Pécsi Rikkancs — Bűnügyi hírek Pécs korabeli sajtójából
Pécsi Figyelő, 5. évf., 7. sz., 1877. február 17., szombat, 3. oldal, 5. hasáb
Meghallgatom [.mp3] (00:01:22 | 1,9 mb)
Nyilt levél Perczel Miklós ur, Baranya megye főispányjához. Méltóságos Ur! A müvelt embert kötelező ildom és becsületérzetből írom önhöz e sorokat: Én alulirt sem fegyelmi sem bünvizsgálat alatt nem voltam, tehát elitélve sem; ennélfogva igen meglepett a f. hó 12-ki megyei közgyűlésen tett nyilatkozata: miszerént a járásorvosi állomásra engemet még csak nem is candidálhat, mert ez ellen okai vannak, sőt bizonyítékokkal rendelkezik. Akár régiek, akár ujabbak ama bizonyítékok, mindenesetre oly természetűeknek kell lenni, melyek a törvénybe ütköző eljárásom felett vagy már előbb, vagy a legutóbbi időben ellenem foganatositandók lettek volna. Mi oka a mulasztásnak? Ellenkező esetben igaztalanok és alaptalanok, melyek tehát nem tehetnek képtelenné a kijelelésre. Mohács, február 14-én 1877. Dr. Medgyesy Béla
Visszalépés az 1877. február 17-ei lapszámhoz!
Visszalépés az évfolyam kezdőlapjára!
 

֎     ֍     ֎