<dc_title>Közigazgatás-tudomány</dc_title> <TitleSource>1. évf. 1. sz. (2021.) - http://kozigtudomany.hu/</TitleSource> <TitleSubTitle>szakmai tudományos folyóirat</TitleSubTitle> <UniformTitle>Közigazgatás-tudomány</UniformTitle> 1 főszerkesztő Lapsánszky András nem 2 munkatárs Orosi Renáta nem 3 szerkesztő Kőhegyi-Zeller Anikó nem 4 szerkesztő Nagy Attila nem 5 szerkesztő Pokorádi Márta nem 1 Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1. testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés közreadó 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. orosi@nmhh.hu UNIVERSITAS-Győr Szolgáltató Nonprofit Kft Győr 9026 Győr, Egyetem tér 1. info@kozigazgatastudomany.hu 2021 2021 1. évf. 1. sz. (2021.) - Online kiadvány évenként kétszer Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2021-09-15 FOLYAMATOS teljes http://kozigtudomany.hu/ EPA-04281 2786-1910 Közigazgatás-tudomány [elektronikus dok.] szakmai tudományos folyóirat / Széchenyi István Egyetem ; főszerk. Lapsánszky András ; szerk: Kőhegyi-Zeller Anikó, Nagy Attila, Pokorádi Márta 1. évf. 1. sz. (2021)- évenként kétszer 2786-1910 0 Társadalomtudományok Jogtudomány, bűnözés Államjog államigazgatás igazgatástan közigazgatás közjog közszolgálat időszaki kiadvány szakmai PDF hun hun TÁVOLI Academic and applied research in military and public management science Magyar közigazgatás Széchenyi István Egyetem OK Nagy Erzsébet katalogizálta válogatta