a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Acta Wekerleensis2. sz. (2017.)

Tartalom

 • Botos Katalin :
  Versenyképesség, nemzetközi versenyképesség [416.64 kB - PDF]EPA-03180-00002-0020

  Abstract: The notion of competitiveness is under discussion: micro- or macroeconomic meaning? The notion of competitiveness is under discussion: micro- or macroeconomic meaning? The World Economic Forum, which has been measuring competitiveness among countries since 1979, defines it as “the set of institutions, policies and factors that determine the level of productivity of a country”. Others are subtly different but all generally use the word “productivity”. There are rankings made by WEF , the World Bank and the Swiss IMD World Economic Competitiveness Center. The study analyses the latest Report of the WEF. There are some conclusions worth reading. For instance the financing by the banking system is not without risks because the regulation of the sector is not satisfying though much more severe than before, and the nonperforming loans are a big burden on the balance sheet of the banks. Important conclusion is, that it is possible to harmonize the labour protection and labour market versatility in favour of competitiveness. Innovation is more than application of the results, and this turns our attention to the education’s question.

  Key words: competitiveness World Economic Forum, World Bank ,Doing Business, IMD Center, banking system ,labour market and labour protection, innováció

  JEL-Codes:D24 E44 M20 G28

  Absztrakt: A versenyképesség fogalma vitatott. Mikro-és makroszinten is értelmezhető. A Világgazdasági Fórum,( VF) amely 1979 óta figyelemmel kíséri, úgy fogalmazza meg, mint intézmények, politikák és tényezők összességét, amelyek egy ország termelékenységét meghatározzák. Rangsort készít az országokról a VF mellett a Világbank és a svájci IDM menedzsment Központ is. A tanulmány a WEF által készített 2017. évi Jelentést elemzi. Figyelemreméltó következtetése, hogy a versenyképességet befolyásoló tényezők közül a pénzügyi rendszer komoly kockázatot jelent a jövőre. Nem kielégítő a szabályozás, bár szigorúbb mint a válság előtt, s jelentős a nem teljesítő hitelek súlya még mindig a bankoknál. Érdekes továbbá, hogy az anyag szerint összehangolható a munkások védelme és a munkapiac rugalmassága, s az is, hogy a számítástechnikai innovációk fejlődése gyorsabb, mint az alkalmazásuk. Ennek fontos tanulságai vannak az oktatási rendszerre nézve.

  Kulcsszavak: Versenyképesség, Világbank Doing Business, IDM versenyképességi jelentés, bankrendszer, munkaerőpiac, innovációk

  JEL-Kódok:D24 E44 M20 G28

 • Béresné Mártha Bernadett ,
  Darabos Éva :

  Összefoglalás: A nemzetközi kapcsolatok élénkülése és a technológia fejlődése, melyek összefüggésben vannak az erősödő globalizációs tendenciákkal, egyaránt növelik az országok egymásrautaltságát és a köztük lévő versenyt. Napjaikra már nemcsak a nagyhatalmak versenyképességéről, hanem térségek, ország-csoportok, országok versenyéről kell beszélnünk. A verseny tényezői folyamatosan változnak, átértékelődnek, melynek következtében a versenyképesség fogalmi meghatározása is folyamatos változáson megy át. A versenyelőnyt ma már nem a hagyományos tényezők jelentik. Felértékelődött a tudomány, az ipari kutatás, a technológia, melyek az aktív társadalom- és gazdaságpolitika alakító tényezőivé váltak. A gazdasági teljesítmény növekvő mértékben függ a tudástól, a gazdasági siker pedig a tudás alkalmazásától. De hol tart ebben Magyarország, mik a kilátásaink? A tanulmány erre keresi a választ.

  Kulcsszavak: fenntartható versenyképesség, K+F, Magyarország, tudás, technológia

  JEL-kód: 090703

  Abstract: Globalization trends,which are intensifying international relations and development of technology, increase both interdependence and competition of countries. Nowadays we need to mention not only the competitiveness of Great Powers, but also regions, country groups and countries. The factors of competition are constantly changing and revalued, and as a result the conceptual definition of competitiveness is permanently changing. The traditional factors are no longer competitive advantages. Science, industrial research and technology are upgraded, and became the driving force of active social and economic policy. Economic performance increasingly depends on knowledge, economic success and knowledge. But where does Hungary go, what are our prospects? The study seeks this answer

  Keywords: sustainable competitiveness, R&D, Hungary, knowledge, technology

  Passcode: 090703

 • Zsigmond Száva :

  Absztrakt: Vállalkozásfejlesztéshez és vállalkozásfejlesztési mentorálási témához kapcsolódóan gyakorta kerül említésre jó gyakorlatként Malajzia esete, ahol magas a női vállalkozói aktivitás; ahol a vállalkozói ökoszisztémát felmérő GEM (Global Entrepreneurship Monitor) felmérés tizenkét vizsgált tényezőjéből nyolc mutató világviszonylatban is a legjobb 20 között található, ahol a gazdaság hatékonyság vezérelt és ahol az ország fejlesztési politikáját a Kék Óceán Stratégia jellemzi. A tanulmány célja szekunder adatfeldolgozásra és kilenc mélyinterjúra építve általánosságban bemutatni azon környezeti-, és hatótényezőket, amelyek szerepet játszanak abban, hogy Malajzia jól teljesít, világviszonylatban is jelentős potenciált képvisel és jó vállalkozásfejlesztési gyakorlattal rendelkező országként kerül említésre. A két részből álló kutatás, jelen cikket lefedő első részében bemutatásra kerül az a szabályozási környezet, amely hozzájárul egy sikeresen működtethető vállalkozásifejlesztési rendszer kialakításához.

  Kulcsszavak: vállalkozás, vállalkozásfejlesztés, vállalkozásfejlesztési mentorálás, vállalkozói környezet

 • Hablicsekné Richter Mária :

  JEL-kód: halandóság, nyugdíjasok, elhalálozási valószínűség, várható élettartam

  Summary: This study provides statistical answers to one of the key questions of our life: How long will we live? This study deals with mortality of beneficiaries of old-age pensions, disability support pension. It shows the used data number and mortality rate of pensioners, mortality by age by accentuated main benefits (old-age pensions and disability support pensions). Mortality data, mortality probabilities and average life expectancies for various age groups by sex and type of benefits are presented in this study.

  To calculate probability of death and life expectancy for certain beneficiary groups it is wise to make a comparison for Hungarian population, the total pensioner population, old-age pensioners and disability beneficiaries. The results show significant differences in younger ages. Old-age pensioners live longer than the total Hungarian population.

  The average life expectancy at age 62 is 18.7 years to all beneficiaries, specifically 19.8 years to old-age pensioners and 15.4 years to disability beneficiaries. The average life expectancy at age 62 is 18.5 to the total population. We also show that there is a significance difference in average life expectancy with respect to gender.

  Keywords: mortality, pensioners, probability of death, life expectancy