Elektronikus Könyv és Nevelés

   

Hírek – kitekintés

   

Belső borító

 

Tartalomjegyzék

 

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Anno

Tankönyv – taneszköz

Ifjúsági irodalom

Oktatástörténet

Hírek, kitekintés

 

 

Fórum

 

Impresszum

 

Acrobat Reader 5.0 CE

     

H

í

r

e

k

 

 

k

i

t

e

k

i

n

t

é

s

A Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete Közleménye

 

A Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete Etikai Bizottsága, Tolnai Gyuláné tankönyvíró bejelentésére, etikai vizsgálatot folytatott le az Apáczai kiadóval szemben. Tolnai Gyuláné szerint, Az Apáczai Kiadó alsós (elsős és másodikos) tankönyvei tartalmi és formai szempontból, továbbá szerkezeti, szakdidaktikai szempontból túl sok hasonlóságot mutatnak saját, hamarabb publikált Heurisztikus Programjával.

 

Az Etikai Bizottság, 2005. május 24-én lefolytatott vizsgálat eredményeként, a Felek meghallgatása, és a benyújtott dokumentumok megvizsgálása alapján, egyhangúlag megállapította, hogy az Apáczai Kiadó etikai vétséget követett el, melynek szankciójaként, az Etikai Kódex II. /11. b pontja alapján az Etikai Bizottság figyelmeztetésben részesíti az Apáczai Kiadót, valamint az Alapszabály 10. pontjában meghatározottak szerint, a 2001. évi XXXVII. törvény 19. §. (6) pontja alapján felszóltja, hogy tegyen lépéseket az etikai vétségnek minősülő túlzott hasonlóság megszüntetésére, és erről a Bizottságot tájékoztassa. E figyelmeztetést a Bizottság a szankció részeként a TVOT tagsága körében nyilvánosságra hozza.

 

A határozat ellen mindkét fél fellebbezett.

 

 *

 

A Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete Terjesztői Tagozata 2005. október 26-án tanácskozást tartott, melynek témája az új jogszabályok szerint végrehajtott iskolai tankönyvterjesztés tapasztalatainak összegzése, illetve javaslatok a problémák megoldására.

 

A 2005-06. tanév iskolai tankönyvforgalmazása kaotikus állapotokat teremtett az iskolákban.

 

Ennek egyik oka az volt, hogy lényegesen mélyebb gazdálkodási és adóügyi ismereteket igényelt, mind az iskoláktól, mind pedig a forgalmazóktól, mint az eddigi rendszer.

 

Gondoljunk a különböző ÁFA-körbe tartozó tankönyvek számlázására, amelyek különböző módon és különböző mértékű támogatással kerülnek a tanulókhoz.

 

(Van, aki a differenciáltan felosztható alaptámogatásban részesül, van, aki ingyenességre jogosult. Ezek közül is van, akinek saját tulajdona a lesz a könyv, és van, aki kölcsön kapja, bizonyos szankciók kilátásba helyezésével.)

 

Ehhez még hozzájárul a közbeszerzési törvény alkalmazása, amely ugyan kivételként kezeli a könyvek egy részét (azokat, amelyek rajta vannak a tankönyvjegyzéken), de számos olyan könyvet is használnak a tanulók, ami nincs a tankönyvjegyzéken, tehát azok a közbeszerzési törvény hatálya alá esnek.

 

A tanácskozáson összegyűjtésre kerültek azok a legfontosabb problémák, amelyek feltétlenül megoldásra várnak.

 

A tankönyvellátási rendszert, – beleértve az ingyenességet, a közbeszerzési törvény alkalmazását, illetve a számlaadást – mindenképpen egyszerűsíteni szükséges.

         

 

 

Tartalomjegyzék  |  Nyomtatható változat  |  Fel  ]