a borítólapra  Súgó epa Copyright 
E-Conom9. évf. 1. sz. (2020.)

Tartalom

 • Salma Choulli ,
  Berényi László :

  The mobilization boosts the completion of the information society. A smartphone became the primary hardware for running the related services. However, standardization of the services and systems is remarkable; there is a wide range of device features available. The evaluation of user preferences about smartphone features may support the development of the design of both the hardware and the services. The study uses the pairwise comparison method for exploring the preferences of Hungarian higher education students in the field by gender, age, internet use frequency, and work experience. Based on 538 responses, the size of memory and the storage capacity are considered as important factors when selecting a smartphone, while the screen size is the least relevant for the total sample. Cluster analysis separated two groups, one with a clear brand-preference and another with a performance-centric approach to the selection.

  Keywords: mobilization, smartphone, customer behavior, preferences, pairwise comparison

  JEL Codes: D12, O33


  Termékjellemzők értékelése: felsőoktatásban tanulók preferenciái okostelefon kiválasztásánál

  A mobil eszközök elterjedése jelentős hatással van az információs társadalom kiteljesedésére. Az okostelefonok olyan alapvető eszközökké váltak, amelyekkel elérhetők a különböző szolgáltatások. Habár jelentős szabványosítás figyelhető meg a készülékek működésében, sokféle kivitel érhető el. Az okostelefonok jellemzőivel kapcsolatos felhasználói preferenciák vizsgálata mind az eszközök, mind a szolgáltatások fejlesztése szempontjából fontos. Tanulmányunkban páros összehasonlítás módszerével vizsgáljuk egyetemi hallgatók véleményét nem, életkor, internethasználati szokások és munkatapasztalat szerinti csoportosításban. 538 elemű minta alapján a memória és a tárhely mérete a legtöbb válaszadó által fontosan ítélt jellemzők, míg a kijelző mérete a legkevésbé fontos. Klaszter-analízissel segítségével két csoportot sikerült elkülöníteni, az egyik kifejezetten márka-központúan, a másik teljesítmény-központúan gondolkodik.

  Kulcsszavak: mobilizáció, okostelefon, fogyasztói magatartás, preferenciák, páros összehasonlítás

  JEL-kódok: D12, O33

 • Judith Stoll :

  Dieser Artikel behandelt den professionellen Einsatz von Job- und Karrieremessen in der österreichischen Hochschullandschaft. Im ersten Teil wird ein Überblick über aktuelle Personal-Recruiting-Themen sowie die wichtigsten Definitionen und Fakten von und über Messen gegeben. Im zweiten Teil des Artikels wird eine zweijährige Studie, die unter allen teilnehmenden Unternehmen an der Karrieremesse einer österreichischen Fachhochschule durchgeführt wurde, präsentiert. Die AusstellerInnen - RecruiterInnen von über 70 Unternehmen - wurden gebeten, einen Online-Fragebogen auszufüllen, der unter anderem die Hauptgründe für die Teilnahme an dieser Messe beleuchtet. Der Hauptfokus dieser Arbeit liegt auf der Frage, ob Job- und Karrieremessen, die von Universitäten direkt veranstaltet werden, immer noch zeitgemäß und es wert sind, daran teilzunehmen. Durch die Analyse, den Verweis und den Vergleich der gegebenen Antworten werden Empfehlungen für zukünftige strategische Entscheidungen für personalsuchende Unternehmen abgeleitet.

  Keywords: Jobmessen, Recruiting, HR-Management, Universitäten, Fachhochschulen, Österreich

  JEL Codes: M31, O15


  Modern dolognak számít még egy egyetemi állásbörze? Miért kedvelik az osztrák cégek még mindig az egyetemi állásbörzéket? - tanulmány egy osztrák főiskola állásbörzéje alapján

  Ez a cikk az állásbörzék osztrák alkalmazott tudományok egyetemi életében betöltött fontosságáról szól. Az első rész a jelenlegi személyzettoborzási témákról szól, mint például a börzékkel kapcsolatban használt legfontosabb meghatározások és tények. A cikk második része egy osztrák alkalmazott tudományok egyetem állásbörzéjén részt vevő cégek körében folytatott kétéves tanulmány elemzése. A több mint 70 cég kiállítóit és toborzóit egy internetes kérdőív kitöltésére kérték fel, amely többek között rávilágított arra is, hogy miért vettek részt az állásbörzén. A tanulmány középpontjában az a kérdés áll, hogy még mindig érdemes-e részt venni az egyetemek által közvetlenül szervezett állásbörzéken. A kapott válaszok elemzésével, hivatkozásával és összehasonlításával a munkatársakat toborzó cégek számára fogalmaznak meg javaslatokat a későbbiekben használható stratégiai döntésekhez.

  Kulcsszavak: állásbörze, toborzás, humánerőforrás-menedzsment, egyetem, alkalmazott tudományok egyeteme, Ausztria

  JEL kódok: M31, O15

 • Johannes Reiterer ,
  Ludwig Deisel :
  Auswahlkriterien für die Wahl der Geburtsklinik in Österreich42-61de [1.60 MB - PDF]EPA-02301-00015-0030

  Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Klinikmarketing und der Tatsache, dass der Wettbewerb im intramuralen Sektor immer härter wird. Somit stellt sich die Frage, wie Krankenhäuser langfristig im Wettbewerb bestehen und Patientinnen und Patienten für sich gewinnen können. Laut Literatur kann davon ausgegangen werden, dass besonders die Geburtskliniken und -stationen ein großes Zugpferd in der Gewinnung von Patientinnen und Patienten darstellen. Außerdem wird aufgrund der bisherigen Forschungsergebnisse angenommen, dass Frauen bei der Wahl der Geburtsklinik oder -station besonders auf den Standort sowie den guten Ruf einer Klinik Wert legen. In einer quantitativen Untersuchung mittels Online-Fragebogen unter 753 Frauen, die entweder gerade schwanger sind oder bereits in einem Krankenhaus entbunden haben, konnte herausgefunden werden, dass, neben dem guten Ruf und der Nähe zum Wohnort, auch der medizinisch-technischen Ausstattung des Krankenhauses eine große Wichtigkeit bei der Auswahl der Geburtsklinik oder -station beigemessen wird.

  Keywords: Gesundheitswesen, Krankenhausmarketing, Krankenhauswahl, Geburtenstation, Geburtsklinik

  JEL Codes: L11; L12, L15, M31


  A szülészet kiválasztásának kritériumai

  Ez a munka a klinikai marketing témájával és azzal a ténnyel foglalkozik, hogy az intramurális szektorban egyre élesedik a verseny. Ebből adódik a kérdés, hogy hogyan tudnak a kórházak hosszú távon versenyben maradni és pácienseket szerezni maguknak. A szakirodalom szerint abból indulhatunk ki, hogy különösen a szülészeti klinikák és állomások számítanak húzószereplőnek, ha páciensek megnyeréséről van szó. Ezenkívül az eddigi kutatási eredmények alapján feltételezhető, hogy a szülészeti klinika vagy állomás kiválasztásakor a nők a klinika elhelyezkedésére és jó hírére fektetnek nagy hangsúlyt. Egy éppen várandós, illetve már korházban szült 753 fős női mintán, online kérdőívek segítéségével elvégzett kvantitatív vizsgálat képes volt kimutatni, hogy a hírnév és a lakóhelyhez való közelség mellett a kórház orvosi-technikai felszereltsége is kiemelt jelentőséggel bír a szülészeti klinika vagy állomás kiválasztása során.

  Kulcsszavak: egészségügy, kórházmarketing, kórházválasztás, szülészeti osztály, szülészeti klinika

  JEL-kódok: L11; L12, L15, M31

 • Cziráki Gábor ,
  Ferenc Réka ,
  Takács Viktor :
  Kurzfristiger Extremtest von Rolling Nuts Methode62-74de [2.41 MB - PDF]EPA-02301-00015-0040

  Ziel der Studie ist es, eine Antwort auf die Unterschiede zwischen aktiven und passiven Anlagestrategien zu finden, wobei sich man auf Diversifikation, Fokus und Handelsmethode konzentriert. Die Verteilung von Portfolioelementen ist ein risikoaverses Instrument, während die Dominanz der Palette für die Gewinne verantwortlich ist, aber all dies ist nichts wert, wenn wir die falsche Strategie dafür wählen. Die Studie verwendet die Rolling Nuts Methode, die auf der Entropie der Natur basiert, um Antwort darauf zu finden, welche kurze Zeit und innerhalb dieser welche Handelsmethoden zu Ergebnissen führen können, wenn man den Kapitalmarkt als passive Quelle für die individuelle Selbstversorgung betrachtet. Die Studie zeigt die Auswirkungen eines extremen Kurz-Handels (3 Monate, einschließlich des 4-Stunden-Intervalls am Dienstags) und zeigt, dass selbst unter solchen Bedingungen eine positive Rendite für einen Anleger erzielt werden kann. Zusammenfassend können wir daraus schließen, dass die Kapitalmärkte sogar durch eine leicht interpretierbare und anzupassbare Automation zu aktiven Renditeproduzenten gemacht werden können, soll es sich um individuelle oder institutionelle Ebene von Autarkie handeln.

  Schlüsselworte: Anlagestrategien, Kurzfrist, Portfolio Management, Rolling Nuts, Selbstver-sorgung

  JEL-Kodes: G11, O16, P11


  A Rolling Nuts módszer rövidtávú extrém tesztje

  A tanulmány célja választ keresni az aktív és passzív befektetési stratégiák között megbúvó különbségekre, mely kutatás során kiemelt figyelem övezi a diverzifikációt, a fókuszálást és a kereskedési metódust. A portfolió elemek szétosztása egy kockázatkizáró eszköz, míg a paletta dominanciája felel a nyereségért, mindez azonban mit sem ér, ha nem megfelelő stratégiát választunk hozzá. A tanulmány a természet entrópiáján alapuló Rolling Nuts módszer segítségével keresi a választ arra, hogy milyen rövid idő és ezen belül is milyen kereskedési metódusok vezethetnek eredményre, ha a tőkepiacot az egyéni öngondoskodás-ban passzív forrásként fogjuk fel. A tanulmány bemutatja az extrém rövid kereskedés hatását (3 hónap, ezen belül is a keddenként 4 órás intervallum) és bizonyítja, hogy még ilyen feltételek mellett is termelhető pozitív nyereség egy befektető számára. Konklúzióul arra a megállapításra jutunk, hogy a tőkepiacok még akár egy egyszerűen értelmezhető és könnyen adaptálható automatikus mechanizmus által is aktív hozamtermelővé tehetők, legy-en szó akár egyéni, akár intézményi szinten vett öngondoskodásról.

  Kulcsszavak: befektetési stratégiák, öngondoskodás, portfolió menedzsment, Rolling Nuts, rövidtáv

  JEL-kódok: G11, O16, P41

 • Bertalan Laura ,
  Tóth Balázs István :

  A hazai középvárosok fejlődésében Sopron sajátos pályát jár be. Különleges helyzete főként az osztrák határmenti fekvésből adódik; a külhoni munkaerőpiac kedvező feltételei nyomán, a fokozódó belső migrációhoz köthető népességszám- növekedés sajátos fejlődést eredményezett a városban, amely középvárosi összehasonlításban is kiemelkedő. Jelen kutatásban a határmenti helyzet által generált fejlődést, a társadalmi, gazdasági és környezeti problémákat, azok lakossági érzékelését, valamint az azonosított problémákra adott városfejlesztési megoldásokat vizsgáltuk. A lakossági kérdőívezés és mélyinterjúk elemzésével kapott eredményeket a hazai középvárosok fejlődési tendenciáinak tükrében, három hasonló szerepkörű, de eltérő helyzetű város (Békéscsaba, Eger és Kaposvár) lakossági problémaérzékelésének összevetésében vizsgáltuk. A tanulmány egyik megállapítása, hogy a városfejlődés szorosan függ az osztrák munkaerőpiactól és a külső pályázati forrásoktól. A tanulmány másik következtetése, hogy az ingázás fokozódása és az azzal járó zsúfoltság erősödése a lakosság problémaérzékelésében központi helyet foglal el. Összességében megállapítható, hogy a helyi lakosok által érzékelt városfejlődés és a középvárosok körében betöltött kiemelkedő pozíció továbbra is ellentmondásos jelenség.

  Kulcsszavak: középváros, városfejlesztés, problémaérzékelés, lakossági felmérés, élhetőség, Sopron

  JEL-kódok: R11, R58


  Among the leaders of medium-sized towns? Citizens’ perceptions about the development of Sopron

  Sopron has a unique role in the development of medium-sized towns in Hungary. The special position of the town is determined by the nearness of Austria, and due to the advantageous conditions of the Austrian labour market, its development path has been shaped by the increase of population, which is outstanding among medium-sized towns. In this study, some of the economic, social and environmental problems are explored that occur due the border area location. In addition, the problem perception of citizens along with the keys to resolve the problems are evaluated. Results that stem from survey research are assessed in light of the trends in development of Hungarian medium-sized towns, with special regard to three towns with same functions but different parameters (Békéscsaba, Eger and Kaposvár). On the one hand, it is concluded that the development of Sopron depends on the Austrian labour market, and the chances provided by external project funding. On the other hand, it seems evident that growing internal migration and traffic congestion have central places in citizen’s perception towards urban problems. The overall conclusion is that the picture of urban development perceived by citizens and the town’s outstanding rank among medium-sized town is fraudulent.

  Keywords: medium-sized town, urban development, problem perception, survey research, liveability, Sopron

  JEL Codes: R11, R58

 • Koloszár László ,
  Németh Nikoletta :

  The usage of the terms the ’Fourth Industrial Revolution’ and its predominantly used synonym ‘Industry 4.0’ has curved upwards at a higher rate than the number of underlying interconnected production units. The concept of Industry 4.0 originates from a project on the high-tech strategy of the German government in 2011. This project promoted the computerization of manufacturing and it was a logical suggestion for the long-term competitiveness of the German economy. The fundamentals of an export-oriented economy need system-level development not to be disadvantaged in the global competition. Building all this on the most modern technologies can be defined as a traditional step. The umbrella term ’Industry 4.0’ has outgrown this step and in 2016 it became an independent agenda item of the World Economic Forum. In this study, with the help of a literature review, we examine which factors of this so-called fourth industrial revolution are similar and which factors are different compared to the previous industrial revolutions. Can the characteristics of industrial revolutions be identified? Is the impact complex and does it influence not only the technology but also the society, the politics, etc.? Whether the use of the term is substantiated or is it only an advanced, fashionable buzzer hanging all today’s forward-looking innovations on the same peg?

  Keywords: Industry 4.0, fourth industrial revolution, critics, innovation

  JEL Codes: O14, O30


  A negyedik ipari forradalom jellegzetességei: hívószó, hype vagy radikális változás?

  A 4. ipari forradalom, illetve a túlnyomórészt szinonimájaként használt ipar 4.0 kifejezés használata nagyobb sebességgel ívelt felfelé, mint az alapjául szolgáló, hálózatba szervezett termelőegységek száma. Az ipar 4.0 fogalma 2011-re, a német kormány gyártás-digitalizációt promótáló high-tech stratégiájának egy projektjére vezethető vissza. A német gazdaság hosszú távú versenyképességéhez ez egy logikus javaslat volt, az exportorientált gazdaság fundamentális alapjait rendszerszinten kell fejleszteni ahhoz, hogy ne kerüljön hátrányba a globális versenyben. Mindezt a legmodernebb technológiákra építeni tulajdonképpen egy tradicionálisnak mondható lépés. Az ezt összefogó ipar 4.0 kifejezés viszont olyannyira túlnőtte ezt, hogy 2016-ban már a World Economic Forum önálló napirendi pontja lett. A tanulmányban azt vizsgáljuk szakirodalmi feltárás segítségével, hogy ennek az úgynevezett negyedik ipari forradalomnak melyek az előző ipari forradalmakkal egyező tényezői és melyek az eltérőek. Azonosíthatóak-e az ipari forradalmak jellegzetességei, megjelenik-e a komplex, a technológián kívül a társadalmat, politikai stb. rendszereket átformáló hatás. Megalapozott-e a kifejezés használata, vagy megelőlegezésről, napjaink előremutató innovációit egy kalapba emelő divatos hívószóról beszélhetünk csak jelenleg.

  Kulcsszavak: Ipar 4.0, 4. ipari forradalom, kritika, innováció

  JEL-kódok: O14, O30

 • Martin A. Moser :
  CAPM versus APT - two models in comparison105-120en [1.76 MB - PDF]EPA-02301-00015-0070

  The classic portfolio theory deals with questions about the criteria that make up an optimal securities portfolio for a market participant and how it is composed. The Capital Asset Pricing Model (CAPM) forms the basis of modern financing theory. It was considered the key basic idea for the control and performance measurement of securities portfolios. In modern investment management, however, it has been increasingly replaced by multi-factor approaches, such as the Arbitrage Pricing Theory (APT). The APT represents the second essential basic idea for the valuation of risky investment forms. This paper describes both models and compares the model assumptions, their practical suitability as well as advantages and disadvantages and an application example. Furthermore, the question is analyzed, which perspective Behavioral Finance brings and why this perspective is not covered in CAPM and APT models. The literature review was used as the method for processing the task.

  Keywords: Capital Asset Pricing Model, Arbitrage Pricing Theory, portfolio theory

  JEL Codes: G11, G12, G41


  CAPM versus APT - két modell ehhez képest

  A klasszikus portfólióelmélet a piaci szereplők számára optimális értékpapír-portfóliót képező kritériumokkal és annak felépítésével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. A tőkepiaci javak árazási modellje (CAPM) képezi a modern finanszírozási elmélet alapját. Ezt tartották az értékpapír-portfóliók ellenőrzésének és teljesítménymérésének legfontosabb alapelvének. A modern befektetési menedzsmentben azonban azt egyre inkább felváltotta több tényezőjű megközelítés, például az arbitrázs árazási elmélet (APT). Az APT a kockázatos befektetési formák értékelésének második alapvető ötlete. Az a cikk mindkét modellt leírja, és összehasonlítja a modell feltevéseit, azok gyakorlati alkalmasságát, valamint előnyeit és hátrányait, valamint egy alkalmazási példát. Ezenkívül azt a kérdést elemezzük, hogy a Viselkedési Pénzügy milyen perspektívát hoz és miért nem foglalkozik ez a perspektíva a CAPM és az APT modellekben. A feladat feldolgozásához irodalmi áttekintést használtam.

  Kulcsszavak: tőkepiaci árfolyamok modellje, arbitrált árfolyamok elmélete, portfólióelmélet

  JEL-kódok: G11, G12, G41