ÚTMUTATÓ
az EPA-BORÍTÓLAP használatához

Borítója minden, az EPA-ban megtalálható kiadványnak van, legyen az archivált, távoli elérésű vagy offline. A borítón megtalálható a kiadvány rövidített leírása: címadatok és téma szerinti besorolás. A címre vagy alcímre, a címlapképre, illetve az évekre kattintva a kiadvány online változatára jutunk (kivéve az offline kiadványoknál).

Hozzáférés szempontjából három csoportba osztjuk a kiadványokat. Egy kiadvány lehet:

-
archivált
, vagyis az EPA-szolgáltatás gyűjteményének része. Az EPA-val együtt mindig stabilan elérhető abban a terjedelemben, melyet az állománynyilvántartó lap közöl. Az EPA szolgáltatás a kiadvány elérhetőségéért, nem tartalmáért felel, azaz azt csak szolgáltatja, saját, általában javított változatában. Az archivált kiadványok tartalmában lehetséges a teljes szövegű keresés.

- távoli elérésű, vagyis az fizikailag nem képezi a szolgáltatás részét, az EPA csak borítót készít róla, valamint ellenőrzi annak mindenkori állapotát. A dokumentum tartalma a mindenkori eredeti forrásról hívható be - amennyiben a forrás elérhető.

offline, ami azt jelenti, hogy az interneten közzé nem tett elektronikus forrásról van szó. Ezek a kiadványok vagy megvásárolhatók kereskedelmi forgalomban, vagy hozzáférhetők közgyűjteményekben, illetve az elektronikus kiadvány készítőjének helyi szolgáltatásaként használhatók pl. az adott gyűjteményben, kutatóintézetben stb. Az elektronikus kiadvány készítőjének weblapja (már ha létezik ilyen) az offline kiadványok EPA-borítójának forrás pontjáról elérhető.

A borítón felsorolt évekből van a kiadványnak elektronikus formában elérhető formája. Ha a kiadvány egyéb években is megjelent, de az a tartalom nem érhető el, akkor az év nem fog a borítón szerepleni. A megjelenési évekről több információ a katalóguscédulán található, az egyes számok adatai pedig az online változaton taláhatók.

A kiadvány állapota arra vonatkozik, hogy az adott elektronikus forrás működik-e, illetve hozzáférhető-e. Lehetséges állapot lehet: folyamatos, lezárt, megszűnt, szünetel.

A szerzői jogok pont alatt olvashatjuk azokat a szabályokat, melyek a kiadványok használatára vonatkoznak. Ha azonban az adott kiadvány használatáról annak eredeti létrehozója külön rendelkezett, akkor ezen külön megkötések az impresszumban vannak feltüntetve. Ez utóbbi megkötéseknek van elsőbbsége az EPA általános szerzői jogi szabályozásához képest.

Az impresszum a kiadvány által közölt megjelenési, terjesztési adatokat tartalmazza. Itt találhatunk tájékoztató információt a kiadvány létrehozójáról, kiadójáról, közreadójáról stb. Ide kerülnek továbbá a használatra vonatkozó egyedi feltételek és szerzői jogi megkötések. A kiadvány részletesebb, szabványos leírása a katalóguscédulán található.

Az ismertető rövid, általában önjellemző leírás a kiadvány tartalmáról és jellegéről, a készítők szándékáról. Tartalmazhat sajtótörténeti vonatkozásokat is.

A katalóguscédulán találhatjuk meg a kiadvány bibliográfiai adatait, melyeket az EPA-ba kerülés alkalmával állapítunk meg. A katalóguscédulán először mindig a rövid, cédula-formátumú leírás található. Az összes adat a "Részletes leírás" hivatkozásra kattintva hívható be.

Az epa-katalógus funkció még nincs beüzemelve. A jövőben ezzel az eszközzel lehetséges majd egyszerű vagy több szempont szerinti (összetett) keresés a kiadvány bármely leíró adatára, tehát az összes adatra, amely a katalóguscédula Részletes leírásában látható.

A keresés funkció teljes szövegű keresést jelent. Az EPA-ban az archivált kiadványok tartalmában van lehetőség a teljes szövegű keresésre. Ez azt jelenti, hogy ilyen módon adott keresett kifejezés a kiadvány bármely előfordulása megtalálható a kiadvány bármely részében (amennyiben az az EPA archívumban megtalálható). Teljes szövegű keresés azonban csak HTML- és PDF-formátumú állományokban lehetséges.

A képernyőfotók azért készülnek, mert az elektronikus források gyakran változtatják külső megjelenésüket. Ebben a pontban egy-két kép erejéig igyekszünk megőrizni az összes állapotot. Az archivált kiadványok esetén ide kerül az eredeti forrás képe, mivel a kiadvány EPA-beli változata külsejében nem feltétlenül egyezik az eredeti kiadvánnyal.

A kapcsolódó oldalak közé elsősorban olyan forrásokat veszünk fel, melyekben az adott kiadványhoz hasonló jellegű információ található, mind tartalmában, mind jellegében.
Ezen kívül ide kerülhetnek a kiadvány fő témakörének hasznos forrásai, valamint esetleg az e-folyóiratot jellemző dokumentumok is.
A kiadványhoz kapcsolódó keresési segédletek (repertóriumok, mutatók, összevont tartalomjegyzékek) a"mutató" pont alatt érhetők el.

Az információ pontról e-mailt küldhetünk az EPA üzemeltetőinek illetve a kiadvány készítőinek. További elérhetőségeket találhatunk még az impresszum pont alatt, illetve a katalóguscédula "Részletes adatok" oldalán.

A forrásban megadott hivatkozás EPA-n kívüli weboldalra mutat. távoli kiadványok esetén itt a kiadvány saját forrása található, melyen elérhető a kiadvány tartalma, tehát itt ugyanoda jutunk, ahova a távoli kiadványok címére, címlapjára illetve évadataira kattintva jutnánk.
offline kiadványok esetén itt a kiadvány létrejöttéért felelős szervezet vagy személy honlapjára jutunk, ahol további információk találhatók a kiadványról, valamint arról, hogyan lehet annak tartalmához hozzáférni.

A számláló értéke azt mutatja, hogy hány olvasó járt az adott borítón, azaz hányan voltak kíváncsiak az adott kiadványra.

Az állománynyilvántartó lap (kardex) az az oldal, ahol megtalálhatók a kiadvány EPA-ban őrzött egyes számainak adatai, a számozási és keltezési adatok, valamint további információk a tartalomról (tematikus szám, vagy hiányos, esetleg hibás tartalom), valamint, hogy milyen formátumban érhető az el az EPA archívumban. Továbbá innen lehet továbblépni a számok tényleges tartalmára, az adott szám bármely adatára kattintva (kivéve a megjegyzés sort).

Ha a kiadvány állapota folyamatos, az azt jelenti, hogy annak tartalma elérhető elektronikus formában, sőt, az a kiadvány megjelenési gyakoriságának megfelelően frissül, új számai jelennek meg.

Ha a kiadvány állapota lezárt, akkor a kiadvány tartalma hozzáférhető elektronikus formában, de már nem frissül, újabb számai (ugyanazon kiadványként) többé nem jelennek meg.

Ha a kiadvány szünetel, akkor a kiadvány elérhető elektronikus formában, de átmenetileg nem frissül, ugyanakkor arra sem utal semmi, hogy beszüntette volna működését, azaz lezártnak minősülne.

Ha egy kiadvány megszűnt, akkor az nemcsak a megjelenését függesztette fel, de elektronikus formában történő szolgáltatását is, azaz tartalma többé nem érhető el online.

A téma szerinti besorolással jellemezzük a kiadvány tartalmát, először nagyobb témakörön belüli altémakör(ök)be sorolva, majd további tárgyszavakkal kiegészítve. Az egyes kifejezésekre kattintva további, ugyanazon altémakörrel vagy tárgyszóval jellemzett kiadványokra kereshetünk.

Az online változat a kiadvány interneten elérhető tartalma. archivált kiadványoknál ez a állománynyilvántartó lappal indul, távoli kiadványoknál általában ez eredeti forrás nyitólapja.

Formátum: Az EPA Archívum a kiadványokat web-böngésző illetve web-tartalmat megjelenítő szoftverek segítségével megtekinthető formában szolgáltatja. Ez azt jelenti, hogy a kiadványok vagy HTML-dokumentumként, vagy Acrobat Readerrel megnyitható hordozható dokumentum-formátumban (PDF), vagy pedig képként (JPG, GIF, PNG) nyithatók meg.

EPA azaz Elektronikus Periodika Archívum. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Elektronikus Könyvtár időszaki kiadványokat kezelő szolgáltatása. Az EPA Archívum egyes e-folyóiratokat teljes szöveggel szolgáltat a http://epa.osz.hu honlapon. Ezek az archivált kiadványok.
Más, távoli és offline e-kiadványokat az EPA Adatbázis ír le és nyilvántartja internetes elérhetőségüket (ha van ilyen).