Elektronikus Könyv és Nevelés

   

Hírek

   

Belső borító

 

Tartalomjegyzék

 

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Tankönyv – taneszköz

Ifjúsági irodalom

Kitekintés

Hírek

 

 

Impresszum

 

Acrobat Reader 5.0 CE

 

Gráberné Bősze Klára

 

H

í

r

e

k

Ugrin Gáborné Majoros Márta

Nekrológ

 

Ugrin Gáborné Majoros Márta

(Rákoscsaba, 1933. 06. 02. – Budapest, 2008. 11. 16.)

Tanár, könyvtárostanár

 

 

A Veres Pálné Gimnázium tanulója. Az iskolák államosítása után, az 1949/50. tanévben lett az iskola diákja. Az 1951/52. tanévben a IV.d. reál osztályba járt és érettségizett. Osztályfőnöke Hunyady Erzsébet. Az Apáczai Csere J. Pedagógiai Főiskolán szerzett ének-zene tanári diplomát 1955-ben, majd az ELTE-n könyvtár szakot 1969-ben. A Veres Pálné Gimnázium tanára és könyvtárostanára ld. a tanári névsorban. Rendszeresen részt vett a Volt Iskolatársak Szövetsége összejövetelein.

 

A Veres Pálné Gimnázium függetlenített könyvtárosa az 1965/66. tanévtől, a budapesti V. Szemere utcai általános fiúiskolából helyezte iskolánkba az V. ker. Tanács. (Évk. 74., 80, 82. p.) Iskolán kívül éneket tanított a Budapest, VIII., Horváth Mihály téri Gyakorló Általános Iskolában. Az 1967/68. tanévtől tanított még éneket. 1968/69-ben a jubileumi szervező bizottságnak is tagja. Az V. ker. könyvtáros munkaközösség vezetője. Az 1970/71. tanévben már nem tanít iskolánkban. Az 1980-as években nyugdíjazásáig 199?-ig az iskola könyvtárostanára. A Volt Iskolatársak Szövetsége összejövetelein rendszeresen részt vett.

 

Kitüntetései: Szocialista Kultúráért 1969, 1981, 1987.; Könyvtárosok Emlékérme 1986.; Ped. Szolg. Emlékérem 1989.; 1992. január 22-én a Magyar Kultúra Napján „A Társadalmi Egyesülések Szövetsége –- nak a társadalom kultúrájáért végzett önzetlen tevékenységéért” emléklapot adományozott. 2004. aug. 20-án „Magyar Köztársasági ezüst érdemkereszt” kitüntetést kapott. 2008. 11. 14-én az Oktatás és Művelődésügyi Minisztériumtól miniszteri elismerő oklevél kitüntetést kapott. A kitüntetést Tóth Elek minisztériumi főosztályvezető adta át. Távollétében Oporné vette át.

 

A Bod Péter Társaság alapítója és elnöke. Szervezi a Bod Péter Társaság tudományos konferenciáit, tanácskozásait. Emlékülést szervezett a Bod Péter Társaság alapításának 20. évfordulója alkalmából – 2008. nov. 14-15. – de súlyos betegsége miatt az ülésen részt venni már nem tudott. Az ülést Oporné Fodor Mária a BPT ügyvezető elnöke vezette le. A zárszót is Oporné mondta Ugrin Gáborné helyett.

 

Tudományos szaktanácsadó. Részt vett a könyvtári törvény kidolgozásában a parlamentben, mint szakértő.

 

A Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke volt több éven keresztül.

 

Arck. a tablókon.

 

 

Pályakép:

 

Pásztó, Általános Iskola és Gimnázium: ?

Budapest, V. Szemere utcai Általános Fiúiskola: ?-1965

Budapest, Békés Glassz Szakmunkásképző Iskola 1970-1980?

Veres Pálné Gimnázium: 1965-1970, 1983-1994? tanár, függetlenített könyvtáros

Budapest, Kaffka Margit Gimnázium

Budapest, Fürst Sándor, ill. Balassi Bálint gimn.

Budapest, Kállai Eta átmeneti nevelő otthon

Budapest, Angolkisasszonyok: 2001-2003 könyvtárostanár

  

 

Művei:

 

Egy élelmiszer-kereskedelmi szakmunkásképző könyvtára = Könyvtári Élet KPVDSz 1963. ½.

Könyvtárunk = VPG évk. 1966/67. 22-23. p.

Az iskolai könyvtár = VPG évk. 1967/68. 43-44. p.

Könyvtár = VPG évk. 1968/69. 60-61. p.

A Veres Pálné Gimnázium könyvtárának története. Bp., 1969. 147, [1] lev. – Szakdolgozat.

Könyvtárunk 1969-70-ben = VPG évk. 1969/70. 94-96. p.

A tantestület közös pedagógiai munkája könyvtárhasználati tematika segítségével = Bp. Nevelő 1980. 2. 123-128. p.

Könyvtárban tartott szakórák tervezhetősége. Bp., 1986. 11, [3] lev. – Gépírás.

A 120 éves Veres Pálné Gimnázium könyvtára = VPG évk. 1989/90. 33-37. p.

Bod Péter írásaiból, írásairól. Szerk. Ugrin Gáborné ; az egyes részeket vál. ... Korompay Bertalanné ... ; Bod Péter Társaság. Bp., Püski, 2000. 157, [2] p.

Könyvtárostanárok füzete c. sorozat szerkesztője.

Bod Péter születésének 290. évfordulóját ünnepeltük! = Iskolakönyvtáros 2002. 1. 10-11. p.

DÖMSÖDY Andrea: Könyvtár-pedagógia. Bp., Flaccus, 2003. 120 p. – Benne: Ugrin Gáborné vázlata a könyvtár-pedagógiáról 14-15. p. és felhasznált irod. 120. p.

OPORNÉ FODOR Mária – UGRIN Gáborné: A Bod Péter Társaság élete = Könyvtári levelező 2006. máj. 20-21. p.

Könyvtárhasználati versenyek 1992-2007 = Könyvtári Levelező/lap 2007. 6. 32-33. p.

Könyvtárhasználati versenyek 1992 és 2007 között a közoktatásban : (Könyvtárhasználati verseny alapítójának szemével) = Könyvtári Levelező/lap 2007. 6. 34-37. p.

Scola Téka Alapítvány = Könyvtári Levelező/lap 2004. 4. 25-26. p.

 

 

Róla szóló irodalom:

 

Pedagógiai ki kicsoda. Bp., Keraban, 1997. – 270. p.

EMMER Gáborné: Emlékülés a Könyvtárostanárok Egyesülete 15 éves születésnapján = Könyvtári Levelező/lap 2001. 12. 26. p. – Benne: Ugrin Gáborné

         

 

 

Tartalomjegyzék  |  Fel  ]