>>>Friss hírek naponta!>>>     http://www.idg.hu/internetto/

::::::::::::iNteRNeTTo heti hírlevél:::::::19. hét:::::::::::::::::

Lehet, hogy a Deep Blue elôbb-utóbb legyôzi Kaszparovot, de azért mi
maradunk a táplálkozási lánc csúcsán.

Nyírô András

:::::::::::::TARTALOM::::::::::::::::

1997. május 6. kedd
- Westel 450: Internet ingyen
- Westel 900: tartalmat ellenôriz a szolgáltató
- Új web-szerverek
- Java-szabvány: ellenzôk és támogatók

1997. május 7. szerda
- Lotz: reguláció és dereguláció
- MatávNet: kereskedelmi szolgáltatás
- Pannon GSM: új SMS-szolgáltatások
- Microsoft: Office 97 magyarul
- Számítógépes tévécsatorna

1997. május 8. csütörtök
- Pentium II: a gyanú árnyéka
- Új titkosító-algoritmus
- Kaszparov vs. Deep Blue: szoros küzdelem

1997. május 9. péntek
- Újabb Explorer-bug
- Pentium II: a hiba ellenére kapós
- Netscape: ôszre magyar Communicator

1997. május 12. hétfô
- Az Intel elismerte a Pentium II hibáját
- Deep Blue megverte Kaszparovot
- Szoftverjogi helyzetjelentés
- Bill Gates és a CEO-k
- Lengyel Hackerköztársaság

- Undo
- iNteRNeTTo.most
- Fényújság, Brutális erô
- András Török: Budapest Public Art, Then and Now
- Internet-ajánlat, a Múzsa jelenti, Humor Harold, Szavazás, Zsargon
- Hírlevél 10 000

:::::::::::::::::1997. május 6. kedd::::::::::::::::

WESTEL 450: INTERNET INGYEN

(Munkatársunktól) Május elsejétôl a Westel Rádiótelefon Kft. ingyenes
Internet-szolgáltatást indít, amely független attól, hogy valaki mobil-
telefon elôfizetô-e vagy sem. A szolgáltatásért sem havidíjat, sem
adatforgalmi díjat nem kell fizetni, csak az egyszeri regisztrációs díjat
(960 Ft+ÁFA), - és természetesen a telefonos kapcsolat percdíját. Mivel a
Westel Internet-szolgáltatása csak 06-60-as telefonszámon hívható, ez az
ingyenes szolgáltatás inkább azoknak éri meg, akik egyébként csak
távhívással érik el Internet-szolgáltatójukat, illetve Westel 450 mobil-
telefon elôfizetôk. Utóbbiak ugyanis kedvezményes tarifával hívhatják a
szolgáltatót (nappal: 19 Ft/perc, éjszaka 12 Ft/perc + ÁFA).

WESTEL 900: TARTALMAT ELLENÔRIZ A SZOLGÁLTATÓ

(Munkatársunktól) A Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt. bejelentette, hogy
GSM-elôfizetôi számára értéknövelt szolgáltatásként egy Mbyte
lemezterületet biztosít saját szerverén (http://users.westel900.net/). A
publikálásra szánt HTML-oldalakat - melyek online is elküldhetôk - a Westel
900 munkatársai tartalmi ellenôrzés után helyezik el a web-szerveren. Bôthe
Csaba marketing igazgató-helyettes elmondta, hogy a tartalom ellenôrzése
során a szolgáltató elsôsorban azt vizsgálja, hogy a kiadvány esetleg sért-
e szerzôi vagy más jogokat.

ÚJ WEB-SZERVEREK

(Reuters) A Microsoft (MS) egy floridai fejlesztôi konferencián Site Server
néven új szerver-szoftvert jelentett be, mely a BackOffice termékcsalád
részeként és az Internet Information Serveren alapulva megkönnyíti a
magasszintű intranet és Internet site-ok telepítését és kezelését. A teszt-
verzió május közepétôl tölthetô le, a végleges kereskedelmi változat pedig
nyárra készül el, alapára 1499 dollár, az Enterprise kiadás 4999 dollár. Az
MS bejelentésével egy idôben a Netscape is új web-szerverrôl adott hírt,
melyet kifejezetten üzleti célú felhasználóknak szán: a "Crossware"
stratégia részeként elkészült Directory Server 3.0 programot azoknak a
cégeknek ajánlják, akik Interneten keresztül tartják a kapcsolatot
partnereikkel, illetve saját szervezeti egységeikkel. A szerver az ipari
szabványnak tekintett "Lightweight Directory Access Protocol" (könnyűsúlyú
könyvtár-hozzáférési protokoll, LDAP) hármas verzióján alapul, mely
megkönnyíti az ún. extranet kapcsolatok kiépítését az Interneten. A termék
kompatibilis lesz a Microsoft 1998 közepére ígért Active Directory nevű
termékével, és támogatja a DEC, a HP és az IBM, illetve a Novell, az Oracle
és az Informix is. Az LDAP egyik legnagyobb jelenlegi alkalmazója a DHL
futárszolgálat. A Directory Server 3.0 teszt-verziója a héten már
letölthetô, a kereskedelmi változat a harmadik negyedévben lesz kapható 995
dolláros áron.

JAVA-SZABVÁNY: ELLENZÔK ÉS TÁMOGATÓK

(c|net) A Microsoft, a Compaq és a Hewlett-Packard szerint a Sun
Microsystem szándékai nem teljesen ôszinték akkor, amikor a Java-t
nemzetközi szabványként akarja elfogadtatni, - ezt a cégek képviselôi abban
a kiadványban fejtették ki, melyet a Java szabvánnyá minôsítésérôl döntô
két testület, az International Standards Organization (ISO) és az
International Electrotechnical Commission (IEC) állított föl az érdekeltek
véleményének megismerésére. A Sun márciusban jelentette be, hogy hivatalos
szabványként kívánja elfogadtatni a Javát, ugyanis ettôl reméli széleskörű
elterjedését, mivel a kormányok és az európai cégek csak tényleges
szabványokat hajlandók alkalmazni. A három kritikus cég szerint a Java
fejleszthetôsége nem lesz valóban nyitott és a Sun a Java védjegy
használata fölött is ellenôrzést akar gyakorolni. Az IBM ugyanakkor
továbbra is kitart a Java, illetve a Sun szabványosítási tervei mellett,
bár a védjeggyel kapcsolatban az IBM is kifejezte fenntartásait. A
beérkezett véleményeket május 6. után értékelik ki és júliusban szavaznak a
Java sorsáról. Mivel a két nemzetközi szervezetben, vagyis az ISO-ban és az
IEC-ben, a 25 tagország képviselôi szavaznak és a három tiltakozó cég csak
Amerika szavazatát befolyásolhatja, így tiltakozásuk nem feltétlenül lesz
eredményes.

RÖVIDEN

(Munkatársunktól) Az Alapítvány a Magyarországi Önkormányzatokért és a
Magyar Fejlesztési Bank Rt. "Gazdálkodás, vállalkozás-, terület- és
településfejlesztés" címmel konferencia-sorozatot rendez, amelynek elsô
napja 1997. május 7-én volt a BM Duna Palotában. A  Hungary.Network a
konferencia teljes hanganyagát elérhetôvé teszi az Interneten, az elôadói
beszédeket és a sajtótájékoztatót valós idôben is.
(http://audio.net.hu/onkorkep és http://www.net.hu/onkorkep)

(Reuters) A Wall Street Journal értesülése szerint a Compaq 1995 és 1996
folyamán tárgyalásokat folytatott a Digital Equipment-tel (DEC) a cég
megvásárlásáról. A két cég már megállapodott a 9-10 milliárd dolláros
vételárról, amikor tavaly nyáron végül a DEC visszalépett, mivel bizonyos
igazgatási és szervezeti kérdésekben nem tudtak egyezségre jutni. Egyik cég
sem volt hajlandó megerôsíteni az értesülést.

(Newsbytes) A kínai hatóságok engedélyezték, hogy a bostoni Massachusetts
Institute of Technology (MIT) 13 hallgatója bekössön négy kínai
középiskolát az Internetbe és a diákokat megtanítsa a web-szerver
üzemeltetésére. Kínában jelenleg meglehetôsen szűkkörű az Internet-
használat: a mindösszesen százezernyi felhasználó a politikai vagy más
szempontból elfogadhatatlan tartalmú site-okhoz és newsgroup-okhoz nem
férhet hozzá.

(c|net) Egy kevéssé ismert amerikai cég, a Magnifi, olyan web-keresô
szervert dolgozott ki, mellyel file-formátum (vagyis szöveg, hang, video,
stb.) szerint is szűkíthetô a keresés. A 15 000 dolláros szoftver
felhasználói között van a CNN Interactive és a Hollywood Online is.

(Munkatársunktól) Némi késés után a Caldera végre közzétette az OpenDOS 7
forráskódját. A kód egyelôre nem teljes, csupán a rendszerállományok
találhatóak meg benne, a segédprogramokra még néhány hetet várni kell. A
forrás ingyenesen tölthetô le a http://www.caldera.com címrôl.

:::::::::::::::::1997. május 7. szerda::::::::::::::::

LOTZ: REGULÁCIÓ ÉS DEREGULÁCIÓ

(Munkatársunktól) Az államnak szabályoznia kell a liberalizált
szolgáltatások piacra lépésének feltételeit, egyebek között a
kábeltelevíziós és az Interneten alapuló szolgáltatásokat, - mondta Lotz
Károly, közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter az Informatikai
Vállalkozások Szövetségének az IFABO keretében rendezett konferenciáján. A
ma még gyerekcipôben járó tartalomszolgáltató-ipar fejlôdése, egyebek
között az intelligens régió program és az ehhez kapcsolódó
tartalomszolgáltatások sikere érdekében meg kell találni a reguláció és
dereguláció optimumát, - hangsúlyozta a miniszter. Az intelligens városok
fejlesztéseinek koordinálására a hírközlési tárca az Nemzeti Információs
Infrastruktúra Fejlesztési programmal (NIIF) összefogva projektirodát és
tudáscentrumot alakít. Lotz szerint az ezredfordulóig hazánkban is
törvénybe kell foglalni az ún. egyetemes szolgáltatási kötelezettséget,
melyrôl Amerikában tavaly született törvény. Ez egyebek között kimondja,
hogy az egészségügyi- és oktatási intézmények, illetve a könyvtárak számára
biztosítani kell az Internet- vagy ISDN-hozzáférést.

MATÁVNET: KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁS

(Munkatársunktól) A Matáv több, mint egy éves kísérleti idôszak és
többszöri határidô-módosítás után beindította kereskedelmi Internet-
szolgáltatását. A jelenlegi ügyfeleket errôl a MatávNet levélben értesíti,
melyben felkéri ôket, hogy kössenek új szerzôdést, ugyanis az eddigi
egységes, korlátlan elérést biztosító 4000 Ft-os havidíj 5000 Ft-ra
emelkedett, azonban most már lehetôség van egy olcsóbb, 2000 Ft/hó
elôfizetési díj választására is, mely 10 óra Internet-használatot
tartalmaz, ezt túllépve 300 Ft/óra a díj. A kereskedelmi szolgáltatással
együtt a Matáv elindította az ún. Internet-szám szolgáltatást is. Az 51-es
körzetszámmal hívható Internet-szám amellett, hogy helyi díjért teszi
lehetôvé a felhasználónak az Internet elérést, a korábbi kék-számnál
lényegesen nagyobb kapacitást és ISDN behívási lehetôséget is biztosít. A
jelenleg csak a MatávNet által használt szolgáltatást az anyacég más
Internet-szolgáltatóknak is kínálja: telepítési díja 23 000 Ft, havi
bérleti díja 4000 Ft, és ezen felül a szolgáltató fizeti a primer körzeten
kívülrôl érkezô hívások különbözetét is. Mint Geréb János, a MatávNet
termékmenedzsere elmondta, az Internet-szám többletköltségeit a MatávNetnek
is be kell építenie költségvetésébe, ezért törekszik a decentralizációra,
vagyis a vidéki központok kiépítésére. A MatávNetnek a kísérleti idôszak
végén 5 ezer elôfizetôje volt, Tankó Zoltán, az üzleti kommunikációs ágazat
igazgatója szerint 1997 végéig ez a szám körülbelül 30-35 ezerre nô. A
MatávNet felkészült az elôfizetôszám növekedésére: jelenleg ugyan csak 1000
telefonos hívást tudnak egyszerre fogadni, azonban ez a kapacitás, valamint
a nemzetközi sávszélesség is jelentôsen bôvülni fog. Tankó szerint az év
végére a jelenlegi 10-15 ezerrôl 80-90 ezerre nô a kereskedelmi Internet-
elôfizetôk száma Magyarországon.

PANNON GSM: ÚJ SMS-SZOLGÁLTATÁSOK

(Munkatársunktól) A Pannon GSM két új, az SMS (Short Messaging Service) és
az Internet elônyeit egyesítô szolgáltatást jelentett be az IFABO-n: a
Mobil Posta szolgáltatás kétirányú e-mail kapcsolatot biztosít a mobil-
telefonon, vagyis küldeni és fogadni is lehet e-mailt SMS üzenetként (a
havidíj 300 Ft, a forgalmi díj azonos az SMS üzenetekével). Az SMS Speditor
nevű szolgáltatást információ-szolgáltató cégeknek kínálja a Pannon:
segítségével az információ-szolgáltató - például egy hírügynökség -
szerzôdött ügyfeleinek SMS-üzenetként juttathatja el a kért információt. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az ügyfél elküldi a Pannon központjába az
információkérô SMS-parancsot, ez Interneten vagy bérelt vonalon jut el a
szolgáltatóhoz, aki hasonló módon SMS-ként visszaküldi a kért információt.
Mint Baradlai Zoltán, a Pannon munkatársa elmondta, e technikai megoldást
már korábban is alkalmazta a Pannon, most azonban már önálló
tartalomszolgáltatóknak is kínálja.

MICROSOFT: OFFICE 97 MAGYARUL

(Munkatársunktól) A Microsoft magyarországi képviselete bejelentette, hogy
három hónappal az angol eredeti után elkészült az Office 97 magyar nyelvű
változata is. Az eltelt három hónap alatt az angol verzióból nyolc millió
licenszet adtak el. A Microsoft a magyar verziót ugyanannyiért értékesíti,
mint az angolt, vagyis a honosításért nem számol fel pluszköltségét. A
bejelentést követô egy hétig (május 13-ig) 40% kedvezménnyel kapható a
programcsomag: 69 000 Ft + ÁFA (frissítés: 39 000 Ft + ÁFA) Diákok az ún.
Student-licensz program keretében további kedvezményt kaphatnak.

SZÁMÍTÓGÉPES TÉVÉCSATORNA

(WiredNews) A Ziff-Davis számítógépes tévécsatornát indít 1998-ban. A "Your
Computer Channel" napi 24 órában szállítja majd az információtechnológia
legfrissebb híreit és más, a számítógépekkel kapcsolatos műsorokat. A
PCWeek és a MacUser kiadója több mint 100 millió dollárt fektet az új
csatorna létrehozásába, amely 20-25 millió nézôre számíthat a cég szerint.
A ZDTV máris hirdetési szerzôdéseket kötött többek között az Intel-lel, a
Microsoft-tal és az IBM-mel.

RÖVIDEN

(Reuters) A Novell beperelte három volt alkalmazottját és az általuk
alapított céget szoftvertechnológia-lopásért és márkavédjegy-sértésért. A
mérnökök cégüket egy olyan Novell termékrôl nevezték el (Wolf Mountain),
amelynek kifejlesztésében maguk is részt vettek a szoftveróriásnál. A Wolf
Mountain technológia lehetôvé teszi, hogy több tucat számítógép egy
virtuális gépként működjön együtt.

(Newsbytes) Az Autodesk Inc. az USA-ban és Kanadában mozikban mutatja be
több mint 50,000 fejlesztônek és mérnöknek az AutoCAD számítógépes
tervezôprogram 14. verzióját. Az Internet-kompatibilitással és újabb
funkciókkal bôvült program Windows 95 és Windows NT operációs rendszeren
használható.

(Newsbytes) Az öt Iridium LLC műholdat több halasztás után végre fellôtték.
A McDonell Douglas Delta II. hordozórakéta tegnap megfelelô idôjárási
körülmények között problémamentesen startolt a kaliforniai Vandenberg
légitámaszpontról.

(Reuters) Az Intel bemutatta a Pentium II processzort. A bemutatóra
árnyékot vet a processzorgyártó cég által egyelôre sem meg nem erôsített,
sem cáfolt gyanú, miszerint a Pentium Pro és a Pentium II chipek az elsô
Pentiumokhoz hasonló lebegôpontos hibát tartalmaznak.

(Reuters) A Lucent új modem-chipet fejlesztett ki. A Mars chip-szetet
alacsony fogyasztása miatt elsôsorban notebook számítógépekbe szánják,
adatátviteli sebessége 56 kb/s.

(Reuters) Két hónap alatt 12.5 millióan voltak kíváncsiak az angol királynô
web-oldalaira a Buckingham Palota szóvívôje szerint. Az eredeti 165 oldalt
most újabb 85-tel bôvítették a nagy érdeklôdés miatt.

:::::::::::::::::1997. május 8. csütörtök:::::::::::::::::

PENTIUM II: A GYANÚ ÁRNYÉKA

(Reuters, Newsbytes) Az Intel tegnap bemutatta a Pentium II
processzorcsaládot. A processzor radikálisan új dizájnnal kerül piacra,
vagyis a klasszikus, négyszögletes, lábakkal ellátott processzor helyett
olyan kazettába ágyazva kerülnek forgalomba az új processzorok, amely egy,
a különféle bôvítô-kártyák fogadására szolgáló aljzatokhoz hasonló, azonban
rövidebb aljzatba csatlakoztatható az alaplapon. Az új megoldás neve SEC
(Single Edge Contact), mivel a processzor csupán egyetlen élén csatlakozik
az alaplaphoz. További újítás a Dual Independent Bus architektúra, amely a
gyorsítótár (cache) processzortokba való beépítését jelenti, az új modellek
512 Kb L2 (Level 2) beépített cache-sel rendelkeznek. A Pentium II
processzor 7.5 millió tranzisztort tartalmaz és 0.35 mikronos
technológiával készül az Intel P6 architektúrája alapján. Az új
processzorok 233 MHz (636 dollár), 266 MHz (775 dollár), és 300 MHz (1,981
dollár, késôbb kerül piacra) órajellel működnek, de készülnek már az ennél
is gyorsabb, 400 és 500 MHz-es modellek is. Az Intel pénteken jelenti be,
hogy a Pentium Pro és a Pentium II processzorok valóban tartalmaznak-e
lebegôpontos hibát. Amint arról korábban már beszámoltunk, közvetlenül a
Pentium II globális bemutatkozása elôtt bombaként robbant egy független
szakértô beszámolója az állítólagos hibáról. A gyanút erôsíti, hogy az
Intel alelnöke, Patrick Gelsinger Tokióban azt találta mondani újságírók
elôtt, hogy "egy mikroprocesszor sem tökéletes".

ÚJ TITKOSÍTÓ-ALGORITMUS

(Newsbytes) Az IBM kutatói olyan új titkosító-algoritmust fejlesztettek ki,
amely forradalmasíthatja a kriptográfiai alkalmazásokat. Az új algoritmus a
nyilvános kulcsú kriptográfiai rendszerek elvét kombinálja egy matematikai
problémával. A "legrövidebb vektor" néven ismert, máig megoldatlan
feladványt építették be az algoritmusba, vagyis az így kódolt információt
csak akkor lehet a megfelelô kulcsok nélkül dekódolni, ha valaki megoldást
talál a "legrövidebb vektor" problémára, amely a világ legnagyobb
matematikusainak 150 éve nem sikerül. A Miklos Ajtai és Cynthia Dwork által
a san jose-i Almaden Kutatóközpontban kifejlesztett módszer egyelôre
tudományos eredmény, azonban gyakorlati alkalmazása minden eddiginél jobb
módszert jelenthet az adatok titkosítására a számítógép-hálózatokon, amire
egyre nagyobb a piaci igény. A kutatók egy konferencián mutatták be
eredményeiket, az elôadás szövege letölthetô az ftp://ftp.eccc.uni-
trier.de/pub/eccc/reports/1996/TR96-065/index.html címen.

KASZPAROV VS. DEEP BLUE: SZOROS KÜZDELEM

(Reuters) Nehezen boldogul egymással Garri Kaszparov sakkvilágbajnok és
Deep Blue, az IBM szuperszámítógépe. Az 1.1 millió dollár összdíjazású
mérkôzés jelenlegi állása 1.5 - 1.5, miután az elsô játszmát Kaszparov, a
másodikat Deep Blue nyerte meg, a harmadik pedig döntetlenre végzôdött. A
harmadik játszmában az orosz nagymester és a Deep Blue programozói a 47.
lépés után egyeztek meg a döntetlenben. Ugyanakkor a második játszma
elemzése kimutatta, hogy az is lehetett volna döntetlen, vagyis Kaszparov
túl korán adta fel.

RÖVIDEN

(Newsbytes) A Borland beperelte a Microsoftot tisztességtelen versenyre
hivatkozva. A Borland szerint a Microsoft "agyelszívást" folytat a céggel
szemben, vagyis elcsábítja alkalmazottait, és így próbálja aláásni a
Borland versenyképességét. A Borland a Microsoft legnagyobb versenytársa a
fejlesztôeszközök piacán, és állítása szerint a Microsoft eddig legalább 34
szoftvertervezôt, mérnököt és marketingmenedzsert hozott el a cégtôl.

(Reuters) A CompuServe peren kívül megegyezett a Cyber Promotions e-mail
reklámküldô céggel. A megegyezés értelmében a Cyber Promotions nem küld
több e-mailt kéretlenül a CompuServe elôfizetôinek és további 65 ezer
dollár kártérítést és perköltséget fizet.

:::::::::::::::::1997. május 9. péntek :::::::::::::::::

MÉG MINDIG ÚJABB EXPLORER-BUG

(c|net) A Microsoft (MS) elismerte, hogy szerdán újabb hibát találtak az
Explorerben. A hiba a 3.x verzió felhasználóit érinti, illetve azokat, akik
a 4.0 "platform preview" változatát használják és gépükön rajta van az
Office csomagban található prezentáció-készítô program, a PowerPoint is. A
hiba - amit egy new yorki programozó fedezett fel - a PowerPoint egyébként
ártalmatlan "action settings" opciójának köszönhetô. Ezzel a prezentációból
közvetlenül is elindíthatók külsô programok, vagyis ha a webrôl letöltött
prezentációban esetleg rosszindulatú "action settings" utasítás van, az
akár észrevétlenül is hathat. Ez ugyan elôfordulhat bármely más böngészô
használata esetén is, azonban Explorerrel a legvalószínűbb, mivel az saját
frame-ben jeleníti meg a PowerPoint prezentációt.

PENTIUM II: A HIBA ELLENÉRE KAPÓS

(Reuters, Newsbytes, c|net) Egy nappal az Intel Pentium II processzorának
bejelentése után a Gateway 2000 nevű amerikai számítógép kereskedô cég már
ezer ilyen processzor által hajtott gépet adott el, -- állítja a cég
elnöke, Ted Waitt. A gépeket többféle konfigurációban árulják, a legolcsóbb
2499 dollár. Ezzel egyidôben a japán Seiko-Epson bejelentette, hogy Pentium
II-vel hajtott számítógépeket dob piacra május 17-én. A Vividy VMK-2600
típusban 266 MHz-s Pentium II processzor, négy gigabyte-os Ultra-SCSI
merevlemez és 64 Mbyte RAM lesz. Ugyanakkor az Intelhez közelálló források
szerint hamarosan várható annak a tervezési hibának a hivatalos elismerése,
melyrôl tegnapi hírünkben már beszámoltunk. Martin Atkinson-Barr fizikus
szerint a hiba számítási jellegű és hibaüzenet nélkül ad helytelen
eredményt.

NETSCAPE: ÔSZRE MAGYAR COMMUNICATOR

(Munkatársunktól) Várhatóan szeptember elejére kész a Netscape Communicator
magyar változata - jelentette be Suresh Patel, a Netscape kelet-európai,
közel-keleti és afrikai területi igazgatója, illetve Salamon Márton, az
ICON Számítástechnikai Kft. ügyvezetô igazgatója. Patel elmondta, hogy a
Netscape a kelet-európai disztribúció fellendítésére nemrég külön részleget
hozott létre, melynek valószínűleg Budapesten lesz az irodája. Salamon
szerint nem valószínű, hogy a Communicator a közeljövôben bekerülhet
bármelyik magyar Internet-szolgáltató kezdôcsomagjába, ugyanis a Netscape
viszonteladói árlistáján a nagybani licenc minimum 10 000 példány
megvásárlását jelenti, ennyi ügyfele viszont jelenleg nincs egyetlen magyar
szolgáltatónak sem.

RÖVIDEN

(Munkatársunktól) A társasági adóbevallás adatainak ellenôrzésére és a
nyomtatványok kitöltésére alkalmas az a program, amely május 1-tôl
ingyenesen letölthetô az APEH internetes kiadványáról. Május 31-ig, a
társasági adó bevallásának határidejéig működik a program. Az APEH szerint
a kísérleti jelleggel elindított szolgáltatás az adózó és az adóhatóság
között modern kapcsolat elôhírnöke. (http://www.apeh.meh.hu/)

(Newsbytes) A szerdai negyedik mérkôzés után továbbra is döntetlen a
Kaszparov-Deep Blue sakkmérkôzés. Megfigyelôk szerint Kaszparov elhibázott
egy lépést, amivel pedig akár meg is nyerhette volna a játszmát. A
nagymester elismerte, hogy fáradt. Kaszparov és csapata csütörtökön és
pénteken pihen, a következô játszma szombaton lesz, a záró pedig vasárnap.

(Newsbytes) Kínában tegnap megtartották az elsô internetes élôközvetítést,
melyben Craig Barrettnek, az Intel vezetô munkatársának kínai ipari vezetôk
elôtt tartott beszédét lehetett meghallgatni élôben, angolul, kínai
szinkrontolmácsolással, RealAudio formátumban. A hangot kísérô kép nem volt
élô, 30 másodpercenként küldött a szerver egy-egy állóképet.

:::::::::::::::::1997. május 12. hétfô :::::::::::::::::

Az Intel elismerte a Pentium II hibáját

(Newsbytes, c|net) Az Intel pénteken tette közzé hivatalos állásfoglalását
a Pentium Pro és a Pentium II néhány napja publikált Dan-0411 nevű
hibájával kapcsolatban. A processzorgyártó szerint a hiba létezik, sôt, az
elsô várakozásoknál súlyosabb, de szoftveres javításokkal kiküszöbölhetô. A
hibás processzorokat nem hívják vissza, de a jövôben gyártott Pentiumokat
korrigálják. Az Intel több szoftvergyártó véleményét is közli, többek
között a Microsoft, a Corel, az Autodesk és az id software nyilatkozik
arról, hogy a hiba termékeiket egyáltalán nem vagy valószínűleg nem érinti.
Az üzleti szoftverek és játékok esetében általában nem használják az
érintett 80 bites nagypontosságú lebegôpontos számformátumot, így az
érintett alkalmazások köre várhatóan a speciális tudományos és mérnöki
alkalmazásokból kerül ki. (Az Intel közleménye a
http://www.intel.com/design/news/flag/ címen olvasható.)

Deep Blue megverte Kaszparovot

(c|net) Az összecsapás utolsó, döntô játszmájában Deep Blue fehérrel nyert
Kaszparovval szemben, s ezzel az elôzetes jóslatokkal szemben 3.5:2.5
arányban a mérkôzést is megnyerte. Kaszparov a játék utáni
sajtókonferencián elnézést kért az utolsó napon nyújtott csapnivaló
teljesítménye miatt (elemi hibák után már másfél óra után, a 19. lépésben
feladásra kényszerült), de mint mondta, teljesen kimerültek, nem maradt
energiája a végére.

Szoftverjogi helyzetjelentés

(Newsbytes) Az SPA és a BSA által kiadott éves jelentés szerint a világon
minden két szoftver közül egyet illegálisan használnak. A
szoftverkalózkodás mértéke - ezt az összeget a BSA és az SPA nemes
egyszerűséggel veszteségként kezeli - 1996-ban 11.2 milliárd dollár volt,
azaz 16%-kal kevesebb, mint az 1995-ös 13.3 milliárd dollár. A BSA elnöke,
Robert Holleyman szerint a csökkenés nem az illegális szoftverfelhasználás
arányának visszaesését jelzi, hanem azt, hogy az elmúlt évben a szoftverek
olcsóbbak lettek. A legnagyobb átlagos illegalitási aránnyal (80%<)
rendelkezô régió Kelet-Európa, bár az abszolút összegnek csak kis része,
780 millió dollár kár jut ide. A térségen belül Bulgáriában, Oroszországban
illetve a többi FÁK-köztársaságban a legrosszabb helyzet (98, 91 és 95%), a
legjobban a csehek és a szlovákok állnak (53 illetve 56%). A világ térségei
közül Észak-Amerikában a legalacsonyabb a kalózkodás (28%), a veszteség
legnagyobb része, azaz 2.7 milliárd dollár mégis itt keletkezik.

Bill Gates és a CEO-k

(c|net, Reuters) Tizennyolc országból több mint száz, a Microsofttal üzleti
kapcsolatban álló vállalat csúcsvezetôjét látta vendégül Bill Gates azon a
kétnapos konferencián, mely csütörtökön kezdôdött Seattle-ben a sajtó
kizárásával. A résztvevôk listája és az elhangzott beszédek nagy része
titkos volt, ám egy helyi napilap megszerezte a vendéglistát, melynek
tanúsága szerint a világ szinte minden fontosabb cégének vezetôje
képviseltette magát. Meghívót kapott többek között a Boeing, a Deutsche
Bank, a Philips, a Royal Dutch/Shell, a Mitsubishi, a Honeywell, a United
Airlines, az America Online, a Siemens, a Ford, Lockheed Martin, a
Telekomunikacja Polska, az amerikai haditengerészet, a Universal Studios,
az AT&T, a NYNEX, a Samsung és a Wells Fargo elnöke/igazgatója is. A
konferencián, mely az informatika fejlôdésének fôbb irányait illetve a
világgazdaságra tett hatásait tárgyalta (hivatalos neve kb.
'Vállalatátalakítás a súrlódásmentes kapitalizmusért' volt), beszédet
mondott Al Gore alelnök is. A program részeként a vendégek Microsoft-
gyárlátogatáson is részt vettek, Bill Gates pedig vacsorát adott
tiszteletükre 40 millió dolláros házában.

Lengyel Hackerköztársaság

(Newsbytes) Hackerek törtek be a lengyel kormány nemrég megnyitott hálózati
kiadványára. A Damage Inc. nevű csapat által feltöltött új oldalak
fejlécein a 'Hackpospolita Polska' (Lengyel Hackerköztársaság) illetve a
'Centrum DizInformacyjne Rzadu' (Dezinformációs Központ) felirat szerepelt,
továbbá linkek olyan népszerű szexkiadványokra, mint pl. a
http://www.playboy.com. A kiadványt új biztonsági rendszer telepítéséig
kikapcsolták, az oldalak azonban egyelôre még megtekinthetôk a
http://www.software.com.pl/intdev/news/welcomep.html címen. A lengyel
kormány felháborodott tagjai azonnal felkérték a rendôrséget, derítse ki,
honnan érkezett a támadás. Mivel a lengyel telefontársaság még állami
kézben van, a titkosszolgálat hozzáférhet az összes telefonhívás adataihoz,
így van remény a tettesek felkutatására. Elemzôk szerint a betörés akár
évekkel is felgyorsíthatja a számítógépes bűnözés elleni törvénykezést
Lengyelországban.

Röviden

(c|net) A Microsoft pénteken javítást bocsátott ki a szerdán felfedezett
került új Internet Explorer biztonsági hibához
(http://www.microsoft.com/ie/security/powerpoint.htm). A javítás a
PowerPoint alkalmazás letöltésekor figyelmezteti a biztonsági kockázatra a
felhasználót. Andrew Smith, a hiba felfedezôje szerint az újabb probléma
forrása éppen az integráltság, amelyre a Microsoft egyre jobban törekszik
új termékeiben. Szakértôk szerint azonban a régi, nem biztonságos operációs
rendszerekre épülô integráció jelentôs biztonsági kockázatot hordoz.

(c|net) A Netscape kibocsátotta a Communicator negyedik elôzetes
változatát. Az új jellemzôk között szerepel pl. a megszakadt FTP letöltések
folytatása, intelligens programfrissítési lehetôség illetve az Internet
Explorer 4-bôl is ismert automatikus URL-kiegészítés. Az elôzetes tervekkel
szemben a Netscape push-technológiája, a Netcaster egyelôre nincs beépítve
a termékbe: a tartalomszóró kiegészítés várhatóan egy-két héten belül
önállóan jelenik meg.

(ZDNet) A Microsoft várhatóan júliusban szállítja az Office 97
szervízkiadását, melyben korrigálja azokat a migrációs problémákat,
melyekre sok felhasználó panaszkodott. Az új Office ugyanis visszafelé nem
kompatibilis a régi Office adatállományaival, s a két verzió sem él meg egy
gépen egymás mellett, ami sok felhasználónak megnehezítette a
fájdalommentes átállást.

(Newsbytes) A várakozásokkal ellentétben nyereségesen zárta elmúlt -
nehézségektôl nem mentes - negyedévét az America Online. Az
óriásszolgáltatónak jelenleg valamivel több, mint 8 millió felhasználója
van, ezek 80%-a használja a havi 20 dolláros korlátlan elérést, ami a téli
hozzáférés-mizéria kiváltója volt.

(c|net) A kéretlen reklámleveleirôl hírhedt Cyber Promotions nemcsak a
bíróságon maradt alul a héten: ismeretlen hackerek - idén nem elôször -
'denial-of-service' támadással néhány órára kivonták a cég szerverét a
forgalomból. A cég elnöke, Sanford Wallace azt közölte a sajtóval, hogy
megpróbálja felderíteni a tettest.

(c|net, PC Weeks) Hamarosan megjelenik a PointCast új verziója. A 2.0-ás
változat bétája még ebben a hónapban elkészül. A PointCast azt ígéri, hogy
az új, most már valódi 32 bites szoftver gyorsabb lesz és kevesebb
erôforrást igényel majd. A lényeges újdonságok között szerepel a rugalmas
csatornaszűrési lehetôség.

=====================================================

UNDO

Múlt heti hírlevelünket néhányan nem kapták meg. A technikai problémáért
szíves elnézésüket kérjük.

Szerdára élô kerekasztal-beszélgetést hirdettünk meg, de sajnos az IFABO-n
olyan túlterheltek voltak a vonalak, hogy nem vállalkozhattunk a vita
internetes megvalósítására. A médiaforradalomról az IFABO jelenlevô
közönsége elôtt cseréltek eszmét a meghívott szakértôk.

=====================================================

iNteRNeTTo.most

NAPI HÍRLEVÉL Lapunk önkiszolgáló részlegében mindenki összeállíthatja a
saját napi hírlevelét. Tessék választani, vannak itt iNteRNeTTo-hírek,
politikai és kulturális hírek, lapszemle valamint praktikus információk a
Képújságból. Felszolgálás minden délelôtt 10 óra után: ez még kísérlet,
vigyázat, lehet, hogy ráz. Feliratkozás: http://www.internetto.hu/push/

RÉMEMBER KONCERT Szerda délután 2 és 3 óra között a Rémember együttes elô
koncertet ad az iNteRNeTTo-ban. A koncert csak a címoldalon lesz hallható.
Az együttes új albumát, a Megalomaniacot egy hete jelentetttük meg az Este
rovatban. A koncert ideje alatt kalandjáték is lesz. Mindenkit várunk.

CYBER Ezen a héten kivételesen kedden frissül az Áramlatok: Blumi a Pentium
II-rôl számol be írásában. A hazai pályán egy öreg írógépszerelô kerül a
figyelem középpontjába, míg a kontinentális reggeli kereti között
hangulatjelentést olvashatunk a Finnországban zajló hoki-világbajnokságról.

ESTE Farkas Péter hipertext-regénye folytatódik: a szerzô most azon
gondolkozik, hogy egyáltalán mi a neve annak a műfajnak, amellyel
kísérletezik. A szellemi kaland az olvasó számára sem veszélytelen. "Vu
Tao-ce a Palotában dolgozott. Olyan csodálatos tájképet festett a falra,
hogy még maga a Császár is megbámulta. Akkor Vu Tao-ce fogta magát,
belépett a képbe, és megindult az ösvényen fölfelé. Többé senki se látta."
langyos_drót: A Multimédia nyári koncerttervei között szerepel, hogy
Magyarországra hozza Ozzy Osbourne óriási metálcirkuszát, az Amerikában
napokon belül induló OzzFestet. A fesztiválturné augusztus 22-én érkezne
Budapestre, helyszín még nincs kijelölve, mint ahogy még nem száz
százalékig biztos, hogy sikerül megegyezni a menedzsmenttel. Az OzzFesten
eredeti felállásban, Ozzy Osbourne frontemberelésével játszik a Black
Sabbath (csak a dobos helyén volt csere: a Faith No More-os Mike Bordin üt
majd), további vezérsztárok: Marilyn Manson, Type O Negative, Fear Factory,
Pantera... Kérdés, hogy közülük hányan tudnának Budapestre jönni, mert a
társaság a privát turnék és egyéb foglalatosságok miatt koncertrôl
koncertre változik. Ha a Multimédiának sikerül megvenni a produkciót, azzal
rendesen bekavar a két nappal korábban véget érô Szigetnek.

STB Az Állatkertben mostanában nagy csomó csigát lehet látni, amint
nevelôszülô után rínak. Itt viszont egy csomó tollas, perlyhes, nyálkás
stb. kölyökrôl esik szó, mind mostanában születtek, olvasgassátok ôket. Na
nem mintha fölvehetnék a versenyt a csigákkal. Szó esik még
Természetvédelmi Mentôhelyrôl is, ami a Kert elsô, igazi karantén épülete a
feketekereskedelembôl lefoglalt ill. a hazai mentett állatok számára.

iNteRNeTTo SZEGED galériájában az amerikai szellemváros, Bodie kapott
helyet: "A kaliforniai 270-es útról 20 kilométert kell autózni egy poros,
köves úton, hogy Bodie-ba jussunk. 1859-ben W. S. Bodey aranyat talált e
lakatlan környéken. 1880-ban már 10000 ember élt a városban, ami az egyik
leghírhedtebb hellyé vált a vadnyugaton. Ma történelmi emlékhely, skanzen."

======================================================

FÉNYÚJSÁG

+----------------------------------------------------------+
|iNteRNeTTo|hirek    Es itt futnak a hirek    Es itt futnak|
+----------------------------------------------------------+

Kedveskedjen friss hírekkel olvasóinak, fűzze be saját homepage-ére az
iNteRNeTTo Fényújságot. Reggel frissülnek az MTI-hírek és az internetes
hírek, este a kulturális hírek. Az elegáns, egyszerű kivitelű fényújság
feldobja az Ön lapját is. Fűzze be most, és feltüntetjük az Ön homepage-ét
a partnereink listáján: írjon egy levelet Nyírô Andrásnak
(nyiro@internetto.hu), és küldje el a logóját is! Másolja át ezt a két sort
a saját lapjára:

<applet codebase="http://www.idg.hu/internetto/push/" code="iNews.class"
width=400 height=20> </applet>

======================================================

BRUTÁLIS ERÔ

Mélykék éjszaka, a házi oltár egyik ablakában a http://www.chess.ibm.com, a
másikban az IRC. Lujza beaggódik, Jenô rendet tesz a táblán.

<Lujza> Jenô, megveri a Deep Blue Kaszparovot?

<Jenô> Ez a db algoritmusától és az adatbázisától függ. Az algoritmus
vegyes, néha jól játszik, máskor rosszul, Kaszparov néhány évig ezt még
veri. Viszont az adatbázisok, azok veszélyesebbek, mert db adatbázisait
szinte korlátlanul tágíthatják.

Ez két dolog megint: az elsô a megnyitásoké: db-nek az eddig lejátszott
összes 'jegyzett' parti megnyitása a fejében van. Kaszparov most azt
játssza, hogy már az elsô egy-két lépésben eltér a megszokott
megnyitásoktól. Így rögtön meggondolkoztatja db-t, de pozíciót veszít. A
másik a végjátékoké: db tudja fejbôl az összes 5 figurás végjátékot. Ha 5
figura marad a táblán, akkor db már nem gondolkozik, csak kiválogatja az
adatbázisból az optimális lépéseket. Ezt Kaszparov szegény nem tudja
követni, db se maga csinálja, néhány másik számítógép számolja hónapokig és
berakja neki egy jó kis kompakt adatbázisba. Eljön az idô, amikor 10
figuráig tudja, tovább valószínűleg nem lehetséges: 10 is sok talán, de
akkor már db algoritmusának nagyon sokat segít az, hogy a végjátékokat
magabiztosan kezeli, ha közel van a kevés figurás állásokhoz, mert hamar
vágni tudja a vonatkozó farészeket. Jelenleg a végjáték az egyik gyenge
pont: túl sok a lehetôség és sok lépésre elôre kell számolni, ami nehéz. Az
összes 4 figurás végjáték is sok: 260 MB-os adatbázisban fér el és minden
további figurával legalább 10-100 közötti szorzó jön hozzá, bármilyen
trükköt is alkalmaznak.

<Lujza> Kaszparov azt mondta, hogy egy láthatalan kéz is játszik, de sajnos
nem az ô oldalán. Ez mit jelent?

<Jenô> A második meccset úgy adta fel vasárnap, hogy abszolút döntetlenre
állt. Másnap reggel kaptak egy emilt a Fritz programozójától, aki éjjel még
számolgatott, hogy mit kellett volna lépnie, és tényleg döntetlenre visz
egy lépés, ezt az IBM is elismerte. Gondolkozott a csapat, megmondjak-e
Kaszparovnak :) Amúgy is maga alatt van. Aztán a tegnapi meccsen teljesen
nyerô állásban volt, de elszúrta, döntetlen lett, most is elég jól állt, de
azért ez szoros volt. Holnap talán nyerni fog. Igazából hosszú távon
bármikor megveri, de az a baj, hogy Kaszparov nem ismeri db-t. Ezért az
elsô játékokban tanulja meg egyáltalán, hogy gondolkozik db. Egy húsz
játszmás meccsen biztosan Kaszparov nyerne. db viszont jól ismeri
Kaszparovot :)

<Lujza> Vagyis mindig új a szoftver?

<Jenô> De szerencsére Kaszparov egész máshogy játszik db ellen, mint egy
ember ellen. Nincs meg neki otthon db szoftvere, akár új, akár nem, de
egyébként db mindig új, még a meccsek között is igazgatják a beállításokat,
prioritásokat.

<Lujza> Ez azt jelenti, hogy Kaszparov nem edzhet?

<Jenô> Nem hát! Úgy túl könnyű lenne.

<Lujza> Ez nem fair.

<Jenô> Nehéz összehasonlítani a kettôt,  nincs is értelme azt mondani, hogy
a gép vagy az ember erôsebb. Ez csak játék. Tegyük fel, a technológia
idôvel olyan fejlett lesz, hogy a gép elôre tud számolni 100 lépest egy
perc alatt (ez gyakorlatilag az összes parti), az embernek akkor esélye sem
lenne, mert a gép mindent ki tud elôre számolni. Mégse mondjuk azt, hogy a
gép okosabb. Egszerűen másfajta gondolkodásmóddal, brutális erôvel jobb
eredményt ér el.

<Lujza> Van értelme ezután a sakknak?

<Jenô> Ez is hülye kérdés. Az emberek közötti sakknak mindig van értelme.
Az kérdéses, hogy érdemes-e játszani gépek ellen. Sokan játszanak otthon
gyakorlásképpen gépek ellen, de gépek ellen máshogy kell játszani, mint
emberek ellen. Az lenne áttörés, ha a jelenlegi technikai adottságokkal,
tehát nem tételezve fel egymilliószoros teljesítménynövekedést :) olyan
gépet lehetne csinálni, amelynek gondolkodásmódja hasonló a sakkban az
emberéhez. De ez erôsen lehetetlen feladat, a gép másképp gondolkodik

<Lujza> Miért? Egy faelemzô program olyan, ahogy mi gondolkodunk, vagy
majdnem. Lehetôségeket mérlegel, elvet, és meg a következô problémához.

<Jenô> Francokat. A sakkozó nem fákat elemez :) Lehetôségeket mérlegel,
patterneket rekognizál és vadul szabadon asszociál. A gép számolja a fákat
rogyásig, már az is eredmény, hogy igazgatják azt, hogy egyáltalán mit
tekintsen a gép elônynek. Az elsô gépek abszolút anyagi erôfölényre
játszottak, most már egyre nagyobb szerepe van a hosszabb távú taktikának.
db ebben jó, de rossz pozícióharcban és nem elég fontos számára a tempó,
nincs jól benne a kiértékelôjében, hogy ne totojázzon

<Lujza> Mi az a pozícióharc?

<Jenô> Huh. Kb. az a pozícióharc, amikor nem gondolkodunk annyira hosszú
távú fogalmakban, mint a szárnyak erôsítése, vonalak, taktika, hanem az
adott pozíció rövidebb távú megfogása, hogy mondjam,
a sakk bonyolult :) egy átlagos sokfigurás állásban sok fogás, ütés, lépés
lehetséges. Ezeket akár kevés lépésre elôre is nehéz kiértékelni, mert
nehéz vágni a fából (15 mega az új necckép, sírba akarnak vinni) és nehéz
megmondani, mit tekintsen elônyös pozíciónak. Vannak olyan prioritások,
amik a gép számára nehezen megfoghatóak, azt kb. tudja, hogy egy figura
blokkolva van, valami gyenge vagy erôs, de a finomabb dominanciákat nehezen
ítéli meg tehát nem minden esetben ítéli meg jól egy pozícióról hogy az jó
vagy rossz. Mint már mondtam, a sakk igen bonyolult játék :)

======================================================

BUDAPEST PUBLIC ART, THEN AND NOW

Three years ago a fast food chain conquered a strategic point in downtown
Octogon Square (maiden name: 7 November Square.) The ceiling of the
nondescript self service restaurant called 'Savoy' was removed and a then
trendy split level café space was built, with a unique view on the replica
Palazzo Strozzi (Firenze) to be found in Grand Boulevard - from the top
floor. But this is not the since then outdated space and the naff pop
memorabilia you should go there for. It is a large mural painting to the
right of the main entrance. This was originally painted by the then young
Budapest painter, Laszlo Lakner, commissioned by the state-owned restaurant
chain. The title is "Metropolis". It was the vision of a Budapest in 30
years time: "The Lights of a Category 'A' European Metropolis." Well, the
painting gradually shrank during subsequent renovations. First one third of
it, later the entire painting was wallpapered off, like effigies of the
Christian saints when the Turks took over Matthias Church in Buda. Needless
to say. after 33 years, Budapest is not like in the vision. Not so
streamlined. Still does not fit the cookie cutter mould. Of any kind.
Meanwhile, the painter emigrated to Paris, a real metropolis. A mistake he
might have realised since then. - András Török

======================================================

INTERNET-AJÁNLAT

NÉMET KONYHA (http://gabiscott.com/pages/gabi.html) Ha eddig arra
hivatkozva nem fôzött német specialitásokat, hogy a web-es receptkönyvek
mind németül vannak, most már valami újabb kifogást kell találnia, ugyanis
elkészült a legismertebb német receptek angol kiadása. Az adatbázis
nyitott, vagyis bárki hozzáadhatja saját kedvenc receptjét.

HÚS-MENTES TERÜLET (http://www.vegetariantimes.com) Új webes kiadvány
készült a vegetáriánusoknak, melyben a receptek, diéta- és egészségügyi-
tanácsok mellett link-gyűjtemény, szószedet, étel-helyettesítési tanácsadó
és eseménynaptár is található. A kiadványt a Vegetarian Times magazin
szerkesztôi készítik.

WEB-FEJLESZTÔK KÉZIKÖNYVE (http://nctweb.com/webdev) Minden, amit a web-
fejlesztésrôl tudni kell: tartalom, technika, design. Mindez szoftver-
ismertetések és discussion group-ok címeivel kiegészítve.

KUKKOLÓKNAK (http://webcrawler.com/WebCrawler/SearchTicker.html) Az America
Online keresôjének, a WebCrawler-nek az új szolgáltatása: egy Java applet
segítségével válogatást ad a napi többmillió keresô-kérdésbôl. Azoknak
érdekes, akik szeretnek azzal foglalkozni, hogy mást mi érdekel és mit
csinál.

SZÁMLÁLÓT, DE MELYIKET? (http://www.futuris.net/nickp/counter.html) Nem
könnyű dolog kiválasztani a legmegfelelôbb webes számlálót, e kiadvány
ebben próbál segíteni. Nick kézikönyve a számlálók mellett több más egyéb
szerver-oldali alkalmazást is ismertet.

VÍRUSKERESÔK ADATBÁZISBAN (http://www.hitchhikers.net/antivirus/antivirus-
dis.phtml) Négy új, letölthetô alkalmazás került az AntiVirus szoftver-
adatbázisba: a Cheyenne Antivirus Windows 3.1-es és 95-ös változata,
valamint az InocuLAN v. 4.x Netware-hez és Windows NT-hez. Rendkívül
hasznos szolgáltatás, melyben arra is lehetôség van, hogy a vírus-keresô
frissítésének megjelenésérôl automatikus e-mail értesítést kapjunk.

======================================================

A MÚZSA JELENTI
Naponta kulturális hírek az Este rovatban.

KOPPÁNY ZSOLT KÖNYVE Koppány Zsolt Pilinszkyt tekinti tanítómesterének.
Krisztus után című verseskötete nemrég jelent meg.

NÔK A KAMERA MÖGÖTT "Nôk a kamera mögött" a címe annak a vetítéssorozatnak,
amelyet a Goethe Intézet és az Örökmozgó szervez májusban. Ismert
rendezônôk, mint Margarethe von Trotta, Marguerita Duras, Agnes Varda,
Gyarmathy Lívia vagy Mészáros Márta munkái mellett Maya Deren és Germaine
Dulac kísérleti filmjei is láthatók.

BRIT NAGYKÖVETSÉG Christopher Lang a magyarországi brit nagykövet
támogatásával nyílt kiállítás a Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat kortárs
képzôművészeti gyűjteményének anyagából. A Barkóczy István által rendezett
tárlaton Bak Imre, Maurer Dóra, Nádler István, Klimó Károly és még sok
jelentôs alkotó művei a Brit Nagykövetség épületében május 23-ig ingyenesen
tekinthetôk meg.

MAZZAG ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA Mazzag István festôművész saját bevallása szerint
nem igyekszik követni a divatos tendenciákat. Egyszerűen csak a
környezetében felbukkanó szépet kívánja látni és láttatni. Legújabb munkái
a Bank Center Galériában láthatók.

FREUD DOKTOR PÁCIENSE Miro Gavran: Freud doktor páciense című groteszk
játékában a pszichoanalitikus díványán a késôbbi diktátor, Hitler fekszik.
A Pécsi Nemzeti Színház és az Eszéki Nemzeti Színház szombaton mutatta be a
mű magyar és horvát nyelvű változatát.

======================================================

A HÉT VICCE

A postas becsonget Kovacsekhoz, es Pistike nyit ajtot.
Pistike egyik kezében sorosuveg, masikban extasy tabletta a szajaban
fostolgo szivar a hatterbol ordito zene es a konzumholgyek vihogasa
hallatszik.
A postas zavartan megkerdezi:
-Pistike, a szuleid itthon vannak?
Pistike kiveszi a szivart a szajabol, rasandit a postasra es igy szol:
-Szerinted???

kadartamas@ludens.elte.hu

======================================================

SZAVAZÁS

Olvasóink többsége tudja, hogy nem most vasárnap lesznek a választások. Az
országos felmérések szerint a FIDESZ, az FKGP és az MSZP fej-fej mellett
vannak, az internetezôk azonban a FIDESZ mellett az SZDSZ-t tüntetik ki
bizalmukkal. A konzervatív pártok hívei talán majd ezután fognak
megismerkedni az Internettel. Jó eséllyel indulhatna viszont a HTTP,
politikusok és program nélkül persze könnyű.

Nem most vasárnap lesznek a választások 507
SZDSZ 425
FIDESZ-MPP 412
HTTP 318
MSZP 216
FKGP 132
MDF 64
KDNP 38
MDNP 37

======================================================

ZSARGON

KETTÉPISILLEK, MINT EGY HÓEMBERT Az agresszív fenyegetésre válaszoljunk
méltóképpen: én sem vagyok cukorból!

HEGESZTÔSZEMÜVEGBEN ÜLSZ A MONITOR ELÔTT? Cicát próbálták meg ezzel a
kérdéssel elhessenteni az Olvasó ír rovatból, miután a harmadik novelláját
publikálta itt. Ne tegyük próbára szemünk világát, ha a közönség nem
méltányol bennünket.

KEVÉS VAGY mint turistaszalámiban az idegenvezetô. Ha már a cikizés ôsi
formáját választjuk, akkor legyünk kreatívak a "mint" utáni taggal.

BE A SZERVEZETBE Így leírva gondolhatnánk pártpropagandának is, de ha
poharunkat emelve mondjuk, a felkiáltás politikai éle kedves gellert kap.

HOL ÉLSZ, SZATYORBAN? A mi drága nagymamink jár szatyorral bevásárolni,
hát, aki abban él, az el lehet maradva a világ sodrától.

======================================================

HÍRLEVÉL 10 000

Az iNteRNeTTo heti hírlevél 10 000. megrendelôjének jutalma egy
kétszemélyes Mars-utazás. Érvényes az elsô menetrend szerinti Budapest-Mars
járatra (nem retúr). Az útra hideg élelmet biztosítunk, ami azonnal
átvehetô: tetszés szerint 100 db. Sportszelet vagy Túró Rudi.

======================================================

SORSOLÁS

A hírlevél megrendelôi között minden hónap elsô péntekén fél éves Datanet-
elôfizetést sorsolunk ki.
Ebben a hónapban poos@mail.matav.hu nyert, gratulálunk. Kérjük keresse
Graur Tamást (gtamas@mail.datanet.hu) a nyeremény átvételével kapcsolatban.

======================================================

>>>>> iNteRNeTTo
>>>>> Az ördög ezért nem alszik.
>>>>> http://www.idg.hu/internetto/
>>>>> IRC: #internetto

>>>>>Fôszerkesztô: Nyírô András (nyiro@internetto.hu)
>>>>>A hírlevél felelôs szerkesztôje: Barczi Imre (imi@mail.datanet.hu)
>>>>>Hírszerkesztôk: Bodoky Tamás, Kiss Bori (Moon), Turi László
>>>>>Munkatársak: Andrassew Iván, Gerényi Gabor, Jyrki Halonen,
>>>>>Harajda András, Kiss Bori (Moon), Megyesi Éva,
>>>>>Mihancsik Zsófia, Szatmári György, Uj Péter
>>>>>Technikai szerkesztô: Kéki Balázs
>>>>>Grafikai szerkesztô: Hatos Kriszta
>>>>>Rendszergazda: CyD [%]
>>>>>Szerkesztôségi titkár: Bohn Andrea

>>>>>Angolul: iNteRNeTTo Light http://www.internetto.hu/light
>>>>>Editor: Laszlo Turi
>>>>>Senior Columnist: Andras Torok

>>>>>Szegeden: http://www.tiszanet.hu/internetto
>>>>>Szemôk Árpád (felelôs szerkesztô)
>>>>>Takács Viktor (Graffiti)

>>>>>Kaposváron: http://www.idg.hu/internetto/kaposvar
>>>>>Homoki Mihály (felelôs szerkesztô)

>>>>>Hirdetési ügyek: Gazdag György <gazdag@idg.hu>

>>>>> Kiadja az IDG Lapkiadó Kft.
>>>>> 1012 Bp, Márvány utca 17.
>>>>> Telefon: 156-03-37, 156-25-82/334 m, Fax: 156-97-73
>>>>> Felelôs kiadó: Bíró István ibiro@idg.hu
>>>>> Az iNteRNeTTo nézettségi adatai elérhetôek a
>>>>> Medián címén: http://www.median.hu

>>>>> Internet-szolgáltató: Datanet <http://www.datanet.hu>
>>>>> Telefon: 458-5858
>>>>> Felelôs: Graur Tamas <gtamas@datanet.hu>

HU ISSN 1219-4263

======================================================
Az iNteRNeTTo hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthetô.
Ezen a héten a hírlevelet számos címre küldtük szét.
======================================================
Feliratkozás:
...............Küldjön egy levelet erre a címre: majordomo@pirx.idg.hu
...............A levél szövege ennyi legyen: subscribe hirlevel

Ha mar nem kéri a hírlevelet:
...............Küldjön egy levelet erre a címre: majordomo@pirx.idg.hu
...............A levél szövege ennyi legyen: unsubscribe hirlevel
======================================================