Magyar minerva

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

Magyar nyomdászat
https://epa.oszk.hu/02900/02929

Zseb-leltár könyvnyomdászok számára 1867. évre
https://epa.oszk.hu/02600/02635

Magyar könyvkereskedők évkönyve
https://epa.oszk.hu/02500/02548

Magyar Könyvészet
https://epa.oszk.hu/02200/02226

A budapesti M. Kir. Egyetemi Könyvtár codexeinek czímjegyzéke
https://mek.oszk.hu/14800/14829

Az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadásában és támogatásával 1859-1908 között megjelent művek jegyzéke
https://mek.oszk.hu/09100/09142

A múzeumok és könyvtárak országos felügyelete, szervezése és gyarapítása tárgyában kibocsátott szabályzatok
https://mek.oszk.hu/15300/15352