<dc_title>TNTEF - Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat</dc_title> <TitleSource>7. évf. 2. sz. (2017. december) http://tntefjournal.hu/vol7iss2/</TitleSource> <UniformTitle>TNTEF - Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat</UniformTitle> 1 felelős szerkesztő Barát Erzsébet nem 2 szerkesztő Kérchy Anna nem 3 szerkesztő Zámbóné Kocic Larisa nem 4 olvasószerkesztő Tóth Andrea nem 1 Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szeged testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés közreadó 6722 Szeged Egyetem u. 2. III. em/3303. editor@tntefjournal.hu Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport, Angol-Amerikai Intézet, Szegedi Tudományegyetem Szeged Szeged, Egyetem u. 2, 6722 editor@tntefjournal.hu 2011- 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7. évf. 2. sz. (2017. december) EPA-változat évenként kétszer Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2018-03-19 FOLYAMATOS teljes http://tntefjournal.hu/ EPA-03330 2062-7084 Online Humán területek, kultúra, irodalom Szépirodalom, népköltészet Kortárs magyar irodalom Humán területek, kultúra, irodalom Média, tömegkommunikáció Hírek, hírszolgáltatás Társadalomtudományok Szociológia, társadalomkutatás Genderkutatás nők, gender, társadalmi nem, feminizmus, emancipáció, művészet, kultúra, irodalom, hír, tudósítás, információ időszaki kiadvány kulturális szakmai PDF hun eng hun TÁVOLI A Nő A Nő és a társadalom Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézet OK Nagy Erzsébet katalogizálta