Elektronikus Könyv és Nevelés

   

Tankönyv – taneszköz

   

Belső borító

 

Tartalomjegyzék

 

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Anno

Tankönyv – taneszköz

Ifjúsági irodalom

Oktatástörténet

Hírek, kitekintés

 

 

Fórum

 

Impresszum

 

Acrobat Reader 5.0 CE

 

Apró Jablonszki Ildikó

 

T

a

n

k

ö

n

y

v

 

 

t

a

n

e

s

z

k

ö

z

Történelmi fóliasorozat

 

A Balázs-Diák kiadó (www.balazs-diak.hu) jelentette meg azt a fóliasorozatot három kötetben, mely az Educatio 2003 kiállításon a Hundidac Taneszköz minősítő versenyén Arany-díjat nyert.

 

A kötetek formailag és tartalmilag azonos stílust követnek. Az első kötet az őskor és ókor témáit dolgozza fel, a második a kezdetektől az V. századig foglalkozik a világtörténelemmel, a harmadik kötet pedig a középkor és a kora újkor eseményeit mutatja be, már magyar vonatkozásokkal is kiegészítve. Az előbbi első két kötet részben azonos témákat dolgoz fel, azonban más-más képanyaggal.

 

A kötetekhez módszertani ajánlások készültek. Ezekben nem csak a legújabb történelmi kutatások eredményeit tüntetik fel, hanem a tanulói feladatok típusaira is adnak ajánlásokat. A szerzők felhívják a tanárok figyelmét arra is, hogy ezeket a fóliákat elsősorban a tananyag kiegészítéseként használják fel, hiszen a képek többsége nem a legismertebbek közé tartozik. A készítők a diákok képi ismereteinek bővítése érdekében kevésbé ismert képanyagot dolgoztak fel. A szerzők abból indultak ki, hogy a konvencionális illusztrációk megtalálhatók a tankönyvekben is. A fentiek ellenére figyelembe vették a kerettanterv elvárásait. A szerzők a szoros értelembe vett történelmi tények bemutatásán túl, feldolgozták az adott korszak vallástörténetére, életmód- és kultúrtörténetére, művészettörténetére, néprajzára, régészetére, pedagógiatörténetére, technika- és tudománytörténetére, gazdaságtörténetére és hadtörténetére vonatkozó anyagot is.

 

A fóliák számozottak. Az eligazodást részletes tartalomjegyzék segíti. A kezdetektől a Kr. u. V. századot felölelő rész két fólia kivételével az őskor és ókor történetét dolgozza fel. Ugyanitt kell megemlíteni, hogy az őskor, ókor címet viselő kötet ugyancsak tartalmazza az őskor és ókor témáit, az előbbihez képest azzal a különbséggel, hogy itt az ókor részletesebb bontásban szerepel. Előbbi 24, utóbbi 22 fóliát tartalmaz, ügyelve arra, hogy a kiválasztott képek legtöbb esetben színesek. A középkor, koraújkor témáját feldolgozó fóliakötet 29 fóliát tartalmaz. A bemutatott fóliák fele világtörténeti eseményekkel, a másik fele pedig a vizsgált korok hazai eseményeivel foglalkozik. A magyarországi eseményeket a honfoglalástól a Rákóczi-szabadságharcig illusztrálja. Természetesen ebből a kötetből sem marad el a részletes módszertani ajánlás. A fóliák lefűzhető dossziéban vannak, és ez megkönnyíti azok használatát.


 

 

A kötetetek adatai

 

A kezdetektől a Kr. u. V. századig: 24 db fólia módszertani ajánlásokkal/ Szendrei Péter ; ill. Jakab Ágnes. – Bp. : Balázs-Diák; 2003. – (Történelmi fóliasorozat)

 

Őskor, ókor: 22 db fólia módszertani ajánlásokkal/ Csepela Jánosné, Nagyné Malicsek Ágnes, Hofbauer József; ill. Jakab Ágnes. – Bp.: Balázs-Diák, 2003. – (Történelmi fóliasorozat)

 

Középkor, koraújkor: 24(29) db fólia módszertani ajánlásokkal/ Foki Tamás, Kecskés Balázsné, Ujvári Pál; ill. Jakab Ágnes. – Bp.: Balázs-Diák, 2003. – (Történelmi fóliasorozat)

 

Az OPKM számítógépes katalógusában található ajánlott irodalom: A612.432

         

 

 

Tartalomjegyzék  |  Nyomtatható változat  |  Fel  ]