Médiakutató

Lábjegyzetek

Bayer Judit: A közszolgálatiság funkciójának, struktúrájának és finanszírozásának európai elvei és szabályai

1 Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts – Protocol annexed to the Treaty of the European Community – Protocol on the system of public broadcasting in the Member States' Official Journal C 340, 10/11/1997 p. 0109.
2 Lásd http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_p_model_law_psb_210207_tcm6-50150.pdf (utolsó letöltés: 2012. május 4.).
3 Lásd 4th European Ministerial Conference on Mass Media Policy, Prague (Czech Republic), 7–8 December 1994, Resolution No 1 The Future of Public Service Broadcasting, http://www.ebu.ch/Cmsimages/En/Leg_Ref_Coe_Mcm_Resolution_Psb_07_081294_Tcm6-4274.pdf (utolsó letöltés: 2012. május 4.).
4 Recommendation CM/Rec(2007)3 of the Committee of Ministers to member states on the remit of public service media in the information society. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1089759 (utolsó letöltés: 2012. május 4.).
5 Lásd erről is a Prágai Határozatot a közszolgálatiság jövőjéről: „Offer a wide range of quality production in all genres to the whole population.”
6 E. M. Price and M. Raboy, eds., Public service broadcasting reader (New York: Kluwer Law International, 2003).
7 Lásd bővebben: Bayer J., Koppányi Sz., Nyakas L. és Tényi G. (2010): Közszolgálati média és az európai versenyjog: közszolgálatiság a változó világban. Budapest: L'Harmattan.
8 Lásd Bayer et al., ibid.
9 Council of Europe Recommendation CM/Rec(2012)1 of the Committee of Ministers to member States on public service media governance (Adopted by the Committee of Ministers on 15 February 2012 at the 1134th meeting of the Ministers' Deputies).
10 Council of Europe Recommendation No. R (96)10 on the Guarantee of the Independence of Public Service Broadcasting: “Rules governing the status of members of boards of management or persons assuming such functions in an individual capacity should be defined in a manner which avoids placing the boards at risk of any political or other interference.”
11 Council of Europe Recommendation No. R (96) 10 on the Guarantee of the Independence of Public Service Broadcasting and its Explanatory Memorandum: „Although such bodies may include representatives appointed by the government and/or parliament, any such representatives must not, however, be in a position to exercise a dominant influence on the board of management (by virtue of their numbers or the particular powers entrusted to them). It is equally essential that these representatives exercise their functions in complete independence vis-à-vis the political powers”. http://www.coe.int/t/dghl/ standardsetting/media/doc /CM/Rec(1996)010&ExpMem_en.asp#TopOfPage (utolsó letöltés: 2012. május 4.).
12 Opinion of the Commissioner for Human Rights on Hungary's media legislation in light of Council of Europe standards on freedom of the media, CommDH(2011)10, Strasbourg, 25 February 2011. II. 2.3. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289#P297_38475 (utolsó letöltés: 2012. május 4.).
13 Article 19: A Model Public Service Broadcasting Law, http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/modelpsblaw.pdf (utolsó letöltés: 2012. május 4.).
14 “...to maintain and, where necessary, establish an appropriate and secure funding framework which guarantees public service broadcasters the means necessary to accomplish their missions”. Resolution No. 1 “The Future of Public Service Broadcasting”, the 4th European Ministerial Conference on Mass Media Policy (Prague, 7–8 December 1994).
15 Council of Europe Recommendation No. R (96) 10 on the Guarantee of the Independence of Public Service Broadcasting.
16 Council of Europe Recommendation No. R (96) 10 on the Guarantee of the Independence of Public Service Broadcasting.
17 Az állami támogatás szabályainak a közszolgálati műsorszolgáltatásra történő alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény 2009/C 257/01.
18 Lásd http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_pp_EBU_response_SGEI_8.9.2010_EN_tcm6-68871.pdf. Az EBU hivatkozott az Európai Bíróság véleményére, amely szerint „habár a közszolgálati műsorszolgáltatás általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak, s nem általános – nem-gazdasági érdek szolgáltatásnak minősül, rá kell mutatnunk, hogy ez a besorolás inkább az egyébként versengő és kereskedelmi műsorszolgáltató szektorra gyakorolt tényleges hatásának köszönhető, mint a műsorszolgáltatás állítólagos kereskedelmi dimenziójának.” T-442/03 számú döntés, 2008. június 26., 153. bekezdés.
19 Analysis and Assessment of a Package of Hungarian Legislation and Draft Legislation on Media and Telecommunications, prepared by Dr Karol Jakubowicz, Commissioned by the Office of the OSCE Representative on Freedom of the Media. Warsaw, Poland, September 2010, http://www.osce.org/fom/71218 (utolsó letöltés: 2012. május 4.).
20 A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény.
21 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény.
22 Itt megemlíthető, hogy egyébként van olyan ET-deklaráció, amely szerint kereskedelmi tévék nem alkalmasak közszolgálati műsor gyártására.