a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Társadalmi együttélés2013/2.

Tartalom

Tematikus cím:Doktoranduszok a romákról

Tanulmány

 • Fodor Gabriella :

  Az írás célja, hogy konkrét példák segítségével bemutassuk, hogyan jelenik meg a roma kultúra egyes települések kommunikációjában, egyáltalán juthatnak-e valós lehetőségekhez az ilyen jellegű kezdeményezések. Bódvalenke, a freskófalu, a Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivál és a Máriapócsi cigány búcsú példáin keresztül arra keressük a választ, hogy az ilyen jellegű projektek hogyan járulnak hozzá egy településen az esélyegyenlőség megvalósításához, és vajon valóban segíthetnek-e a társadalmi problémák megoldásában, a roma kultúra népszerűsítésében.

 • Nógrádi András :
  Roma választási ígéretek, 2002–2010 [490.35 kB - PDF]EPA-02245-00006-0020

  A választások a magyar politikai élet kiemelt eseményei: rendkívüli figyelmet szentel nekik a közvélemény, valamint a politikatudomány. A kampányok alatt elhangzott ígéretek, választási programok a médiaérdeklődés középpontjában állnak, ugyanakkor az ígéretek tematikus feldolgozásával még adós a hazai politológia. Írásom annak rövid összefoglalása, hogy a 2002-es, 2006-os, valamint a 2010-es országgyűlési választásokon parlamentbe kerülő pártok hivatalos választási programjaiban milyen gyakorisággal fordulnak elő romákkal és általánosabban kisebbségekkel kapcsolatos ígéretek. Bemutatom a három választási év programjaiban fellelhető trendeket, az egyes pártok hangsúlyeltolódásait, valamint a különbségeket a jobb- és baloldali pártok között.

 • Fekete Mariann :
  Akiket mindenki feldobott, de soha senki nem kapott el [984.14 kB - PDF]EPA-02245-00006-0030

  Meggyőződésem szerint a színház, a képekben, hangokban, zenével vagy mozdulatokkal elmesélt történetek sokat tehetnek az elfogadás, a befogadás, az integráció, a MÁSOK-hoz való odafordulás érdekében. A jelen azonban más képet mutat hazánkban. Az elit egy része nyíltan értelmiség-ellenes, nyíltan antiszemita, homofób és kisebbségellenes.

  Az elmúlt időszak két fontos darabja, amely szembesíti a színházi nézőket a cigánysággal szembeni sztereotípiákkal, közhelyekkel, életükkel és halálukkal, a Kaposváron bemutatott „Csak egy szög” és a fővárosi Katona József Színház előadása, a „Cigányok”. Tanulmányomban arra teszek kísérletet, hogy egy tartalomelemzési módszer, a harvardi pszichoszociális szótár segítségével megvizsgáljam, e két színdarab kapcsán az online médiában megjelent kritikák hová helyezik a hangsúlyt, mit tartanak fontosnak kiemelni, milyen aspektusból értelmezik a látottakat.

 • Sarlós Gábor :

  A roma probléma súlyosságának mértéke elérte azt a szintet, hogy további megoldatlansága az Európai Unió értékeit és hitelességét veszélyezteti. Mélyreható változás csak akkor történhet, ha a szükséges cselekvéssorozatok horizontális, strukturális és longitudinális szempontból koordináltan történnek. A cselekvéseknek európai közösségi, nemzetállami és helyi közösségi szinten, összehangoltan kell megtörténniük. Mindebben fontos szerepet kell, hogy játsszon maga a roma közösség, cselekvésének fókuszában az aktivista megközelítés kell, hogy álljon. Ennek megfelelően a roma közösség nem a folyamatok szenvedő alanya, hanem annak részese, sőt egyre inkább formálója. Mindehhez fontos a média által közvetített roma-kép formálása is, amely jelentős részben meghatározza mind a többségi társadalomnak a romákról, mind pedig a roma közösségnek önmagáról szóló képét.

Konferencia - beszámoló

 • A beszámolót készítette: Osvát Anna :

  A romapolitikák értékelési módszerei és a magyar kormányzatok romapolitikái” című műhelykonferenciára 2013. június 11-én került sor a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Jakobinus termében. A konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Tom Lantos Intézet és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete szervezte az ÁROP-2.2.5 sz. „Emberi erőforrások építése a központi közigazgatásban” c. projekt keretében.

A nemzetiségi közösségek kutatói

 • Az interjút készítette és szerkesztette: Bindorffer Györgyi :

  Akkoriban még nem készült ilyen kutatás, különösen nem erdélyi által, így minden, amit megállapítottam, érdekes és új volt. A székelyföldi és a közép-erdélyi két megye magyarsága körében végzett vizsgálat több lényeges megállapításra adott lehetőséget. Kimutattam, hogy a románokkal való fizikai együttélés (etnikailag vegyes vidék Kolozs megye) nem segíti elő az irántuk tanúsított előítéletesség csökkenését, és az a feltételezés, miszerint a háromszékiek (székelyek) előítéletesebbek lennének, nem igazolódott be.