<dc_title>BKL-online bányászat</dc_title> <TitleSource>2004. 6.http://www.ombkenet.hu/bkl/banyaszat.htm</TitleSource> <UniformTitle>BKL-online bányászat</UniformTitle> <Alternative>Bányászati és kohászati lapok</Alternative> <Alternative>BKL-Online</Alternative> <Translated>Mining and metallurgy papers - mining</Translated> 1 felelős szerkesztő Podányi Tibor nem 1 Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Budapest 1887- testület 1027 Budapest Fő u. 68. Postacím 1371 Budapest Pf.: 433 Tel./Fax: (36)-1 201-7337 bklonline@geoszabo.hu Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Budapest 1027 Budapest Fő u. 68. Postacím 1371 Budapest Pf.: 433 Tel./Fax: (36)-1 201-7337 bklonline@geoszabo.hu 2003- 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2003. 1. - . Online változat kéthavonként https://epa.oszk.hu/00500/00508 Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2005-05-07 FOLYAMATOS szelektált http://www.ombkenet.hu/bkl/banyaszat.htm EPA-00508 Nyomtatott változat ISSN 0522-3512. Bányászati és kohászati lapok : Bányászat / Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 1884- kéthavonként 0522-3512 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1000308 Műszaki tudományok, gazdasági ágazatok Bányászat, vízügy Bányászat általában bányászat ipartörténet bányászati termék bányamérnöki ismeretek időszaki kiadvány szakmai HTML PDF hun hun TÁVOLI Bányászati és Kohászati Lapok [időszaki kiadvány] / szerkesztő Péch Antal. -- Digitalizált időszaki kiadvány. 1868-1950 havonként Bányászati és kohászati lapok. Bányászat, kőolaj és földgáz az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja / fel.szerk. Podányi Tibor, Dallos Ferencné 149. évf. 1. sz. (2016)- rendszertelenül 2498-8332 Anyagok Világa Bányatörténeti Közlemények Mérnök Újság Műszaki Szemle (EPA) OK Renkecz Anita katalogizálta