<dc_title>Harangszó</dc_title> <TitleSource>15.évf. 19.sz. (2004. okt.)http://www.kiralyhagomellek.ro/harangszo.php</TitleSource> <TitleSubTitle>a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Gyülekezeti Lapja</TitleSubTitle> <UniformTitle>Harangszó</UniformTitle> <Translated>Tolling - the newsletter of the Calvinist Diocese of the Királyhágó Region, Transylvania</Translated> 1 főszerkesztő Csűry István nem 2 olvasószerkesztő Sándor Lajos nem 3 grafikai tervező Radványi Károly nem 1 Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nagyvárad (Oradea) testület 3700 - Oradea - Nagyvárad str. Maresal Ion Antonescu nr. 27.str. Maresal Ion Antonescu nr. 27. partium@rdsor.ro Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nagyvárad (Oradea) RO - 410210 - Oradea (Nagyvárad) Str. J. Calvin Nr. 1 Romania Tel./Fax.: +40-(0)259-431710 http://www.kiralyhagomellek.ro 2004- 2009 2010 2011 2012 2013 15.évf. 1.sz. (2004. július) - . Online változat kéthetenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2004-11-19 FOLYAMATOS teljes http://www.kiralyhagomellek.ro/harangszo.php EPA-00326 Harangszó a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja 1.évf. 1.sz. (1990)- kéthetenként 1221-0323 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/873922 Humán területek, kultúra, irodalom Vallás, egyház Keresztény vallások református egyház hitélet kereszténység protestáns egyház romániai magyarság Partium erdélyi magyarság egyházi lap határon túli időszaki kiadvány PDF hun TÁVOLI Harangszó Pünkösd.ma - teológiai folyóirat Reformátusok Lapja OK Renkecz Anita katalogizálta