Pécsi Rikkancs — Bűnügyi hírek Pécs korabeli sajtójából
Pécsi Figyelő, 5. évf., 7. sz., 1877. február 17., szombat, 2. oldal, 4. hasáb
Meghallgatom [.mp3] (00:02:45 | 3,8 mb)
A Kisaszonyfai rablási esetet illetőleg ft. Rang Antal plébános úrtól értesitettünk, hogy a „Kelet Népe” 31. számában megjelent soraiban a szerkesztőség nem egészen az ő kifejezéseit használta, emlité ugyan ő, hogy személy és vagyona biztositásául szolgáló egyetlen ezközétől, mely pedig szinte adó tárgya, — megfosztatott, de „közbiztonságról” valamint az „adminisztratióról” egy szót sem irt; azt sem, hogy 1863 évben is kirabolták, mert csak azt irta: „akkor is meglátogattattam, de szerencsésebb kimenetellel”, minthogy az akkor garázdálkodott Gelencsér rabló bandáját be nem eresztette, betörni pedig a szilárdon elzárt házba nem mertek. — Kívánja továbbá értesíteni a megyei t. közönséget Radocsay Sándor szolgabíró úr buzgalmáról és erélyéről, melyet a rögtöni nyomozásnál kifejtett. A rablók öten voltak, kettő a szobába hatolt, egy a folyosón, egy annak ajtaján kivül és egy az utca ajtóban őrködött. A szolgabíró általa rögtön értesitetvén ez még azon éjjel 2. órakor már intézkedett, és a közbiztonsági közegek már korán reggel sőt maga a szolgabíró úr is nála a helyszinén megjelentek. — Kis József 19 éves sári pusztai kanász jan. 31 én reggel a kisasszonyfai utcán keresztül a legelőre futván gyanút kellett a nép üldözni kezdé és elfogván behozta, ezt a plébános szép szóval kezdette vallatni és sikert tapasztalt, elvitte őt magával Szt. Lőrincre ott azonban már vallomást tett Guzso Mihály csonka-miadenszenti csordás. — A főszereplők voltak Horváth (Fekete) György kelemen-ligeti kanász, ez már sertvéslopás miatt többször büntetve volt, továbbá Varga László helybeli gulyás őrködött kivül. Jellemző, hogy a rablók vallomásaik szerint addig, mig a kerti méhesben elrejtve leskelődtek a rablásra alkalmas időre, az esti harangozásra ájtatosan imátkoztak is! — Az ügy vizsgálata most a járásbíróságnak sok dolgot ád, mert az elrablott tárgyak több orgazdák kezén át a drávántuli vidékre kerültek, hol további elfogatások történtek.
Visszalépés az 1877. február 17-ei lapszámhoz!
Visszalépés az évfolyam kezdőlapjára!
 

֎     ֍     ֎