FĹ‘oldal

Korunk 1930 Április

Szemelvények a leszerelési zsebnaptárból

 


„Meg kell mondjam, mert, neu akarom, hogy bárki is Virginiában (a szónok választókerülete) azt higyje rólam, hogy elég együgyü vagyok ahoz, hogy azt higyjem, a Kellog-paktumnak annyi értéke is van, mint egy kétcentes bélyegnek, már t. i. ami a nemzetközi tartós békét illeti.” Glass szenátor az amerikai szenátus ülésén.


„A genfi leszerelési konferencia semmi más, mint ernyő a világ közvéleménye felé, amely mögött kényelmesebb a fegyverkezés.” Deutsche Allgemeine Zeitung.


„A mi utunk a jövő állama felé ugyanaz az ut, amelyen a történelmi Poroszország járt: a harcos kereszténység és a harcos katonaság útja, Bismarck útja véren és vason által a hatalomhoz, az egységhez és a nagysághoz.” Burghardt Stahlhelmführer a gazdák chemnitzi nagygyűlésén.


 Hivatalos adatok szerint jelenleg 840 tiszt, 73 katonai vegyészmérnök és hét orvos foglalkozik Amerikában mérgesgázok harcászati felhasználását illető kísérletekkel. A kísérletekre kiadott összeg, amely 1925-ben 600.000 dollárt tett ki, 1927-ben 980.000 dollárra emelkedett. *


Egy rettentő erejű új fegyvert találtak ki Franciaországban: egy elektromos erővel működő ágyút. Az új ágyú leírását titokban tartják, csak annyit lehet róla tudni, hogy lényegesen egyszerűbb szerkezetű, mint a régiek s óriási távolságokra hord. Mint mondják, francia területről be lehet vele lőni egész Angliát és Németországot, mivel 600 kilométer távolságra lehet vele gránátokat kilőni. Különösen alkalmas az új ágyú gázbombák kilövésére. *


Professzor Leonard Hill, a londoni nemzett orvosi kutató intézetben az alkalmazott élettan tanára, mondotta egy nem régen tartott előadásában:


„Fel kívánom hívni figyelmüket egy bizonyos baktériumra, amely megnevezetlen kell maradjon magasabb érdekből, amelyet azonban igen könnyű kitenyészteni. Ha az emberek éppen olyan érzékenyek ezen baktérium által kiválasztott méreg iránt, mint a tengeri malacok s semmi okunk sincs feltenni ennek az ellenkezőjét — akkor meg kell állapítsuk, hogy egyetlen egy gramm, tehát egy kávéskanálnyi elég belőle, hogy egy millió embert megöljön. A mérgezés belégzés által történik vagy úgy, hogy a méreg érintkezésbe jut a szem nyálkahártyájával. Mit ér a mai egész háborús fegyverkezésünk, ha egyszer az emberek nem riadnak vissza attól, hogy ilyen mérget gyártsanak s azt repülők által terjesszék?


Az idei francia légi flotta-gyakorlat eredménye ugyanaz, mint az. 1927. évi londoni manőveré: Páris nem védelmezhető meg egy nagyszabású légi gáztámadás ellen. Egy francia gázszakértő igy nyilatkozott: „Ha csak száz repülő egy-egy tonna gázgránáttal Páris fölé repül, beboríthatja a várost egy húsz méter vastag gázfelhővel. Ez az egész operáció csak egy óráig tart s ezen idő mulva nem marad Párisban élő ember és eleven egér”.


Az angol légügyek minisztere, Thomson kijelentette: „Az egész: világon a népek olyan erőfeszítéseket tesznek légi flottájuk kiépítésére, amely semmi arányban nincsen költségvetésükkel. H-a ez így megy tovább, tíz év mulva minden más fajta fegyverkezés elveszti jelentőségét”.


*


A gyalogság átállítása a gépfegyverre mindenütt szorgalmasan folyik. Ma már olyan könnyű (hét kilogrammos) gépfegyvereket készítenek, amelyeket minden katona magával vihet. A percenkénti 500 lövéssel s 3000 méter horderejével egy-egy gépfegyver kétszázötven katonát pótol. A repülőgépeket pedig ma már motorral hajtott gépfegyverekkel szerelik fel, amelyek lövéssebessége tetszésszerint fokozható vagyis meg nem szakított tartós tüzelést szolgáltat.


*


A francia parlament pénzügyi bizottsága jóváhagyta a hadügyi költségvetés tervezetet, amely szerint Franciaország 5.6 milliárd frankot fog kiadni ez évben hadügyi költségekre. A haditengerészet kiadásai 200 millióval emelkedtek az előző évhez képest.


*


A spanyol kormány új flottaépítési tervezetet dolgozott ki, amelynek értelmében a legközelebbi tíz év alatt Spanyolország építeni fog két tízezer tonnás páncélos cirkálót, 12 tengeralattjárót, egy tankhajót, három rombolót s még három kisebb hadihajót.


*


A japán megbizott a leszerelést konferencián kijelentette, hogy a japán kormány hozzájárul a leszereléshez — de nem hagyhatja munka nélkül hajóépítő műhelyeit, nem engedheti, hogy flottája aránya a többi államokéhoz kisebbedjen, a tengeralattjárók elejtésébe sem mehet bele s e tekintetben teljes paritást kíván a többi államokkal.


*


Anglia, hogy könnyebben tárgyaljon a flotta-konferenciákon, ahol megállapítják, hogy kinek mennyi hadihajója lehet, külön független hadiflottákat teremtett gyarmatai számára. Ausztrália a mult évben csaknem három és fél millió fontot adott ki flottájára, Kanada egy félmilliót, Ujzeeland 700.000, a Délafrikai Unio százezer fontot. Ausztráliának van pl. négy páncélos cirkálója, 11 rombolója, két tengeralattjárója, stb. S ilyen arányban a többinek.


*


A francia keleti határ védelmi zónájának kiépítése befejezéséhez közeledik. A legmodernebb rendszerű s nagy kaliberű ágyúöv ez, amelynek feladata, hogy egy keletről jövő gáztámadás ellen megvédje Franciaországot. Kb. hét milliárd frank költségbe került. — Cherbourgban kifutott a világ legnagyobb tengeralattjárója; négyezer tonna s száz méter hosszú. — A francia kormány a jóvátétel számlájára a német Rohrbach-műveknél egy-egy millió márkába kerülő óriási repülőgépet rendelt.


*


A finn országszövetség elnökét, Arndt Pekurine n-t katonai szolgálat megtagadása miatt letartóztatták. Beszállították a helsingforsi katonai kórházba „elmeállapotának megfigyelése végett”. Minthogy itt is antimilitarista propagandát folytatott, az elmegyógyintézetbe zárták, majd pedig egy büntető osztagba osztották be, ahol kizárólag fegyencek szolgálnak. (d. l.)


 Vissza az oldal tetejére | |