Elektronikus Könyv és Nevelés

   

Tankönyv – taneszköz

   

Belső borító

 

Tartalomjegyzék

 

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Anno

Tankönyv – taneszköz

Ifjúsági irodalom

Oktatástörténet

Hírek, kitekintés

 

 

Fórum

 

Impresszum

 

Acrobat Reader 5.0 CE

 

Papp Jenő

 

T

a

n

k

ö

n

y

v

 

 

t

a

n

e

s

z

k

ö

z

Rovarvilág CD lemezen

 

Dr. Móczár László nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar Rovartan Társaság egyik legidősebb és talán legtevékenyebb tagja újabb alkotással gazdagította életművét. Korunk legmodernebb technikáját használta fel arra, hogy bővítse rovartani ismereteinket.

 

CD lemeze azért újszerű és áttörő jelentőségű, mert számítógép és az Internet segítségével szinte mindenki hozzáférhet és megismerheti rovarvilágunkat.

 

A „Rovarvilág” CD-lemez 860 színes képet tartalmaz, ebből kerekítve 600 a rovart ábrázoló kép. A fajok zöme Magyarországon él és gyakori előfordulású, de néhány trópusi rovar is fellelhető a lemezen. Móczár Miklós a felvételek többségét a rovarok eredeti élőhelyén és tevékenységük közben készítette. A CD lemez lehetőség szerint bemutatja szóban forgó rovar életmódját, ivadékgondozását stb. A magyarázó szövegeket többször mozgófilm részlet (olykor a rovarok hangja) és egyéb értékes információk egészítik ki.

 

A CD lemez végén 1250 rovarász szakember életrajza olvasható. Néhány közismert hazai rovarász (például Dudich Endre, Szent-Iványi József, Papp Jenő) pedig élőszóval mondja el emlékeit a Rovartani Társaság munkájáról.

 

A CD-lemezt biológia szakos pedagógusok, biológus szakos egyetemi hallgatók, a rovartan iránt érdeklődő középiskolai tanulók, de általában a rovartan iránt érdeklődők kiválóan használhatják. A kezelési utasítás a CD lemez használatát mindenki számára egyszerűvé teszi.

 

A CD ROM lemez Kabdebó György igazgató irányításával a Fővárosi Oktatástechnikai Központban készült.

 

         

 

 

Tartalomjegyzék  |  Nyomtatható változat  |  Fel  ]