<dc_title>Közjavak</dc_title> <TitleSource>1. évf. 1. sz. (2015. július-szeptember) http://www.kozjavakfolyoirat.hu/1-evfolyam-2-szam</TitleSource> <UniformTitle>Közjavak</UniformTitle> 1 felelős szerkesztő Bartha Ildikó nem 2 szerkesztő Bordás Péter nem 3 szerkesztő Horváth M. Tamás nem 4 szerkesztő Zoványi Nikolett nem 1 MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport Debrecen testület kiadó 4002 Debrecen, Pf. 400. kozszolg.kut@law.unideb.hu MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport Debrecen 4002 Debrecen, Pf. 400. kozszolg.kut@law.unideb.hu 2015- 2015 2016 2017 2018 2019 1. évf. 1. sz. 2015. július-szeptember Online változat negyedévenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2016-08-01 FOLYAMATOS teljes http://www.kozjavak.hu/ EPA-02974 2498-7190 Közjavak a kormányzat kihívásai a mai piacgazdaságban : az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tudományos folyóirata / fel.szerk. Bartha Ildikó 2. évf. 5. ksz. (2016) alkalmi kiadvány 2732-1401 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3668959 Műszaki tudományok, gazdasági ágazatok Szolgáltatóipar, belkereskedelem Belkereskedelem Társadalomtudományok Szociológia, társadalomkutatás Falu, város Társadalomtudományok Politika, államigazgatás Közigazgatás, önkormányzatok Természettudományok és matematika Környezetvédelem, természetvédelem Hulladékgazdálkodás Vízszennyezés, szennyvíz közjavak állami tulajdon társadalmi tulajdon önkormányzat piacgazdaság közjog időszaki kiadvány PDF hun hun hun TÁVOLI Pest Megye Önkormányzatának közlönye a Megyei Önkormányzat hivatalos lapja Kulcs Magazin Közjólét Suhayda János Magyarország közjoga MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport OK Nagy Erzsébet katalogizálta