stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret   
Vincze Gábor

Mozaikok a Bolyai Tudományegyetem életébôl

Az alább közölt dokumentumok az egyetem alig másfél évtizedes életébôl csak röpke pillanatok. Mégis úgy gondoljuk, hogy a kezdettel (az 1945. május 24-i, az intézményt létrehozó királyi dekrétummal) és a véggel (az "egyetemegyesítésnek" elkeresztelt akcióval) jól szimbolizálható egy kisebbségi intézmény hányatott sorsa. I. Mihály törvényrendelete elsôsorban azért jelent meg, mert Bukarest abban a pillanatban kénytelen a magyar kisebbség felé gesztusokat tenni. Amint ez a külpolitikai kényszer megszűnik, az egyetemmel kapcsolatos politika is "megszigorodik". Hogy mennyire csak a külvilágnak szól az egyetemalapítás, és nem valós jóakarat hozta létre, azt az 1946 tavaszán készült összefoglaló jelentés mutatja be. (A második és a harmadik dokumentum a novemberben Marosvásárhelyen megjelenô Erdély Magyar Egyeteme 1944-1949 második kötetébôl való.)

A kezdetbôl szerintünk logikusan következik a vég. Amint a bukaresti politikai vezetés elérkezettnek látta az idôt a magyar egyetem megsemmisítésére, véget vetett a "szeparatizmus" fészkének.

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret