<dc_title>Távlatok</dc_title> <TitleSource>68. (2005. Péter-Pál)http://w3.externet.hu/~tavlatok/</TitleSource> <TitleSubTitle>a magyar jezsuiták folyóirata</TitleSubTitle> <TitleSubTitle>világmézet - lelkiség - kultúra</TitleSubTitle> <TitleSubTitle>világnézeti, lelkiségi, kulturális, jezsuita folyóirat</TitleSubTitle> <UniformTitle>Távlatok</UniformTitle> <Translated>Beyond - spiritual, religious, cultural Jesuit journal</Translated> 1 főszerkesztő felelős kiadó Szabó Ferenc nem 2 társszerkesztő Nagy Ferenc nem 3 főmunkatárs Nemeshegyi Péter nem 1 Jézus Társasága Magyar Rendtartománya Budapest testület 1026 Budapest, Sodrás u. 13. Telefon: (1) 200-80-54/105; 200-94-76/105 Fax: 275-02-69; tavlatok@mail.externet.hu Jézus Társasága Magyar Rendtartománya Budapest 1026 Budapest, Sodrás u. 13. tavlatok@externet.hu 1999- 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 43. (1999. Húsvét) - . Online változat negyedévenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2005-11-21 Revízió 2007-06-04 FOLYAMATOS teljes http://www.tavlatok.hu EPA-00734 1788-8840 Nyomtatott változat ISSN 1215-282X. Távlatok világnézet, lelkiség, kultúra a Trägerverein der Unio Cleri Hungarici (Bécs) kiadványa kiad. a Jézus Szíve Népleányai Társasága... / főszerk. Szabó Ferenc.Budapest : Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, 1991- negyedévenként 1215-282X http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1006934 Humán területek, kultúra, irodalom Vallás, egyház Keresztény vallások jezsuiták kereszténység katolikus egyház egyházi lap időszaki kiadvány HTML hun hun TÁVOLI Szolgálat spirituelle Quartalschrift, Klerusblatt / [fel.szerk.] Ladislaus Marosi 1969, húsvét-88. sz. (1990, karácsony) negyedévenként Papi lelkiség főszerk. Beran Bence N.s., 1. évf. (2006)- évenként 1788-8662 Bencés Hírlevél Egyházfórum Hitélet Igen Jezsuiták Repertórium 1-50. Repertórium 51-63. (Szerzők szerint) Jézus Társasága Magyar Rendtartománya OK ARCHIV Gáspár Marcsi javította Renkecz Anita Orsolya katalogizálta