Alispáni jelentés Udvarhelyvármegye közigazgatási állapotáról

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

A székely-udvarhelyi ev. ref. [kollégium éves kiadványai] [EPA]
https://epa.oszk.hu/szekelyudvarhelyi_ev_ref_kollegium

Székely Alkalmazottak Lapja [EPA]
https://epa.oszk.hu/szal

A Székely Művelődési és Közgazdasági Egyesület évkönyve [EPA]
https://epa.oszk.hu/szekely_mke

A Székely-Udvarhelyi Királyi Állami Főreáliskola értesítője [EPA]
https://epa.oszk.hu/szekelyudvarhely_foreal