A csikszeredai internátussal egybekapcsolt községi polgári leányiskola értesitője az ... iskolai évről

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

FOLYTATÁS

A csikszeredai m. kir. állami polgári leányiskola évkönyve az ... iskolai évről : az iskola fennállásának ... éve
http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2810222

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

A csik-somlyói róm. kath. 7 osztályu gymnasium tudósitványa az ... tanévről
https://epa.oszk.hu/02600/02631