A kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

A csik-somlyói róm. kath. 7 osztályu gymnasium tudósitványa az ... tanévről
https://epa.oszk.hu/02600/02631

A csiksomlyói róm. kath. tanitóképezde értesitője az ... tanévről
https://epa.oszk.hu/02600/02633

Az Erdélyi Múzeum-Egylet évkönyvei
https://epa.oszk.hu/01500/01579

A Székely Művelődési és Közgazdasági Egyesület évkönyve
https://epa.oszk.hu/01600/01620