>>>Friss hírek naponta!>>>   http://www.idg.hu/internetto/

::::::::::::iNteRNeTTo heti hírlevél:::::::5. hét:::::::::::::::::

"Imho BTW, rulez a suxxx", tette le a voksát a minap a Narancs listán
Gezemicze Pub. Ómagyarul így mondta volna: szerintem egyébként jó szó az,
hogy suxxx. Megvagyunk mi ékezetek nélkül is.

Nyírô András

:::::::::::::TARTALOM::::::::::::::::

1997. január 28. kedd
- Soros: Internet az iskolai könyvtáraknak
- Az AOL visszatéríti az elôfizetést
- Weboldalak e-mailben

1997. január 29. szerda
- Atom-lézer
- VRML funkcióval bôvül az Internet Explorer
- Recesszió a memóriapiacon

1997. január 30. csütörtök
- Új hálózati technológia
- Cyber Strike
- Növekszik a számítástechnikai sajtó

1997. január 31. péntek
- Regisztráció a hírekért
- A HVG elsô lépései az Interneten
- Eredményesek az on-line diákok

1997. február 3. hétfô
- Órák alatt feltörhetô az engedélyezett hosszúságú kulcs
- Pert vesztett az NBA
- Sun-ra optimalizálták a Java-t
- AOL - megegyezés

:::::::::::::::::1997. január 28. kedd:::::::::::::::::

SOROS: INTERNET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRAKNAK

(Munkatársunktól) 56 vidéki iskola képviselôi vehették át a Soros
Alapítványtól a "Számítógépes iskola a nyílt társadalomért" program
keretében kapott informatikai eszközöket. Mint arról már korábban
beszámoltunk az 1996. tavaszán meghirdetett pályázaton 918 iskola vett
részt, ebbôl 169-en nyertek el támogatást. A nyertesek a hardver- és
szoftvereszközökön kívül teljes körű dial-up Internet hozzáférést is kapnak
a Soros Alapítványtól, és a Matávval kötött megállapodásnak köszönhetôen az
iskoláknak csak helyi távbeszélôdíjat kell fizetniük. A nyertesek
kiválasztásakor az iskolák könyvtárának a helyzetét, állományát vizsgálta a
kuratórium. Az Alapítvány következô pályázatán a most második körben
kiesett kb. 300 pályázat közül választanak ki 80-100 iskolai könyvtárat,
melyek az ideihez hasonló támogatásban részesülnek.

AZ AOL VISSZATÉRÍTI AZ ELÔFIZETÉST

(c|net) Az America Online visszatéríti reklamáló felhasználóinak az
elôfizetés árát. A cég egyelôre nem fizet minden elôfizetôjének, csak
azoknak, akik bizonyítani tudják, hogy nem voltak képesek feljutni az AOL
hálózatára. Mint már tegnap megírtuk, New York állam fôügyésze csütörtökig
adott idôt az AOL-nak, ha addig a cég nem kínál valamiféle megoldást a
problémákra írásban, az állam bepereli a céget.

WEBOLDALAK E-MAILBEN

(c|net) A tartalomszolgáltatás legújabb válfaja a weboldalak e-mailben
történô küldése. Az US Interactive cég tegnap mutatta be Digital Bindery
nevű e-mail szolgáltatását, amely éppúgy, mint a Netscape In-Box Direct
szolgáltatása, weboldalakat küld a felhasználóknak e-mailben csatolva. A
felhasználók a http://www.bindery.com/ című oldalon iratkozhatnak fel a
szolgáltatásra. A Digital Bindery-s dokumentumok létrehozásához mindössze
egy levelezôprogram és egy Java-kompatibilis böngészô szükséges. A Netscape
szolgáltatásához a Navigator levelezôprogramja szükséges, a Digital Bindery
viszont az Eudora vagy a cc:Mail felhasználóit is kiszolgálja. A
felhasználó a levelezôprogramban a csatolt weboldalra kattintva behívja a
böngészôprogramot, amiben megnézheti az oldalt.

RÖVIDEN

(Világgazdaság) A KFKI Számítástechnikai Rt. nyerte el a Földművelésügyi
Minisztérium által a földhivatalok országos adatforgalmi hálózatának
kiépítésére kiírt pályázatot. A tenderben mintegy 140 földhivatal
adatforgalmának a biztosítása szerepelt Internet felhasználásával. A
várhatóan 1997. közepéig kiépülô hálózat jelentôs mértékben fölgyorsítja a
földhivatalok közötti adatcserét.

(c|net) A Compaq, a világ vezetô PC-gyártója a folyadékkristályos (LCD)
képernyôk fô szállítójává kíván válni. A Mitsubishi Electriccel kötött
szerzôdés segítségével a Compaq az LCD-képernyôk árának csökkentését
tervezi, s új asztali modelljeibe is ilyen képernyôket épít. A Stanford
piackutató cég szerint 2002-ben az asztali számítógépek piacának 8 %-át
teszik majd ki az LCD-képernyôk. Jelenleg az LCD- képernyôk a hagyományos,
katódsugaras monitorokhoz képest aránytalanul drágák. Az LCD-képernyôvel
ellátott gépek jóval kevesebb helyet foglalnak el, mint hagyományos
társaik, így nagy szerepük lehet a helyszűkével küszködô területeken,
például a tôzsdén vagy a kórházakban.

(Reuters) Az IDC és a Dataquest felmérései szerint 1996-ban 71 millió
személyi számítógépet adtak el a világon, 18 %-al többet, mint elôzô évben.
A piac növekedése lassul, a tavalyi 20%-hoz képest most csak 16 százalékkal
nôttek az eladások. Az Apple piaci részesedése és eladásai is csökkentek,
továbbra is világelsô a Compaq, 7,1 millió eladott számítógéppel. A
vállalati ügyfelek szállítóinak, így a Compaq, az IBM, a HP és a Dell
eladásai nôttek, az Apple, a NEC és a Packard Bell, az otthoni felhasználók
szállítóinak eladásai viszont csökkentek.

(Newsbytes) A Swissair járatain ezentúl akár 3,500 dollárt lehet nyerni -
lottón, kenón vagy videojátékon. Az Interactive Flight Technologies új
fedélzeti szórakoztató rendszerén nemcsak szerencsejátékokat lehet játszani
az érintôképernyôkön, hanem többféle számítógépes játékot, továbbá 20
videofilm és 60 órányi zene közül választhatnak az utasok. A rendszer az
aktuális útról állandóan frissített információkat is közöl. Az utasoknak
egy film, egy videojáték és az összes zene ingyenes lesz, a továbbiakért
hitelkártyával kell 5-8 dollárt fizetniük. A szerencsejátékok maximális
tétje 1 dollár, a játékadót a Svájci Lottóhivatal kapja.

:::::::::::::::::1997. január 29. szerda::::::::::::::::

ATOM-LÉZER

(Reuters) A Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatói bemutatták
az elsô atom-lézert, vagyis olyan berendezést, amely olyan módon lô ki
egymás után atomokat, mint ahogyan a lézerfényben a fotonok áramlanak. A
Science-ben publikált eredmények szerint az atom-lézer az anyag Bose-
Einstein kondenzátum néven ismert formáján alapszik amely csak az abszolút
nulla fok felett néhány milliomod Kelvinnel jön létre. Az atomok ezen a
hômérsékleten nagyon közel kerülnek egymáshoz, egy oszcilláló mágneses mezô
pedig lehetôvé teszi hogy darabonként szabaduljanak ki a kondenzátumból,
amely ilyen módon sugárforrásként használható. A kutatók szerint a hatvanas
években, mikor elôször állítottak elô lézersugarat fénybôl, még senki nem
tudta hogy mire lehet majd használni azt. Ma már számos eszköz, a CD-
játszótól a sebészeti műszerekig a lézertechnológiára alapul. Az atom-lézer
gyakorlati értéke ma még szintén ismeretlen, de a félvezetôiparban
hasznosnak bizonyulhat.

VRML FUNKCIÓVAL BÔVÜL AZ INTERNET EXPLORER

(Newsbytes) A Microsoft megvásárolta az Intervista WorldView 2.0
háromdimenziós böngészôjét, amelyet beépítenek az Internet Explorer, vagyis
a szoftveróriás ingyenes böngészôprogramjának késôbbi verzióiba. A lépésre
azután került sor hogy a Netscape bejelentette hogy a Navigator is
háromdimenziós funkciókkal bôvül. A WorldView 2.0 a VRML (Virtual Reality
Markup Language) 2.0 specifikációra épül, amely a World Wide Web de facto
háromdimenziós szabványává vált, miután az összes érdekelt versenytárs
(Netscape, Microsoft, Sun, Silicon Graphics, IBM, Apple) elfogadta. A VRML
3.0 specifikáció elkészülte 1998 elejére várható. A Java és Javascript
kompatibilis WorldView funkcióival bôvült Internet Explorer már bétateszt
alatt áll, és még a héten bemutatják a sajtónak.

RECESSZIÓ A MEMÓRIAPIACON

(Newsbytes, Reuters) A memóriaárak esése recessziót idézett elô a távol-
keleti félvezetôiparban. Az 1996-os összbevétel 2.3 milliárd dollárral
elmarad az 1995-ös 32.4 milliárdtól, a RAM-túltermelés pedig az amerikai és
európai cégek malmára hajtja a vizet, amelyek nem elsôsorban RAM gyártásra
vannak berendezkedve. A legnagyobb japán chipgyártók (NEC, Hitachi,
Toshiba, Fujitsu, Mitsubishi) csökkentik befektetéseiket az április
elsejével kezdôdô üzelti évben, mert megítélésük szerint a következô hat
hónapban nem várható látványos javulás a memóriapiacon. Egy 16 MB DRAM chip
viszonteladói ára 1996 elején 48 dollár volt míg jelenleg csupán 8 dollár,
közel az önköltséghez.

RÖVIDEN

(c|net) A Netscape nyilvánosságra hozta a negyedik negyedév pénzügyi
mérlegét. A 115.1 millió dolláros összbevétel 177 százalékos növekedést
jelent 1996 megfelelô negyedévéhez képest. A 8.8 millió dolláros profit
részvényenként 10 centet jelent, az eredmények nagyjából a várakozásoknak
megfelelôen alakultak.

(c|net) A Microsoft piacra dobta a Visual Studio 97 elnevezésű
programcsomagot (korábbi kódneve Boston volt), amely olyan
fejlesztôeszközöket tartalmaz, mint a Visual Basic 5.0, a Visual C++ 5.0, a
Visual J++ 1.1, a Visual FoxPro 5.0, és a Visual InterDev 1.0, azonban
elemzôk szerint nem integrálja azokat a szükséges mértékben.

:::::::::::::::::1997. január 30. csütörtök:::::::::::::::::

ÚJ HÁLÓZATI TECHNOLÓGIA

(Newsbytes, cnet) Az MCI Communications olyan új hálózati technológiát
mutatott be, amelynek piaci jelentôségét a celluláris telefonéhoz
hasonlították sajtótájékoztatójukon. A Vault elnevezésű hálózati
architektúra kombinálja a hagyományos telefonhálózat és a csomagkapcsolt
hálózatok (az Internet is ilyen) funkcióit, így lehetôséget nyújt hang,
adat, fax és más jellegű adat párhuzamos átvitelére. Az új hálózattípus
lényegtelenné teszi hogy milyen adatfajta milyen hálózaton halad keresztül,
a telefonhálózatok minôségét és megbízhatóságát kombinálva a csomagkapcsolt
hálózat adatátviteli kapacitásával és rugalmasságával. A Vault feleslegessé
teszi az adat és telefonvonalak elkülönítését, ilyen módon lehetôséget
teremt például többpontos audiokonferenciára amelyen adatállományokat is
cserélhetnek a résztvevôk, vagy egy World Wide Web oldalról egyetlen
egérkattintással telefonhívás kezdeményezésére, ugyanis mindenfajta adat IP
csomagok formájában közlekedik a hálózaton. A technológia még ebben az
évben piacra kerül.

CYBER STRIKE

(Reuters) Az FBI "Cyber Strike" fedônevű titkos akciót hajtott végre a
számítógéphálózatokon tevékenykedô szoftverkalózok leleplezésére. A nyolc
hónapos nyomozás végére razziák tettek pontot, amelyek során olyan
személyek otthonában tartottak házkutatásokat, akik alaposan gyanúsíthatóak
azzal hogy illegális szoftvereket terjesztenek. A BSA, a szoftvergyártók
érdekeit képviselô szervezet képviselôje elismeréssel szólt az akcióról: "a
Cyber Strike éppen idôben jött, hiszen az Internet növekvô népszerűsége
elektronikus mennyországot jelent a szoftverkalózoknak". Az FBI olyan
szervezett csoportokra bukkant amelyek kereskedelmi szoftverek
terjesztésére specializálták magukat Bulletin Board (BBS) rendszerek, FTP
területek és IRC csatornák segítségével. A leggyakrabban lopott programok
gyártóinak a következô cégek bizonyultak: Sega, Sony Computer
Entertainment, Autodesk, Microsoft, Adobe, Intuit, Symantec, Novell és
Nintendo. Az Egyesült Államokban évente 1 milliárd dolláros kárt okoz a
szoftverkalózok tevékenysége.

NÖVEKSZIK A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SAJTÓ

(Newsbytes) Elterjedt mítoszt cáfol a Cowles/Simba Information tanulmánya:
a számítógépek megjelenése és fejlôdése, valamint az Internet nemhogy
visszaszorítaná a nyomtatott sajtót, hanem éppen ellenkezôleg, további
növekedésre teremt lehetôséget annak ellenére, hogy egyúttal elektronikus
alternatívát kínál a papírnak. 1996-ban az Egyesült Államokban 11.1 %-kal
több a számítógépekrôl szóló - nyomtatott és elektronikus - sajtótermék
jelent meg mint a megelôzô évben, a piac becsült értéke jelenleg 2.69
milliárd dollár, 1997 végére viszont már 3 milliárd dollárral számolnak. A
piac 57.4 %-át folyóiratok, 28 %-át könyvek jelentik, ugyanakkor a
leggyorsabban fejlôdô szegmens az Interneten történô elektronikus
publikáció, a Web. Az Internet publikációból származó bevételek 1996-ban
140 millió dollárra tehetôek, 1997-re viszont 200 millió dollárt
prognosztizálnak, ez 42.9 %-os növekedést jelent.

RÖVIDEN

(Newsbytes) A Killen & Associates által végzett felmérés szerint 2002-re 63
milliárd dolláros piacot fog teremteni az Internet-telefon. 1997-re
robbanásszerű fejlôdést jósolnak a területen, ugyanis a hálózaton
megspórolható a távhívási díj. A telefontársaságok kénytelenek lesznek
beszállni az Internet-bizniszbe, ellenkezô esetben az ô bevételeik egy
részét hódítja el a hálózat.

(Newsbytes) 3Com, a Cascade és az IBM bejelentette hogy közös fejlesztésbe
kezdenek az IP kapcsolóeszközök területén, céljuk magasabb adatátviteli
sebességgel dolgozó termékek piacra dobásával megoldást kínálni a hálózat
"szűk keresztmetszeteinek" problémájára.

:::::::::::::::::1997. január 31. péntek :::::::::::::::::

REGISZTRÁCIÓ A HÍREKÉRT

(Munkatársunktól) Három népszerű szolgáltatást, a Magyar Hírlap, a Kossuth
Rádió és a Petôfi Rádió on-line változatát a jövôben csak regisztráció után
lehet igénybe venni. A három szolgáltatás regisztrációja közös lesz,
ugyanis mindhármat az E-Net jogutódja, a Hungary Online
(http://www.hungary-online.com/) működteti. A regisztráció, melynek során
csak az e-mail címet kell megadni, a magyarországi internetezôk számára
ingyenes. A magyar on-line hírszolgáltatások közül hasonlóan
regisztrációhoz, illetve díjfizetéshez kötött a Magyar Narancs és a Hungary
Report. Mint Törô Csabától, a Hungary Online munkatársától megtudtuk,
naponta 2700-an veszik igénybe e három szolgáltatást.

A HVG ELSÔ LÉPÉSEI AZ INTERNETEN

(Munkatársunktól) Vince Mátyás, a HVG alapító fôszerkesztôje most a hetilap
on-line változatának kialakításán dolgozik. Elsô lépésként a papírújság egy
részét tették hozzáférhetôvé az Interneten az utcai megjelenéssel
egyidôben, ingyenesen. A on-line HVG szerkesztôsége tervezi, hogy késôbb
önálló tartalmat is szolgáltat, valamint elkészíti a papírújság archívummal
kiegészített, kereshetô, teljes szöveges változatát is, ez utóbbiért
azonban fizetni kell majd. A CompuServe-n, melynek magyarországi
leányvállalatát nemrég vásárolta meg a HVG Rt., fizetôs szolgáltatásként
továbbra is teljes terjedelmében olvasható lesz a lap. Az internetes
változat címe http://www.hvg.hu/.

EREDMÉNYESEK AZ ON-LINE DIÁKOK

(Reuters) Az Interneten tanuló diákok éppen olyan jó, sôt még jobb
eredményt érhetnek el, mint a hagyományos tantermekben tanuló társaik -
állítja egy a New Scientist című brit tudományos folyóiratban most
megjelent tanulmány. A tanulmány alapjául szolgáló kísérletben 33
szociológia szakos amerikai egyetemi hallgató teljesítményét vizsgálták, és
megállapították, hogy azok, akik az Interneten tanultak, húsz százalékkal
jobb eredményt értek el a vizsgákon, - bár az ô eredményük is annál jobb
volt, minnél több tantermi foglalkozással egészítették ki internetes
tanulásukat. A hagyományos módszerrel tanuló csoportnak 14 héten keresztül
hetente egy órája volt, míg az on-line diákok csak a félév végi vizsgákon
találkoztak, azonban folyamatosan leveleztek egymással és az oktatóval. Az
angliai Országos Oktatástechnológiai Tanács képviselôje, Jeff Morgan
szerint általános- és középiskolában nem nélkülözhetô a tanár jelenléte,
azonban egyetemista-korú diákok esetében ez tökéletesen működhet.

RÖVIDEN

(Newsbytes) A British Telecom Musenet néven nagyszabású projektet indított
a londoni Természettudományi Múzeumban, melynek célja, hogy a hálózat
segítségével kitágítsa a múzeum határait. A projekt során a múzeumban
különféle rendezvények alkalmával ISDN-alapú videokonferencia-kapcsolatot
létesítenek hat másik angliai múzeummal és így mutatják be az egymástól
földrajzilag távoli gyűjtemények összefüggéseit.

(Newsbytes) Japánban egyre több építési vállalkozó hirdeti új lakásait
"Internet-kész" állapotban, vagyis nagysebességű (128 Kb/sec) bérelt
vonallal együtt. Az oszakai székhelyű Itakura Vállalat
(http://www.itakuram.co.jp) által kínált legkisebb Internet-kész lakás havi
bérleti díja 600 dollár. Ugyanakkor a kaliforniai San Jose-ban lévô Hyatt
Szálloda összes szobáját ellátták Internet-kapcsolattal a már meglévô
kábeltévé-hálózat segítségével. A szobákba számítógépet és nyomtatót is
helyeztek.

(Newsbytes) A kaliforniai Clarity Software elkészítette MagicFax nevű
internetes fax-programjának béta-változatát. A faxot hagyományos
készülékkel el kell küldeni egy MagicFax-et futtató Web-szerverre, innen az
Interneten megy tovább a célállomáshoz legközelebb esô hasonló szerverre,
és a címzett faxgépére végül telefonvonalon jut el, helyi hívásként. Az
ingyenes béta-változat a http://magicfax.clarity.com címrôl tölthetô le.

:::::::::::::::::1997. február 3. hétfô :::::::::::::::::

ÓRÁK ALATT FELTÖRHETÔ AZ ENGEDÉLYEZETT HOSSZÚSÁGÚ KULCS

(c|net) A Berkeley egyetem egyik diákja múlt héten kevesebb mint három óra
alatt törte fel az RSA Security Dymanics által tesztelésre kiadott, 40
bites kulccsal titkosított üzenetet, s ezzel elvitte az elsô megfejtônek
járó ezer dolláros jutalmat. A töréshez 250, hálózatba kötött gépet
használt fel, melyek óránként 100 milliárd kulcs ellenôrzésére voltak
képesek. Az üzenet könnyű visszafejtésének hatására újra fellángolt a vita
az amerikai kormány által exportra engedélyezett titkosítási eljárásokkal
kapcsolatban. A jelenlegi szabályozás szerint ugyanis csak 40 bites kulcsot
használó technológiát lehet szabadon exportálni, e fölött a kormány számára
az üzenetek megfejtését megkönnyítô másodlagos kulcsokat kell letétbe kell
helyezni. Szakértôk szerint a mostani eredmény azt mutatja meg, hogy nem
lehet 40-bites eljárásokra alapozni a kereskedelmet az Interneten, mert az
túl gyenge. A jelenlegi módszerrel is 22 évbe kerülne viszont egy 56 bites
kulccsal kódolt üzenet visszafejtése.

PERT VESZTETT AZ NBA

(c|net) Az amerikai kosárlabdaszövetség, az NBA (National Basketball
Association) precedensértékű pert vesztett a Stats, az AOL és a Motorola
ellen. Utóbbi cégek ugyanis a mérkôzések eredményeit és statisztikáit valós
idôben közvetítették a hálózaton illetve személyihívó-rendszereiken
keresztül. Ez ellen tiltakozott az NBA, azt állítván, hogy a mérkôzések
adatai a szövetség tulajdonát képezik, s csak annak engedélyével
sugározhatók a mérkôzésekkel egyidôben. A pert elsô szinten az NBA nyerte,
a mostani döntés a feljebbviteli bíróságon született, s az NBA már csak az
amerikai Legfelsôbb Bírósághoz fordulhat, bár szakértôk szerint utóbbi
testület valószínűleg akkor sem foglalkozik majd az üggyel, ha az NBA
felkéri rá. Elemzôk szerint az eset kimenetele, ti. hogy az eredmények,
statisztikai adatok, tôzsdei árfolyamok, hírek, stb. nem esnek a Szerzôi
Jogi Törvény hatálya alá, jelentôs hatással lehet a hasonló, valósidejű
közvetítések, eredményszórások s a hozzájuk szükséges technológia további
terjedésére.

SUN-RA OPTIMALIZÁLTÁK A JAVA-T

(c|net) A nagy számításigényű Java-alkalmazások lassabban és pontatlanabbul
futnak a két legelterjedtebb PC-platfomon, azaz az Intel x86 és PowerPC
processzorokra épülű számítógépeken, mint a kevésbé elterjedt Sun és néhány
más típusú munkaállomásokon. Az állítás Jerome Coonen matematikus
tanulmányából származik, melyet a Microsoft támogatásával készített, de
állítása szerint az eredmények teljesen tárgyszerűek és függetlenek a
szoftveróriástól. Coonen szerint a lebegôpontos műveletek a Java-beli
megvalósítása egyértelműen a Sun SPARC, a Siligon Graphics MIPS és néhány
hasonló processzornak kedvez. A a probléma jelenleg csupán elméleti, mivel
még alig van nagy számításigényű Java-alkalmazás, a nyelv várható terjedése
miatt azonban egyre több felhasználási területet érint. A Sun szóvívôje az
esettel kapcsolatban csak annyit mondott, hogy a JavaSoft nagy erôkkel
dolgozik a Java matematikai képességeinek fejlesztésén.

AOL - MEGEGYEZÉS

(Newsbytes) Az America Online megegyezett az ôt perelni szándékozó 37
szövetségi állammal, s bizonyítási kényszer nélkül is visszafizeti
felhasználóinak az elmúlt két hónap részleges vagy teljes elôfizetési
díját. A visszafizetést igényelni kell, s annak mértéke attól függ, mennyi
idôt töltött el az adott felhasználó az elmúlt két hónapban az AOL
hálózatán. Az America Online ezenkívül beleegyezett abba, hogy februárban -
a lekötött szerzôdések kivételével - nem hirdet, s ezután is fel kell
hívnia a felhasználók figyelmét a reklámokban arra, hogy a rendszernek
technikai korlátai vannak. Az AOL egyébként a megegyezéstôl függetlenül azt
is vállalta, hogy egy ideig befagyasztja elôfizetôinek számát, s tovább
könnyítette a szolgáltatás lemondását. Közben az AOL problémái miatt
mindegyik konkurrens nagyobb Internet-szolgáltató az átlagosnál több
elôfizetôt szerzett az elmúlt két hónapban.

RÖVIDEN

(c|net) Két napig maradt e-mail nékül mintegy 65,000 amerikai Internet-
felhasználó, mivel a Pacific Bell telefontársaság és Internet-szolgáltató
rendszere meghibásodott. Hasonló problémákkal küzdött a közelmúltban pl. az
AT&T WorldNet, a Sprint, a Netcom és az America Online is.

(c|net) Az internetes telefóniát támogató VON koalíció (Voice on the Net)
az FCC-hez fordult, hogy megsürgesse az ACTA (amerikai teleontársaságok
szövetsége) 10 hónapja benyújtott petíciójával kapcsolatos döntést. Mint
ismeretes, az ACTA az internetes telefonok betiltását kérte, a VON
természetesen az elutasító döntés megszületését sürgeti.

(c|net) Az Apple négy termékcsaládjának árát is csökkenti: a Power
Macintoshok, Performák és két szervercsalád tagjai lesznek olcsóbbak, 15-20
százalékkal.

(Reuters) A Samsung közölte, hogy tovább csökkenti a 16 megabites DRAM
memóriák gyártását, a hírek szerint hamarosan 64 megabites chipek
termelésére helyezi a hangsúlyt.

(c|net) Csökkentette a Pentiumok árait az Intel. A legtöbbet, 35 %-ot a
hagyományos, 'Classic' Pentium processzorok árai estek, a 166 MHz-es
Pentium 402 helyett 295 dollárba, a 133 MHz-es 204 helyett 134 dollárba
kerül. Az MMX-es processzorok ára kisebb mértékben, 10-20 %-kal csökkent.

(c|net) Az IDC piackutató cég felmérése szerint a Windows NT alapú
szerverek eladási adatai (725,000) most elsô ízben meghaladták a Unix-alapú
szerverekét (602,000). Míg a nagyteljesítményű kiszolgálók piacán
(internetes és adatbáziskiszolgálók) a Unix ôrzi vezetô helyét, a piac alsó
felén az NT dominanciája egyre erôsebb, ám egyelôre elmarad biztonsági és
hibatűrô funkcióban az Unixtól.

(Wired) A Compuserve szerint az utóbbi hónapban az új elôfizetôk száma
megötszörözôdött. A növekedés fô oka természetesen az AOL elérése körüli
mizéria, amit a Compuserve televíziós hirdetésekben is felhasznált.

(Wired) Az egyik legnagyobb amerikai szoftverkereskedô áruházlánc, az
EggHead 156 boltjából 77-et bezár, viszont erôsíti internetes
bolthálózatát.

=====================================================

A MÚZSA JELENTI

Naponta kulturális hírek az Este rovatban.

FILMKRITIKUSOK DÍJA A 28. Magyar Játékfilm Szemle elôtt, mint minden évben
ma is kiosztották a Filmkritikusok díját. A fôdíjat Fekete Ibolya: Bolse
Vita című filmje, a legjobb rendezés díját Gothár Péter, a dokumentumfilm
díját Almási Tamás, a legjobb nôi fôszerep díját Eszenyi Enikô és a legjobb
férfi fôszerep díját Benkô Gyula kapta.

FÜLES Ez a Füles nem az a Füles, aki mindig megsértôdik a Micimackóban. Ez
a Füles 40 éves, és nagyon sokan olvassák. A méltán közkedvelt hetilap
egykori vezetôi és munkatársai is jelen voltak csütörtök délelôtt a MUOSZ
székházban a születésnapi ünnepségen. Közülük többen Füles Emlékgyűrűt
kaptak munkájukért.

KAJÁN TIBOR Rajzolok, tehát vagyok. Ez Kaján Tibor karikatúrista ars
poeticája és egyben legújabb könyvének címe, melyben 50 éves pályafutásának
keresztmetszetét láthatjuk.

ROMA NAPOK Roma képzôművészek, írók, költôk alkotásaival ismerkedhetnek meg
a 4. alkalommal megrendezett Roma Művészeti Napokon. A Pesterzsébeti Gaál
Imre Galériában a szervezôk a rendezvénysorozatot ez alkalommal nem
cigányzenére, hanem klasszikus muzsikára építették.

=====================================================

MI ÚJSÁG AZ iNteRNeTTo-BAN?

Uj Péter az újfajta hírszolgálatokról ír a Cyberben. "Az Internet ideális
médiuma a rövid, tömör híreknek, súlyos - rádióban, tévében követhetetlen,
újságban unalmas - adatsorokkal kiegészített információknak. Az internetes
hírszolgáltatás gyors, hatékony, és ami a legfontosabb: személyre szabható;
az információk könnyedén csoportosíthatók, sorrendbe állíthatók és akár
keresni is lehet bennük. Megmondhatjuk, milyen jellegű híreket szeretnék,
és azt kapjuk. Nem kell a focieredmények miatt végighallgatni a nôi tôr
döntôt, nem kell végignézni Horn sajtótájékoztatóját, ha csak közel-keleti
helyzetre vagyunk kíváncsiak, nem kell végignyálazni az újságot a bűnügyi
tudósításokért. Igazi hálózati műfaj született: a személyes hírlap. Itt
programokról, website-ok vagy más kütyükrôl lesz szó, olyanokról, amelyek
megspórolják a felhasználónak a keresgélést, kívánság szerint összeállítják
neki az elektromos hírlapot."

A Kontinentális reggeli rovat tudósítói arról számolnak be, hogy milyen az
élet távol az Internettôl. "Ha álmodban e-mailekre válaszolsz, akkor
megérett az idô egy kis kikapcsolódásra. Akadj le a behálózott világról,
utazz el néhány napra. Menj Zemplénbe, Mogyoróskára: ötven kilométer
Miskolctól. Itt nem érnek utol, nem fognak csak egy pillanatra zavarni. Itt
könnyen ellenállhatsz a kísértésnek, az NDK elektromos írógéprôl még a
guruk sem tudnak belépni az Internetre. A falut messze elkerüli a vonat, a
busz viszont lassít a bekötôútnál, hogy a helyiek felugrálhassanak." ZöPö
új cikkében tovább csiszolja nyelvtudásunkat. Ugyanitt bemutatjuk, mi
történik akkor, ha Békési Joe a pénzzel foglalkozik.

Várjuk a világ minden pontjáról az Ön érdekes, meglepô történetét,
tudósítását élete legkülönösebb helyérôl, a nagy találkozásról, arról a
pillanatról, amikor egy hajszálon lógott az élete Grönlandon, vagy amikor
lement baguette-et venni Párizsban. Írjon Nyírô Andrásnak
(nyiro@internetto.hu), és ha az anyag mások számára is érdekes lehet, akkor
itt közreadjuk. A publikált anyagok beküldôinek a héten Batu Kármen (az ex-
Bizottságos Laca) Max Mara és Lili Luna című CD-jét adjuk ajándékba.

A Humor Harold játszótér a héten is kitermelte a hét viccét: Megy a skót
nagykabátban, egy üveg piával a zsebében. Megcsúszik egy jégfolton, hanyatt
vágja magát. Feltápászkodik, miközben nedves kabátja zsebét tapogatja:
- Istenem! Add, hogy csak vér legyen ...

ÉLÔ! Élô tudósítás lesz 1997. február 7-én Kaposvárról a Dorottya - bálról.
A bál programja 20 órakor kezdôdik. Az elsô két órában megpróbáljuk színes
képekkel követni az eseményeket. Látványosnak ígérkezik Karnevál hercegének
és Dorottyának bevonulása. A zenét a Bergendi Szalonzenekar szolgáltatja.
Megválasztásra kerül a bál legszebb hölgye és lesz táncverseny is.

FOCI: Lipcsei Péter azért sem kell a japánoknak, mert nem tud angolul.
Valoszínűleg ez csak ürügy, Takács Viktor mindesetre furcsállja a magyar
profik szemléletmódját, hiszen Lisztes is csak most tanul németül
Stuttgartban, s Mészöly Kálmán is természetesnek tartja, hogy perfekt
magyar tudásával irányítsa a nigériai válogatottat... Darvasi László a
Gólok történetében ezúttal a barcelonai középcsatár halálos szerzôdésérôl
regél. Majoros Tibor a falusi teve trükkjeirôl rántja le a leplet, hogyan
sikerült Bilincs bácsinak a vesztes meccsek után is örömet varázsolnia a
nézôk arcára.

iNteRNeTTo SZEGED (http://www.tiszanet.hu/internetto) Újabb szép szegedi
képek a címlapon. Szalay István Szeged polgármestere folyamatosan válaszol
az olvasók kérdéseire. Volt itt már szó a város tisztaságáról,
telekspekulációkról, a harmadik hídról, a szegedi színházról, vita
bontakozott ki az olvasók között is a város informatikai fejlesztését
illetôen. A polgármester válaszaiból megtudhattuk, hogy:
- A harmadik közúti híd építése Szegeden a következô évezred elsô
harmadában várható, mivel csak a város önerejére lehetne csak számítani a
megvalósításkor.
- A köztisztaság javítása érdekében egy háromlépcsôs programcsomagot
támogat, melyre a felkészülést az
iskolai neveléssel kell elkezdeni.
- A városházaévente mintegy húszmilló forintot költ informatika
fejlesztésre és részt kíván venni az Intelligens Város projektben a szegedi
Universitassal együttműködve.

======================================================

iNteRNeTTo LEMEZBOLT

Az iNteRNeTTo Este rovatában megnyílt lemezboltunk, a Bahia kiadó teljes
katalógusával. Minden CD 1690 Ft helyett 1590 Ft, a kazetták 790 Ft helyett
740 Ft-ba kerülnek. 5 db felett belföldön ingyenes a szállítás, és
iNteRNeTTo pólót is küldünk. Megrendelésével, kérdésével, ötletével
forduljon a lemezbolt vezetojéhez, Bohn Andreához (andrea@pirx.idg.hu)

Ági és Fiúk/Szív vér agy -- Ápolók/Szarvasgyár -- Balaton/1985.04.27 --
Balaton II -- Balaton/A fény közepe a sötétség kapujában -- Batu
Kármen/Maxmara és Lililuna -- Blurt/Magic Moments -- Bp. Service/Noise --
Dixi/Dixi Land Lee -- Európa Kiadó/Love '82 -- Fuchia's Fall/1996 -- Gas +
Pillangó/Börtöndalok -- Grund/Postblues -- Hortobágyi László/Transreplica
Meccano -- Hortobágyi László/Traditional Music of Amygdala -- Hortobágyi
László/Ritual music of the Formal-hoot al-Ganoubi -- I Love You/Ma Te vagy
a karma -- I Love You/1996 -- Jutott Neki/Biztosan az atom -- Kamondy
Ágnes/Dalok Közép-Nirvániából -- Kampec Dolores/1984-88 -- Kampec
Dolores/Levitáció -- Kampec Dolores/Tu fokán -- Kampec Dolores/Zúgó --
Kézi-Chopin/Ígéret földje -- Kinopuskin/Aha oe feii -- Kinopuskin/Cinema
Vendetta -- Kontroll Csoport/NapNap -- Kontroll Csoport/1983 -- Kontroll
Csoport/Ôs-Kontroll 1981 -- Laca+Jony+Koko+Wahorn/Edd meg a fényt -- Lois
Viktor/Tundravoice -- Másfél/Mese -- Másfél/Kínai nátha --
Másfél/Viperagarzon -- Másik János + Menyhárt Jenô/MJMJ -- 2. műsor/NapNap
Fesztivál 1992 -- Nico/Live in Pécs 1985 -- Peter Ogi/Songs -- Peter
Ogi/Blaze -- Privát Nihil/The Last Underground -- Spiritus
Noister/Zajzárványok -- Szemzo Tibor/I. Pillanatképek a szigetrol -- Szemzo
Tibor/II. Privát kijáratok -- Sziámi/Sürgos reinkarnáció -- Szkárosi +
Konnektor/Tuzfal -- Szemzo Tibor/Tractatus -- Tudósok/Ne aggyad az agyad --
Tudósok/Repülo tudomány -- URH/Van-e élet a Földön... -- Uzgin Üver --
Vidámpark/10 új sláger -- Vidámpark/Cracowia Express -- Wahorn
András/Komolyzene

======================================================

INTERNET-AJÁNLAT

INVENTORY (http://www.privatemoon.com/inventory.html) Pierrot lemosta
arcáról a festéket, és kalandjáték magazint indított az Interneten.
Olvashatunk játékleírásokat, interjúkat a fejlesztôkkel, elmélázhatunk a
képernyôképeken, letölthetjük a demókat. A tervek szerint itt meg is lehet
majd vásárolni a játékokat. Igényes design, profi munka.

BAKA ISTVÁN (http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/exhib/baka/) A szegedi költô
posztumusz életműkiadásának elsô állomása. A költô verseinek egy részét
számítógépen írta, ezeket már most olvashatjuk. Mellette életrajz,
lexikoncikkek, kritikák, interjúk.

ZÁRT AJTÓK (http:www.ektf.hu/za) Talált fényképek, színesek, fekete-
fehérek, az utazó mit tehet? Örül neki, hogy itt lehet. Négy képsorozat a
háború elôtti világból: a Leica-sorozat képeinek színvilága miatt
kifejezetten érdemes ide elugrani.

VÁMPÍR (http://vampire.sch.bme.hu/) Megismerkedhetünk a középkori Erdély
történetével, Vlad Tepessel, akinek közismert nevét éjjeli órán ne is
emlegessük. Húszezer karó, ez a címe a történeti összefoglalónak, a többit
tessenek elképzelni. Segít ebben a képtár gazdag anyaga.

KATONAI SZLENG (http://dragon.klte.hu/~mnytud/sorozat/katszl/kattart.htm)
Komoly nyelvészeti elemzések, és a teljes szlengszótár. Sok kifejezés innen
vándorolhatott a mi zsargongyűjteményünkbe. Nyelvújítóknak, bevonulóknak
nélkülözhetetlen forrás.

======================================================

ZSARGON

...DE MÁR NEM Hmm. Hogy mit is jelent? Azt hiszem, megvan, IGEN! ...de már
nem. Számtalan esetben kiválóan alkalmazható, - még ha az aktuális témához
nincs is köze - jelentôsége jó ízlésünket, humorunkat, műveltségünket
villantja fel. Hajdanán jómagam is gyakorta éltem vele, de már nem. (Bóna
Péter)

ALAPHANGON A 100-as penta alaphangon is 20 ruppó! A legolcsóbban, legkisebb
kiépítésben, legegyszerűbben, stb. (Major Csaba)

BITKOLBÁSZ A Norton/Volkov/Star Commander filemásolást jelzô ablaka
grafikusan megmutatja a felhasználónak, hogy hol is tart a folyamat térben
és idôben. Kulináris indíttatású bitbuherátorok tudják, hogy az ottan a
bitkolbász. Tehát ha nagy az állomány, akkor nyugodtan summázhatjuk a
gámákat másoló lámuló (sic.) skacoknak, hogy 'lassan kúszik a bitkolbász,
hozhattok még egy kólát'.

BORZOL eredetileg browse. Amit a nyelvtörésre kevéssé hajlamos magyar elme
némileg átalakít. Nem "surf"-ol, hanem borzol a neten...
(fejoe@mail.bbrt.hu)

CSÓKOS Olyan haver az üzleti világban, akitôl információt kaphatsz, mely
pénzben kifejezhetô. Esetleg némi visszapergetésért melót szerez.
(leninfiú)

DOSZKAGYLÓ Magyarított vindózt tovább fokozhatunk a még fordítatlan
elemeinek aranyjánosi honnyelvre ültetésével. Ennek jó példája a DOS Shell
- Doszkagyló páros, de igazából határt csak a fantáziánk szab. Titkárnôék
meg majd így beszélnek:
Adobe Photoshop - Sárkunyhó Fényképbolt
Quark XPress - Túró Gyorsvonat
CorelDRAW! 5.0 - KorelRAJZOLJ! Öt egész nulla
Internet Explorer - Köztesháló Felfedezô
(Buttás Levente)

FELKÖP ÉS ALÁÁLL Látványosan bűnbánatot gyakorol. Régiesen: meakulpázik.
(leninfiú)

LEGO A béta-verziós, 1.0-s dolgokra használják. Pl. ha elmész 1 koncertre,
és sz*rul szol, akkor arra a kérdésre, hogy milyen volt a cucc, a válasz:
Lego.... Durvább verzió: Duplo (Max)

MÉRGEZETT EGÉR Normálistól eltérô viselkedésű embertársakra alkalmazandó.
[rohan | kapkod | ugrál | stb.] mint a mérgezett egér (Tuskó László
hopkins@mail.elender.hu)

RÜCSÖK Ciki, gusztustalan személyre használva az illetô IQ-ját tiporjuk a
sárba vele A srác nagyon egy rücsök, ez a film kissé rücskös volt. (Gera)

SZENTHÁROMSÁG Az ALT-CTRL-DEL, természetesen.

ZSEBRÔZSE A Zorrók és Zippok korában van aki ezzel is beéri. Rákot nem
okoz, esetleg felgyullad tôle a ház. Igen, ô a gyufa. (Madár András
kordagyuri@popstar.com)

======================================================

INTERNET-SZOLGÁLTATÓK

A Friss rovatban megtalálhatja a teljes listát, itt csak a friss
változásokat adjuk közre:

Új cégek

DIGITEL 2002 Rt. 2600 Vác, Posta park 2. * Tel.: 27-319-899 * Fax: 27-
310-829 * http://www.digitel2002.hu A szolgáltatás kezdete: 27-es körzet
(Vác és környéke) 1996. IX. hó, 28-as körzet (Gödöllô és környéke) 1997. I.
hó. A szolgáltatás jellege: teljes körű Internet hozzáférés,
tartalomszolgáltatás. Árak: Kapcsolt vonalon a regisztrációs díj: 3750 Ft
(ebben egy IP cím és 1,5 MB hely a szerveren, további tárkapacitás: 625
Ft/MB). E-mail: 1000,- Ft/hó/egyéni, 7000,- Ft/hó/csoportos és 125 Ft/óra.
Teljes körű hozzáférés: a) 1850,- Ft/hó (ebben 3 óra, ezen felül 125
Ft/óra); b) 2500,- Ft/hó (ebben 10 óra); c) 3750,- Ft/hó (ebben 20 óra) d)
6200 Ft/hó (korlátlan hozzáférés). A bérelt vonali hozzáférés árlistája
készülôben van. Web szerver bérlet: 3750,- Ft/hó (ebben 2 MB, ezen felül
1250,- Ft/MB).

EUROSPACE (ügyfélszolgálat csak e-mailben: veszfer@eurospace.net) * Tel.:
302-12-74 * Tel/fax: 153-31-59 * http://eurospace.net A szolgáltatás
kezdete: 1997. I. 1. A szolgáltatás jellege: tartalomszolgáltatás. Árak:
virtuális domain név: egyszeri díj: 5000,- Ft, havi díj: 7500 Ft/hó (ebben
10 MB, ezen felül 500,- Ft/MB), éves díj (elôre fizetendô): 75000,- Ft/hó
(ebben 10 MB, ezen felül 500,- Ft/MB); "takarékos megoldás": egyszeri díj:
1500,- Ft, havi díj: 2500 Ft/hó (ebben 3 MB, ezen felül 500,- Ft/MB), éves
díj (elôre fizetendô): 25000,- Ft/hó (ebben 3 MB, ezen felül 500,- Ft/MB).

Változó adatok:

DUNANET 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. III.em. 327.
Árak: a) shell csomag: 1200 Ft/hó, efölött 4 Ft/perc; b) normál csomag:
2000 Ft/hó, efölött 4 Ft/perc; c) diák csomag: 2000 Ft/hó (ebben napi 20
perc, efölött 4 Ft/perc); d) kombinált csomag: 5000 Ft/hó (ebben havi 40
óra, efölött 4 Ft/perc); e) korlátlan hozzáférés: 6000,- Ft/hó; f) business
csomag: 10000,- Ft/hó (két korlátlan eléréssel).

ELENDER Tel.: 210-30-44 * Fax: 333-43-47
A diák csomag és a karakteres (shell) megszűnt!
Bérelt vonali szolgáltatás alapdíj: 40000,- Ft/hó, forgalmi díj 1 GB alatt
80,- Ft/MB, 1-3 GB között 50,- Ft/MB, 3 GB fölött 30,- Ft/MB. ISDN
csatlakozás alapdíj: 10000,- Ft/hó, forgalmi díj: 80,- Ft/MB. (A bérelt
vonali és az ISDN szolgáltatásnál csak a felhasználó felé irányuló
adatforgalmat számlázzák.)
Internext Stúdió helyett Studio Online, az Internet használat ára: 250,-
Ft/fél óra, Web-lapok tervezése, szerkesztése, karbantartása.

======================================================

>>>>> iNteRNeTTo
>>>>> Az ördög ezért nem alszik.
>>>>> http://www.idg.hu/internetto/
>>>>> IRC: #internetto

>>>>>Fôszerkesztô: Nyírô András (nyiro@pirx.idg.hu)
>>>>>A hírlevél felelôs szerkesztôje: Barczi Imre (imi@mail.datanet.hu)
>>>>>Hírszerkesztôk: Bodoky Tamás, Kiss Bori (Moon), Turi László
>>>>>Szerkesztôk: Barczi Imre, Gerényi Gábor,
>>>>>Pogány György, Mezei Lipót
>>>>>Technikai szerkesztô: Kéki Balázs
>>>>>Grafikai szerkesztô: Hatos Kriszta
>>>>>Munkatársak: Bodoky Tamás, Jyrki Halonen,
>>>>>Harajda András, Kiss Bori (Moon), Megyesi Éva,
>>>>>Mihancsik Zsófia, Uj Péter
>>>>>Rendszergazda: CyD [%]
>>>>>Szerkesztôségi titkár: Bohn Andrea

>>>>>Szegeden: http://www.tiszanet.hu/internetto
>>>>>Szemôk Árpád (felelôs szerkesztô)
>>>>>Takács Viktor

>>>>> Kiadja az IDG Lapkiadó Kft.
>>>>> 1012 Bp, Márvány utca 17.
>>>>> Telefon: 156-03-37, 156-25-82/334 m, Fax: 156-97-73
>>>>> Felelôs kiadó: Bíró István <100324.276@compuserve.com>
>>>>> Az iNteRNeTTo nézettségi adatai elérhetôek a
>>>>> Medián címén: http://www.median.hu

>>>>> Internet-szolgáltató: Datanet <http://www.datanet.hu>
>>>>> Telefon: 458-5858
>>>>> Felelôs: Graur Tamas <gtamas@datanet.hu>

HU ISSN 1219-4263

======================================================
Az iNteRNeTTo hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthetô.
Ezen a héten a hírlevelet 6746 címre küldtük szét.
======================================================
Feliratkozás:
...............Küldjön egy levelet erre a címre: majordomo@pirx.idg.hu
...............A levél szövege ennyi legyen: subscribe hirlevel

Ha mar nem kéri a hírlevelet:
...............Küldjön egy levelet erre a címre: majordomo@pirx.idg.hu
...............A levél szövege ennyi legyen: unsubscribe hirlevel
======================================================