a borítólapra  Súgó epa Copyright 
E-nyelv.hu magazin2013. 4. sz.

Tartalom

Tematikus cím:Ekphraszisz: képelbeszélés

Bevezetés

 • Balázs Géza :
  Ekphraszisz [21.07 kB - HTM]EPA-02263-00018-0010

  A görög ekphraszisz jelentése magyarul: kimondás. Mint alakzat így határozható meg: valós vagy elképzelt kép elbeszélése. Az ekphraszisz kép és szó közös alakzata.

Tanulmányok

 • Vitéz Ferenc :

  Vitéz Ferenc A fotográfia és a halál címmel vizsgálta az ekphraszisz és a képi illokúciós aktus szerepét A csúf lány című Kosztolányi-novellában, a Mediárium 2012/1–2. számában (51–73.); itt közölt írásunk ennek szerkesztett, kivonatosa változata.

 • Ambrus Laura :
  Egy pipa ezer élete [42.39 kB - HTM]EPA-02263-00018-0030

  René Magritte Ez nem pipa című festményének néhány értelmezési lehetősége

 • Fehér Zsuzsánna :
  Ekphraszisz mint írott kő néma beszéde [52.20 kB - HTM]EPA-02263-00018-0040

  Elemzésem tárgya Umberto Eco A rózsa neve című regényének részlete, mely a bencés rendi apátság templomának főkapuját írja le (Eco 1998: 51–57). A szöveg különlegessége abban áll, hogy a főkapu apokalipszisjelenetet ábrázol. A szöveg nem csupán utal erre, hanem parafrazálja, majd idézi a bibliai Jelenések könyvét.