Korunk 1930 Április

A szociálizmus elmélete


Haraszti Sándor

 


    Szerény kis könyv. Amolyan, prolegomena-féle a marxizmus elméleti alapjaihoz, teli válogatott idézetekkel Marxtól, Engelstől) Mehringtől, Szabó Ervin-től és a szocializmus más, közismerten előke ő szerepet játszó teoretikusaitól. Az idézetekből és a kis könyv beosztásából azt az impressziót nyeri az olvasó, hogy a szerző alapos ismerője a marxizmusnak, tisztában van a dialektikus materializmus filozófia-történeti jelentőségével és értékével. A népszerűsítéssel járó nehézségek azonban olyan nagyok, hogy azokat minden jószándéka dacára sem sikerült teljesen legyürnie a szűkreszabott keretek közt. Az idézetek közül sok olyan. megvilágító, pregnáns, tisztaságukkal ható fogalmazás hiányzik, ami egy ilyen kompendiumszerű kis könyvből ki nem maradhat. Leniné például: „Dialektik ist die Lehredessen, wie GegensĂätze identisch sein können und sind, sich ineinander verwandelnd, identisch werden, warum die menschliche Vernunft diese GegensĂätze nicht als tot und starr, sondern sie als lebendig, bedingt, beweglich, ineinander sich verwandelnd zu betrachten hat”. A szerző nem használta ki eléggé Engels „Feuerbachját”, Plechanov idevonatkozó munkáit, Deborint, Rosa Luxemburgot, Levient, az orosz Zeitlint, Thálheimert, szóval azokat, akik a dialektikus materializmus „népszerűsítésén” annyit fáradoztak és fáradoznak. A kis könyv bevezetőjéből azonban úgy látjuk, hogy a szerző nem marad adósunk.


* Dr. Demény Pál: A szocializmus elmélete (A szerző kiadása)


Vissza az oldal tetejére | |