<dc_title>Alföld</dc_title> <TitleSource>54. évf. (2003.) áprilishttp://www.debrecen.com/alfoldszerkesztoseg</TitleSource> <TitleSubTitle>irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat</TitleSubTitle> <UniformTitle>Alföld</UniformTitle> <Translated>Lowland - Journal of literature, art and criticism</Translated> 1 főszerkesztő Aczél Géza nem 2 szerkesztő Keresztury Tibor nem 3 szerkesztő Szirák Péter nem 4 főmunkatárs Angyalosi Gergely nem 5 munkatárs Fodor Péter nem 1 Alföld szerkesztőség Debrecen testület 4024 Debrecen, Piac u. 26/a. Telefon: 36 (52) 412-626 Pf. 144. alfold@mail.debrecen.com Alföld Alapítvány Debrecen 4024 Debrecen, Piac u. 26/a. alfold@mail.debrecen.com 1998 -2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 49. évf. (1998.) december - 54. évf. (2003.) április . Online változat A nyomtatott változathoz képest szünetel. havonként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2004-05-03 Megszűnés 2005-01-27 MEGSZŰNT szelektált http://www.debrecen.com/alfoldszerkesztoseg EPA-00058 1586-698X Alföld Kiadja az Alföld Alapítvány megbízásából : Alföld Szerkesztősége 1954 - havonként 0401-3174 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1000211 Alföld [időszaki kiadvány] : Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat / Alföld szerkesztőség; szerkesztő Keresztury Tibor. - EPA változat. 1996 - 2003. havonként alfold@mail.debrecen.com Humán területek, kultúra, irodalom Szépirodalom, népköltészet Kortárs magyar irodalom Határontúli magyar irodalom Humán területek, kultúra, irodalom Képzőművészet, vizuális művészetek Képzőművészet általában Társadalomtudományok Irodalomtörténet, irodalomtudomány Kritika Magyar irodalom története Műelemzés kortárs magyar irodalom irodalomelmélet kritika művészetek szépirodalom határon túli magyar irodalom kulturális időszaki kiadvány HTML hun hun TÁVOLI Építünk (Debrecen) (1950) 1950, nyár-5.évf. 2. = 16.sz. (1954, nyár) rendszertelenül 0200-500X Alföld [időszaki kiadvány] / főszerkesztő Aczél Géza. – Online változat. 2007- havonként Bárka Forrás Orpheus Pannon Tükör Tiszatáj Törökfürdő Új Forrás (EPA) Részdokumentum: A 90-es évek fiatal magyar irodalma Debrecen : Alföld Szerk., 2000 (Debrecen : Piremon) http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/939988 OK Renkecz Anita katalogizálta