stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret   
A magyar politikatudomány
válogatott bibliográfiája

1994. negyedik negyedév

Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs Kutatóintézete: Évkönyv, 3. köt. 1994. Bp. 1994, 1956-os Intézet.

Andorka Rudolf-Kolosi Tamás-Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1994. Bp. 1994, Tárki.

Bragyova András: Az alkotmánybíráskodás elmélete. Bp. 1994, KJK MTA Állam és Jogtudományi Int. (Jog és jogtudomány 6.)

Gábor Luca-Levendel Ádám-Stumpf István (szerk.): Parlamenti választások 1994. Bp. 1994, Osiris-Századvég.

Gazdag László: Átváltozások az Elbától Keletre és Nyugatra. Bp. 1994, Szenci Molnár Társaság.

Jellinek, Georg: Általános államtan. Bp. 1994, Osiris-Századvég. (Jogfilozófiák/ELTE Állam- és Jogtudományi Kar)

Kapitány Ágnes-Kapitány Gábor: Értékválasztás, 1994. A választási kampányműsorok szimbolikus és értéküzenetei. Bp. 1994, Friedrich Neumann Stiftung, Societes.

Kiss Lajos, Cs.-Karácsony András (Vál., szerk.): A társadalom és a jog autopoletikus felépítése. Válogatás a jogi konstruktivizmus irodalmából. Bp. 1994, Osiris-Századvég. (Jogfilozófiák/ELTE Állam- és Jogtudományi Kar)

Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan. 3. átdolg. kiadás. Bp. 1994, Osiris-Századvég. (Osiris-Századvég tankönyvek)

Kulcsár Kálmán: Két világ között. Rendszerváltás Magyarországon 1988-1990. Bp. 1994, Akadémiai K.

Lengyel László: Korunkba zárva. Bp. 1994, 2000 Pénzügykutató.

Oláh Miklós-Zongor Gábor (szerk.): Hát én immár kit válasszak? Az 1994-es parlamenti választások Veszprém megyében. Veszprém. 1994, Comstaters.

Mannheim Károly: A konzervativizmus. Tanulmány a tudás szociológiájáról. Bp. 1994, Cserépfalvi. (Társadalomtudomány klasszikusai)

Nyíri Kristóf: A hagyomány filozófiája. Bp. 1994, T-Twins - Lukács Archívum. (Alternatívák)

A Petôfi Kör vitái hiteles jegyzôkönyvek alapján.

5. köt. Gazdasági vezetés; Műszaki fejlesztés; Kertmagyarország?

7. köt. Iparművészet; Orvosvita.

Bp. 1994,1956-os Intézet.

Perrow, Charles: Szervezetszociológia. Bp. 1994, Osiris-Századvég. (Osiris-Századvég tankönyvek)

Rauch, Georg von-Misiunas, Romuald J.-Taagepera, Rein: A balti államok története. Bp. 1994, Osiris-Századvég, 2000. (Europica Varietas)

Sárközi Tamás: Javaslat a gazdaságot szolgáló modern kormányzás felépítésére. (Egy lehetséges variáns) Bp. 1994, KJK, MTA Állam és Jogtudományi Int.

Stillman, Richard J. (szerk.): Közigazgatás. Public administration. Bp.1994, Osiris-Századvég. (Osiris-Századvég tankönyvek)

Strauss, Leo-Cropsey, Joseph (szerk.): A politikai filozófia története. 1-2 köt. Bp. 1994, Európa.

Szabó Máté: Ungarn auf dem weg zur Demokratic. Modernisierung, politische Innovationen und Systemwandel. Mainzer Beitrage zur Europaeischen Einigung. Band 16. Bonn 1994, Europa Union Verlag Gmbh.

Szôgyi Lenke: Az 1994. évi országgyűlési választások Nógrád megyében. Bp. 1994, MTA PTI.

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret