a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Társadalmi együttélés2012/1.

Tartalom

Tematikus cím:Magyar nyelvű oktatás a határainkon túl

Magyar nyelvű oktatás a határainkon túl

 • Gábrity Molnár Irén :

  A vajdasági magyarok anyanyelvű oktatásnak problémáját néhány évtizede folyamatosan kutatják a tudományos társaságok és a közoktatási, illetve felsőoktatási bizottságok. Jelen tanulmány az INNOAXIS régiókutatás és az IPA projekt eredményeinek segítségével mutatja be a magyar nyelvű felsőoktatás helyzetét a Vajdaságban.

 • Orosz Ildikó :

  Ukrajna oktatáspolitikáját meghatározó irányelvek egyrészről deklarálják az európai térséghez való kapcsolódást, az esélyegyenlőség megteremtését és az oktatás demokratizálódását. Másrészről viszont az ukrán nemzetállam építése jegyében ugyanilyen hangsúlyt kap az ukrán oktatás egyetemessé tétele, az ukrán kultúra erősítése. A kisebbségi kérdésekben a jogalkotás szintjén nem került sor radikális lépésekre, de a kisebbségi jogok egyre szűkülnek. A kárpátaljai magyar oktatás megmaradásának alapfeltétele, hogy sikerüljön élni a kisebbségek számára garantált lehetőségekkel az anyanyelvhasználat, anyanyelvű oktatás terén.

 • Árendás Zsuzsanna :
  Az iskolaválasztás elbeszélései [441.02 kB - PDF]EPA-02245-00001-0030

  A szerző oktatás és nemzet társadalmi jelenségének változásait foglalja össze Délnyugat-Szlovákia két vegyes lakosságú területén, a galántai és vágsellyei járásban végzett empirikus vizsgálatai alapján. Tanulmányában az iskolaválasztás körülményeit, a döntéssel kapcsolatos szülői elvárásokat, az iskolaválasztás és siker összefüggéseit és a társadalmi nem szerepét vizsgálja. A tanulmány nóvuma az etnikai köztesség, többes etnikai kötődés és etnikai hibriditás pontos empirikus anyagon keresztül történő megragadása, az iskolaválasztás gyakorlatán keresztül történő elemzése.

 • Szoták Szilvia :

  A tanulmány a három nyugati kisrégió: Szlavónia, Muravidék és Burgenland magyarlakta területeihez is kötődő bécsi, maribori, zágrábi egyetemen folyó képzés sajátosságait mutatja be, és foglalkozik a nyugat-európai és amerikai magyar tanszékeknek, lektorátusoknak a helyi magyar diaszpóra életében betöltött szerepével is.

Konferencia-beszámoló

 • Osvát Anna :

  A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának, az egri Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Karának, valamint az MTA MAB Neveléstudományi Szakbizottsága Kisebbségtudományi Munkabizottságának közös szervezésében 2011. november 16–17-én nagyszabású konferenciára került sor a magyarországi nemzetiségi közoktatás és felsőfokú oktatás, valamint a határon túli magyar nemzetiségi felsőoktatás helyzetéről. A konferencia a Magyar Tudomány Ünnepének égisze alatt került megrendezésre Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán. A konferencia fővédnökei Sólyom László volt köztársasági elnök és Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke voltak.

A nemzetiségi közösségek kutatói

 • Bindorffer Györgyi ,
  Gyivicsán Anna :

  „A nemzetiségeket már olyan sokan és olyan sokszor elsiratták, és még mindig vannak. Nem fogunk kihalni, mert tudatosan és öntudatosan védjük a kultúránkat.” Életútinterjú Gyivicsán Annával

Letöltés egy fájlban [2,4 MB - PDF]