Az Országos Széchényi Könyvtár tevékenysége a 150 éves Erdélyi Múzeum Egyesület évfordulójával kapcsolatosan

1859-ben Gróf Mikó Imre azzal a céllal alapította meg az Erdélyi Múzeum Egyesületet, hogy az erdélyi magyarság múltjával kapcsolatos tárgyi és írott emlékek nem szóródjanak szét, hanem legyen egy olyan közgyűjtemény, amely módszeresen feltárja, gyűjti és megőrzi ezt a kulturális örökséget. A gyűjteményre alapozottan tudományos kutatótevékenység indulhatott, létrejöttek az Egyesület kiadványai, a folyóirat (Erdélyi Múzeum) és a szakosztályi évkönyvek. Emellett az EME több könyvsorozatot is útjára indított. Azt mondhatjuk, hogy az EME Erdély Magyar Tudományos Akadémiájává vált, szerkezetében is követte az MTA struktúráját.
Az EME 1950-ben történt feloszlatása után a gyűjtemények a román állami intézményekhez kerültek. A könyv-, és kézirattár a Babes-Bolyai Tudományegyetem Könyvtárába, a múzeumi tárgyak és a kőtár a kolozsvári Állami Múzeumba, a levéltári anyag pedig a kolozsvári Állami Levéltárba. Ez az ingóság ma is a román állam tulajdonában van, kutatását nem engedélyezik még ma, az EU részévé vált Romániában sem.

Az 1990-ben újjászervezett EME felújította kiadói tevékenységét, szakosztályai összefogják az erdélyi magyar tudományos kutatás nyolc területét. Új könyvtárat alapítottak, megkezdték egy új levéltár kialakítását is. Mint civil szervezet, visszaigényelte gyűjteményeit, jelenleg perben áll a román állammal.

Az alapítás 150. évfordulóját méltó módon kívánjuk megünnepelni. Számos tudományos rendezvény szervezésével, kiadványok sorával. A mai korszaknak megfelelően azonban az a civil szervezet, amely nem tud digitális tartalmat felajánlani az érdeklődőknek, nem tarthat számot ismertségre, céljai elérésében nélkülözni kényszerül az ismertség adta erőt.

Az EME Digitális Könyvtára

A fentiek értelmében határozta el az Országos Széchényi Könyvtár, hogy 2009-re digitalizáltatja azt az állományát, amely az EME kiadásában jelent meg, és ebből az anyagból az EME honlapján kialakítja az EME digitális könyvtárát. Ezt azután tovább lehet fejleszteni egy virtuális Erdély Történeti Digitális Könyvtárrá, amelyet az EME tart majd fenn. Ezt a rendszert egészítenénk ki azokkal az anyagokkal, amelyek az EME történetére, kiemelkedő személyiségeire vonatkoznak. Természetesen a hálóra csak jogtiszta anyag kerül, vagyis minden szerzői jogi előírást betartva épül az említett könyvtár. Minden teljes dokumentum részévé válik a magyar Elektronikus Könyvtárnak, az Elektronikus Periodika Archívumnak is. Az EME ebből az anyagból szakértői rendszert épít fel. Kiegészítő tevékenységként megrendezünk egy kiállítást az EME könyveiből az OSZK-ban.

A program futamideje: 2008. október 01. – 2009. november 30.

Kelt Budapesten, 2008. július 17.

Monok István
főigazgató