A t. iskolanénék vezetése alatt álló bajai felsőbb leánytanodába járó gyermekek érdemsorozata

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

FOLYTATÁS

Évi tudósitó a Miasszonyunkról nevezett iskolanénék vezetése alatt álló bajai katholikus leánytanoda növendékeinek viseletéről és előhaladásáról az ... tanévben
http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2785138

A Miasszonyunkról nevezett kalocsai szegény iskolanénék vezetése alatt álló bajai kath. polgári és elemi leányiskola értesitője az ... iskolai évről
http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2785164

A Miasszonyunkról nevezett kalocsai szegény iskolanővérek bajai r. k. érseki tanitóképző, polgári, elemi iskolájának és kisdedóvójának jubileumi - ... éves - értesitője az ... iskolai évre
http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2785186

A Miasszonyunkról nevezett kalocsai szegény iskolanővérek bajai r. k. érseki tanitóképző, polgári, elemi iskolájának és kisdedóvójának értesitője az ... iskolai évre
http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2785199

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

A csiksomlyói róm. kath. tanitóképezde értesitője az ... tanévről
https://epa.oszk.hu/02600/02633

A csikszeredai internátussal egybekapcsolt községi polgári leányiskola értesitője az ... iskolai évről
https://epa.oszk.hu/02600/02632

Acta Beregsasiensis
https://epa.oszk.hu/01600/01626

A székely-udvarhelyi ev. ref. [kollégium éves kiadványai]
https://epa.oszk.hu/02200/02242

A Székely-Udvarhelyi Királyi Állami Főreáliskola értesítője
https://epa.oszk.hu/01600/01617

A székelyudvarhelyi M. Kir. Áll. Kő- és Agyagipari Szakiskola ... értesítője az ... tanévről
https://epa.oszk.hu/02200/02276