Új pedagógiai szemle

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

VÁLTOZAT

Új Pedagógiai Szemle
http://ofi.hu/folyoirat/uj-pedagogiai-szemle

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

Acta Paedagogica
https://epa.oszk.hu/00000/00031

Iskolakultúra (EPA)
https://epa.oszk.hu/iskolakultura

Magyar Pedagógia
http://www.magyarpedagogia.hu

Tudásmenedzsment
http://feek.pte.hu/tudasmenedzsment/