a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Jates8. évf. 1. sz. (2018.)

Tartalom

 • Molnár György :
  Bevezető5 [209.70 kB - PDF]EPA-03333-00002-0010

Cikkek és tanulmányok

 • Szabó György ,
  Fazekas István ,
  Patkós Csaba ,
  Radics Zsolt ,
  Csorba Péter ,
  Tóth Tamás ,
  Kovács Enikő ,
  Mester Tamás ,
  Szabó Lóránd :

  Absztrakt: Egy kérdőíves felmérés keretében lakossági attitűd vizsgálatot végeztünk a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban Hajdú-Bihar és Heves megye 3-3 településén. Szóasszociációs módszerrel próbáltuk felmérni, hogy a vizsgált települések lakossága tisztában van-e a megújuló energiaforrások jelentésével, hasznosítási lehetőségeivel, illetve megpróbáltuk feltárni a lakosság megújuló energiaforrásokhoz való viszonyulását is. Megállapítottuk, hogy a lakosságnak a megújulókról alkotott fogalmi képe meglehetősen felszínes, ugyanakkor a hozzáállása egyértelműen pozitív. Kiderült, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, illetve a fiatalabb korosztályok rendelkeztek a legpontosabb ismeretekkel.

  Kulcsszavak: megújuló energiaforrás; energiahasznosítás; szóasszociációs vizsgálat; lakossági attitűd

 • Major Lenke :
  Pedagógusjelöltek környezeti attitűdjének mintázata25-35 [514.94 kB - PDF]EPA-03333-00002-0030

  Absztrakt: A tanítóképző intézményeknek nagy szerepe van a környezettudatos magatartással bíró pedagógusok képzésében. Kutatásomban az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának hallgatóit vizsgálom. A vizsgálat célja feltárni a leendő tanító- és óvodapedagógusok attitűdrendszerének szerkezetét a megőrzés és használat dimenziók mentén felállított attitűdmodell alapján. A kapott eredmények segíthetik a fenntarthatóságot célzó hozzáállás és a környezettudatosság fejlesztését a leendő pedagógusok körében.

  Kulcsszavak: környezettudatosság; megőrzés; használat; pedagógusképzés

 • Kónya György :

  Absztrakt: Napjainkban fontos a tanulók környezettudatos attitűdjének kialakítása, ami minden tantárgy és pedagógus számára közös feladat. Vizsgálatunk célja annak felmérése volt, hogy a középiskolai természettudományos érettségi követelményrendszerben és a tankönyvekben milyen arányban jelennek meg a környezettani ismeretek. A kérdés, hogy mennyire felelnek meg az új kiadású tankönyvek az új érettségi követelményeknek és hol lehetne még a tankönyvek tartalmát bővíteni környezeti nevelési részekkel. A természettudományos tankönyvek közül a földrajzkönyvek tartalmazzák a legtöbb környezeti nevelési tartalmat és a kilencedikes földrajz tankönyv használja ki a legjobban a környezeti nevelés adta lehetőségeket.

  Kulcsszavak: környezeti nevelés; érettségi követelmény; tankönyvvizsgálat

 • Gőgh Előd ,
  Kővári Attila :

  Absztrakt: Az egész életen át tartó tanulást, mint fogalom önmagában nem szorul magyarázatra trivialitása miatt. Az elmúlt évtizedben az oktatás területén számos változás történt. A tanulási folyamatban részt vevők környezetét ezek a változások alapvetően befolyásolják a számos külső tényező mellett. A szakmai képzés átalakításával és a duális képzésre történő újbóli áttéréssel nem csak a szakmai tartalmak változtak, hanem a képzésben résztvevők hozzáállása is változhatott, új tanulási célokkal, motivációkkal egyetemben. Jelenleg a felnőttek számára is számos lehetőség nyílik akár ingyenesen szakmát tanulni, vagy diplomát szerezni. A mai középiskolás fiatalok hozzáállása a tanuláshoz is kétségtelenül sokban változott az elmúlt húsz évben. Vajon mennyit tanulnak a mai fiatalok? Mik a terveik a jövőre nézve és hogy látják boldogulásukat az iskolapad után? A kutatás az egész életen át tartó tanulással összefüggésben, eltérő korcsoportok által alkotott, véleményeket vizsgálja és értékeli ki. Az egyes csoportoknál, a csak rájuk jellemző és közös faktorokkal történt a kutatása résztvevő személyek körében. A most bemutatandó tanulmány ennek a kutatásnak egy részét képezi és a nyelvtanulás és az egész életen át tartó tanulást hozza összefüggésbe. Azért a nyelvtanulást, mert a mindenkori időszerűsége és hasznossága miatt talán az idegennyelvek tanulása méri az önképzést és a tanuláshoz való hozzáállást leginkább. A kutatás a budapesti Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnázium tanulói bevonásával került elvégzésre. Az eredmények feldolgozásához statisztikai módszereket és az SPSS szoftver nyújtott lehetőségeket. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy különbségek mutathatók ki egyes egész életen át tartó tanulással összefüggő tényezők között.

  Kulcsszavak: egész életen át tartó tanulás; tanulási motivációk; tanulási tényezők; szakképzésben végzett kutatás; diploma vs. OKJ-s képzés

Alkalmazás

 • Mátrai Melinda :

  Absztrakt: Útvonaltervező szoftvert nem egyszerű írni, sok fejlesztő készített már hasonló programot, így sokaknak van alapelvárásuk ezekkel szemben. Ez a cikk egy olyan alkalmazást mutat be, amely merőben más, mint a többi abban a tekintetben, hogy kifejezetten a magyar autópályákra lett tervezve, az itteni autópálya használati lehetőségeket veszi figyelembe. Magyarországon ugyanis egyedülálló módon lehet megyei matricákat is vásárolni, melyekhez jóval olcsóbban lehet hozzájutni, mint az egész ország területére érvényes matricákhoz. A cikk összefoglalja az alkalmazás felépítését, megvalósítását.

  Kulcsszavak: saját fejlesztés; útvonaltervező; megyei matricák; Android

Letöltés egy fájlban (2,6 MB - PDF)