<dc_title>Ér hangja</dc_title> <TitleSource>8. évf. 12. (94.) sz. (2017. december)</TitleSource> <TitleSubTitle>Székelyhíd és környéke havilapja</TitleSubTitle> <UniformTitle>Ér hangja</UniformTitle> 1 főszerkesztő D. Mészáros Elek nem 2 munkatárs Béres Angéla nem 3 munkatárs Béres Imre nem 4 munkatárs Bíró Orsolya nem 5 munkatárs Csorba Roland nem 6 munkatárs Forró Csaba nem 7 munkatárs Juhász György nem 8 munkatárs Kalló-Nagy Kamilla nem 9 munkatárs Szamos Mariann nem 10 munkatárs Tiponuţ Tibor nem 11 munkatárs Ványa Blanka nem 12 tördelő Ferencz Csaba-Levente nem 13 felelős kiadó Béres Csaba nem 1 Ér Hangja Egyesület Székelyhíd (Săcueni) testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés közreadó Szabadság tér 22/C, 3 szám, 417435 Székelyhíd, Bihar megye, Románia erhangja1@gmail.com Ér Hangja Egyesület Székelyhíd (Săcueni) Szabadság tér 22/C, 3 szám, 417435 Székelyhíd, Bihar megye, Románia erhangja1@gmail.com 2009- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009. december EPA-változat 2. évf. 1. sz. (2011. január)-tól használ évfolyamszámozást; így nem számítja bele az első, 2009. dec.-i lapszámot; számozást téveszt, kimaradt a 2014/8. (57.) sz., a továbbiakban így folytatja. havonként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2018-02-27 FOLYAMATOS teljes https://epa.oszk.hu/03300/03312 EPA-03312 urn:nbn:hu-147879 Ér hangja Székelyhíd és környéke havilapja / kiad. ... a Pro Székelyhíd Egyesület ; fel. szerk. Aszalós Tímea 2009. dec.- havonként 2501-1545 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2982505 Ér hangja Székelyhíd és környéke havilapja 2009- havonként Ér Hangja Egyesület erhangja1@gmail.com 0 Humán területek, kultúra, irodalom Média, tömegkommunikáció Hírek, hírszolgáltatás Társadalomtudományok Politika, államigazgatás Közigazgatás, önkormányzatok hungarikum romániai magyarság határon túli magyarság Erdély Székelyhíd közéleti lap határon túli időszaki kiadvány regionális PDF karakteres PDF hun ARCHIVÁLT Acta Acta Beregsasiensis Acta siculica Csángó tükör Erdélyi Toll Provincia ReMeK-e-hírlevél Sóvidék Udvarhelyi híradó Várad Erdélyi Magyar Hír-Vivő Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája Erdélyi Múzeum Erdélyi Örmény Gyökerek Irodalmi jelen Magyar Kisebbség Örökségünk Székely közélet Székely Útkereső Transsylvania nostra Unitárius Közlöny Ér Hangja Egyesület A lap megjelenését támogatja a Nemzeti Kulturális Alap; NKA támogatott OK NKA Kelemen Erzsébet archiválta katalogizálta