<dc_title>Helikon</dc_title> <TitleSource>64. évf. 2. sz. (2018.)</TitleSource> <TitleSubTitle>irodalom- és kultúratudományi szemle</TitleSubTitle> <UniformTitle>Helikon</UniformTitle> 1 felelős kiadó Fodor Pál nem 2 tördelő Hudecz Andrea nem 3 főszerkesztő Földes Györgyi nem 4 szerkesztőbizottság elnöke Varga László nem 5 szerkesztőbizottsági tag T. Erdélyi Ilona nem 6 szerkesztőbizottsági tag Hites Sándor nem 7 szerkesztőbizottsági tag Kalavszky Zsófia nem 8 szerkesztőbizottsági tag Karafiáth Judit nem 9 szerkesztőbizottsági tag Rákai Orsolya nem 10 szerkesztőbizottsági tag Szentpéteri Márton nem 11 szerkesztőbizottsági tag Szili József nem 12 technikai szerkesztő Sőrés Zsolt nem 1 MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Budapest testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés közreadó 1118 Budapest, Ménesi út 11–13. mohl.gyorgyi@btk.mta.hu MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Budapest 1118 Budapest, Ménesi út 11–13. mohl.gyorgyi@btk.mta.hu 2018- 2018 2016 2017 2019 2020 2021 2022 64. évf. 1. sz. (2018.)- . EPA-változat negyedévenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2019-02-13 FOLYAMATOS teljes https://epa.oszk.hu/03500/03580 EPA-03580 urn:nbn:hu-153189 2786-1066 Helikon világirodalmi figyelő : a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetének folyóirata / szerk. Köpeczi Béla 1964, 1- negyedévenként 0017-999X http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1001736 Társadalomtudományok Irodalomtörténet, irodalomtudomány Irodalomtudomány általában irodalom irodalomtudomány irodalomelmélet világirodalom időszaki kiadvány szakmai tudományos PDF karakteres PDF hun eng fre hun ARCHIVÁLT Világirodalmi figyelő a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetének dokumentációs és kritikai folyóirata 4.évf. 1.sz. (1958)-9.évf. 4.sz. (1963) alkalmi kiadvány 0200-1349 Acta historiae litterarum Hungaricarum Acta litteraria Ambroozia Buksz Ex symposion Holmi Hungarológia A hungarológia oktatása Hungarológiai értesítő Hungarológiai értesítő [összevont változat] Irodalomismeret Iskolakultúra Lettre Nem Csak Nem Nyelv és irodalom Osservatorio letterario Studia litteraria Szabad változók Szkholion Szövegek között Tiszatáj Alföld Archivum Europae Centro-Orientalis Kláris Lector magazin Ma műút Palimpszeszt Prae MATARKA tartalomjegyzék-adatbázis MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet OK MATAR Kelemen Erzsébet archiválta katalogizálta