<dc_title>Múltunk</dc_title> <TitleSource>2005. 1. sz.http://www.polhist.hu/multunk/index.php?fkod=0</TitleSource> <TitleSubTitle>politikatörténeti folyóirat</TitleSubTitle> <TitlePrevious>Párttörténeti Közlemények</TitlePrevious> <UniformTitle>Múltunk</UniformTitle> <Translated>Our past - journal on political history</Translated> 1 felelős szerkesztő Egry Gábor nem 1 Politikatörténeti Intézet Budapest testület Budapest 1054 Alkotmány u. 2. Telefon: (06 1) 353-2019, (06 1) 311-4866 Fax: 353-2019 multunk@napvilagkiado.hu Politikatörténeti Intézet Budapest Budapest 1054 Alkotmány u. 2. Telefon: (06 1) 353-2019, (06 1) 311-4866 Fax: 353-2019 multunk@napvilagkiado.hu 2005- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2005. 1. sz. - . Online változat A teljes tartalom egy éves késleltetéssel érhető el. negyedévenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2006-04-07 Revízió 2007-06-21 FOLYAMATOS teljes http://www.multunk.hu EPA-00883 Nyomtatott változat ISSN 0864-960X. Múltunk az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének folyóirata fel.szerk. Szabó Bálint szerk. Sipos Levente.Budapest : Napvilág, 1989- negyedévenként 0864-960X http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/483768 Múltunk [időszaki kiadvány] : politikatörténeti folyóirat / Politikatörténeti Intézet; felelős szerkesztő Sipos Balázs. -- EPA-változat. 2005- negyedévenként Társadalomtudományok Politika, államigazgatás Pártok, politikai mozgalmak Politikatörténet politika politikatörténet társadalomtudomány történelem időszaki kiadvány tudományos PDF hun hun hun TÁVOLI Eszmélet Kül-Világ (EPA) Politikatudományi Szemle 2002- Politikatörténeti Intézet © 2003 AlmaMater OK Renkecz Anita Orsolya katalogizálta Gáspár Marcsi javította