Médiakutató

Lábjegyzetek

Balkányi Nóra: A Beatles-innováció

1 A jelen dolgozat a Szellemkép Művészeti Folyóirat XIX. évfolyamában (2010/2) megjelent írás teljes változata.
2 Jó példa a Paul is Dead Hoax – vagyis az 1969 őszén elterjedt városi legenda, miszerint Paul McCartney meghalt. A rajongók olyan nyomokból következtettek az eseményre, amelyeket például néhány dal visszafele történő lejátszásából hallottak ki, vagy amelyeket az Abbey Road lemezborító fotójába láttak bele. A képen John fehérben az egyházat képviselheti, Ringo a fekete öltönyben a temetkezési vállalkozót, George farmernadrágban a sírásót, Paul pedig mezítláb sétál közöttük.
3 Lásd: http://www.c3.hu/~exsymposion/HTML/fu/deleuze/foszoveg.htm (utolsó letöltés: 2010. április 27.).
4 Például Éli az életét visszatérő dallama (Jean-Luc Godard, 1962), 8 és fél zenehasználata (Federico Fellini, 1963), a Goldfinger főcíme (Guy Hamilton, 1964).
5 Lásd az Apertúra filmelméleti és filmtörténet szakfolyóirat összeállítását hang-kép viszonyokról: http://apertura.hu/linkek/task,viewcat/catid,4 (utolsó letöltés: 2010. április 27.)
6 A Beatles munkássága során értelemszerűen rengeteg különböző videón szerepelt, akár televíziós show-műsorban lépett fel, akár valamelyik éppen megjelenő lemezét akarta népszerűsíteni az élő koncertek vagy az egyszerű „playback” előadások felvételeivel. Dolgozatomban Bob Neaverson „Videography” nevű összeállítását veszem alapul, amelyben a szerző a kifejezetten a nemzetközi terjesztésre szánt, a „pop promó” fejlődése szempontjából kulcsfontosságú videókból készített listát.
7 A „mockumentary” elnevezés az angol „mock”, vagyis hamis és a „documentary”, vagyis dokumentum szavak összerántásaként egy olyan műfajt jelöl, amelyben a tartalom fikciós, a forma pedig dokumentumfilmes jellegre utal.
8 Ez alól a kijelentés alól kivételt képez a Let It Be című film műfaja (dokumentumfilm) szükségszerű tulajdonságai miatt.
9 Így volt ez a Magical Mystery Tour esetében, amely a maga idejében negatív kritikákat kapott a szakmai közönségétől és rajongóktól egyaránt, majd az évek múlásával kultikus státusra tett szert.
10 Lásd beatlesmovies.co.uk.
11 Vagyis „igaz film”, a valóság ábrázolásán alapuló, eredetileg francia filmes irányzat.
12 Bob Neaverson, a The Beatles Movies (1997) szerzője és a www.beatlesmovies.co.uk honlap (2008) létrehozója, filmelmélet és média szakirányos egyetemi előadó.
13 Filmes irányzat, amely – hasonlóan a „cinéma vérité” stílusához – a filmkészítők azon vágyát tükrözi, hogy a film az életet annak valóságos formájában jelenítse meg a vásznon. Sokszor használ amatőr szereplőket, vagy teremt olyan helyzetet, amelyben a felvett emberek nincsenek tisztában a kamera jelenlétével.
14 Ellentétben a Presley-filmekkel, itt az énekest mindig fikciós keretek között, egy adott szerepet eljátszva látjuk, amint a történet a hagyományos ok-okozati rendszert követve halad egy végcél felé.
15 A tengelykörüli fordulat, vagyis a „swish pan” kifejezés arra a módszerre vonatkozik, ahol a kamera hirtelen elmozdítása és a megnövekedett sebesség következtében a kép néhány pillanatig homályossá válik.
16 Lásd rogerebert.suntimes.com (1996).
17 Lásd: http://www.imdb.com/name/nm0504513/bio (utolsó letöltés: 2010. április 27.)
18 Lindsay-Hogg az MTV-előfutár televízióműsorral, a Ready Steady Go! készítésével kezdte karrierjét, és 1968-ban ő rendezte a The Rolling Stones Rock and Roll Circus című filmet.