<dc_title>Lettre</dc_title> <TitleSource>56. sz. (2005 Tavasz)http://www.c3.hu/scripta/lettre/web/ujszam/index.htm</TitleSource> <TitleSubTitle>negyedéves európai kulturális folyóirat</TitleSubTitle> <UniformTitle>Lettre</UniformTitle> <Alternative>Lettre</Alternative> <Alternative>Magyar Lettre Internationale</Alternative> <Translated>Lettre - Europen cultural quarterly</Translated> 1 felelős szerkesztő Karádi Éva nem 2 szerkesztő Kukorelly Endre nem 3 szerkesztő Liehm Antonin J. nem 1 Magyar Lettre Internationale Alapítvány Budapest testület Európai Kulturális Alapítvány 1053, Budapest, Egyetem tér 1.,Tel+fax: 361/212 6748 lettre@c3.hu C3 Alapítvány Budapest 1995- 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 17. sz. (1995 Nyár) - . Online változat negyedévenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2005-06-01 Lezárás 2005-10-11 Revízió 2007-05-07 FOLYAMATOS szelektált http://lettre.c3.hu EPA-00567 1588-1059 Nyomtatott változat ISSN 0866-692X. Magyar Lettre internationale negyedévenként megjelenő magyar kulturális folyóirat / kiad. a Magyar Lettre Internationale Alapítvány ; fel.szerk. Mihályi Gábor ; szerk. Hernádi Miklós [et al.] 1991- negyedévenként 0866-692X http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1006758 Magyar Lettre Internationale [időszaki kiadvány] : Negyedéves európai kulturális folyóirat / Magyar Lettre Internationale Alapítvány; felelős szerkesztő Karádi Éva. -- EPA-változat. 1995-2005 negyedévenként Humán területek, kultúra, irodalom Szépirodalom, népköltészet Kortárs világirodalom Társadalomtudományok Néprajz, antropológia Kulturális antropológia Társadalomtudományok Szociológia, társadalomkutatás Művelődésszociológia Kisebbségek Genderkutatás irodalom irodalomtudomány művelődéstörténet szépirodalom társadalomtudomány időszaki kiadvány kulturális HTML hun hun TÁVOLI Balkon Beszélő 2000 - Irodalmi és társadalmi havi lap Eszmélet Ex Symposion Mozgó Világ Valóság Prae Lettre [MATARKA] OK Gáspár Marcsi javította Renkecz Anita katalogizálta