Pécsi Rikkancs — Bűnügyi hírek Pécs korabeli sajtójából
Pécsi Figyelő, 5. évf., 7. sz., 1877. február 17., szombat, 3. oldal, 1. hasáb
Meghallgatom [.mp3] (00:02:02 | 2,8 mb)
Rettenetes, — de való. Mohácson egy nyugalmazott gazdatiszt — példás solidsága dacára — egy kis muriba bocsátkozott nagy böjt első napján. És ime hogyan lett ezen hitszegés megbüntetve?! Nevezett ur ugyanis haza akarván menni s nyugalomra hajtani nehéz fejét, ezen jó szándékában meg lett akadályozva az által, hogy a kapu kizárása sehogy sem sikerült neki. Mit tegyen? Lekerül a kertek alá s igy szándékozik célhoz jutni; azonban véletlenül a szomszéd udvarban találja magát, a mely terrennumnak ura nem csekély rettegéseket áll ki a gyakori betörések miatt, féltvén a dróton szerzett hivatalos pénzeket. E derék őre a hivatalos cassának s igy az állam érdekeinek is, csakhamar megérzi a vad szagot s csap rettenetes lármát, az ablakon ki-be ugrál, az eltévedt „excedáló”-ra — reádurrant egy mogyoró törövel: azonban a golyó a dilletans rabló feje helyett — szerencsére — csak egy felaggatott tejes köcsögben tett töméntelen kárt. Na de ekkor azután vitte is a mi dilletansunk az irhát, még mielőtt egy második golyóbicshoz lehetett volna szerencséje. Tehát az udvarban zsivány zargató felebarátunk egy rablót megsemmisitett, hanem hátra van még az utca. Kiszalad, kiabál tüzet-vizet, mire a házakból előjövő szomszédok mindegyike ijedtében a másikat rablónak nézve, egész csata fejlődött ki. Magam is, ki e tudósitást irom csak annak köszönhetem, hogy élek, mert szomszédom rozsdás tiamordálya, melylyel reám lőtt — nem visz tovább két lépésnél. Emberhalál ugyan nem történt, de nevetés volt elég reggel — az ügy kiderültével.
Visszalépés az 1877. február 17-ei lapszámhoz!
Visszalépés az évfolyam kezdőlapjára!
 

֎     ֍     ֎