<dc_title>Pontes</dc_title> <TitleSource>1. évf. (2018.)https://journals.lib.pte.hu/index.php/pontes</TitleSource> <TitleSubTitle>a PTE BTK Történettudományi Intézetének évkönyve</TitleSubTitle> <UniformTitle>Pontes</UniformTitle> 1 szerkesztőbizottsági tag Barabás Gábor nem 2 szerkesztőbizottsági tag Csibi Norbert nem 3 szerkesztőbizottsági tag Fazekas Ferenc nem 4 szerkesztőbizottsági tag Gyimesi Réka nem 5 felelős kiadó Sashalmi Endre nem 1 Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet Pécs testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés közreadó 7624 Pécs, Rókus u. 2. pontes.pte.btk.tti@gmail.com Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet Pécs 7624 Pécs, Rókus u. 2. pontes.pte.btk.tti@gmail.com 2018- 2018 1. évf. (2018.)- . Online kiadvány évenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2019-01-16 FOLYAMATOS teljes https://journals.lib.pte.hu/index.php/pontes EPA-03561 2631-0988 Társadalomtudományok Történelem, helytörténet Magyar történelem általában Történelem általában történelem évkönyv egyetemi lap Pécs évkönyv időszaki kiadvány szakmai tudományos PDF karakteres PDF hun eng hun hun TÁVOLI .studiolo A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának közleményei A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Acta historica Acta historica Hungarica Turiciensia Acta siculica Aetas Államtudományi doktorandusz közlemények Anno ArchivNet Belvedere meridionale Betekintő Chronica Cívisporta Clio műhelytanulmányok Documenta historica Fons Fontes memoriae Hungariae A Gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet évkönyve Hadtörténelmi közlemények Határtalan régészet A Herman Ottó Múzeum Évkönyve História Honismeret Hungarian studies review Huszadik század Keletkutatás Kisebbségkutatás Klió Közép-európai közlemények LDM online Létünk Levéltári szemle Levéltári szemle archívuma A Móra Ferenc Múzeum évkönyv Múlt-kor Múltunk Ókor Ókortudományi értesítő Orpheus noster Örökségünk Pro et contra Publikon Régi okiratok és levelek tára Regio Rendszerváltó archívum Rubicon Sic itur ad astra Századok Tapintható történelem Történelem mindenkinek Történelemtanítás Történelmi szemle Történeti tanulmányok Tudományos Lapok a rendszerről Új nézőpont Változó világ Veszprémi történelmi tár A világháború képes krónikája Zalai Múzeum Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet OK Kelemen Erzsébet katalogizálta