<dc_title>A láng</dc_title> <TitleSource>5. évf. 3. (27.) szám (2003. március)http://www.unitarius.com/lang/marcius03.pdf</TitleSource> <TitleSubTitle>az unitárius teológiai hallgatók lapja</TitleSubTitle> <UniformTitle>Láng</UniformTitle> <Translated>Flame - the journal of the students of the Academy of Unitarian Theology</Translated> 1 felelős szerkesztő Lakatos Adél-Csilla nem Unitárius Egyház, Románia Kolozsvár (Cluj-Napoca) 400750 Kolozsvár/Cluj-Napoca, CP 24 Tel: 0264/593236, tel/fax: 0264/595927, mobil: 0742/356036; ekt@unitarius.com 1999- 1999 2000 2001 2002 2003 2009 2010 2011 2012 2013 1. évf. [1999.] 1.sz. - Online változat évenként hétszer Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2005-09-07 Revízió 2007-06-04 FOLYAMATOS teljes http://www.unitarian.ro/lang EPA-00740 A láng az unitárius teológiai hallgatók lapja.Kolozsvár (Cluj-Napoca) Unitárius Teológiai Hallgatók Önképzőköre, 1999-? rendszertelenül http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/887190 Humán területek, kultúra, irodalom Vallás, egyház Egyházak, egyházpolitika Keresztény vallások exegézis hitbuzgalmi élet írásmagyarázat kereszténység lelkészképzés protestáns egyház teológia unitárius egyház egyházi lap határon túli időszaki kiadvány HTML PDF hun TÁVOLI Keresztény Magvető OK ARCHIV Renkecz Anita Orsolya katalogizálta Gáspár Marcsi javította