkesztőség címe: 1089 Bp., Könyves Kálmán krt. 40.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 49

Telefon: 323-5527

Email: kiadoi@opkm.hu

Web: www.opkm.hu

Közreadja az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

Felelős Kiadó: Dr. Varga Katalin