stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret   
Románia kormányai
1989-1995*

 

1.
A PETRE ROMAN IDEIGLENES KORMÁNY
1989. december 26. - 1990. június 27.

1989. december 26.

Petre Roman

- miniszterelnök

Gen. Nicolae Militaru

- nemzetvédelmi miniszter

1989. december 28.

 

Mihail Draganescu

- miniszetrelnök-helyettes

Gelu Voican-Voiculescu

- miniszetrelnök-helyettes

 

Gen. Atanasie Victor Stanculescu

- nemzetgazdasági miniszter

 

Stefan Nicolae

 

- mezôgazdasági és élelmiszer-ipari miniszter

Simion Hâncu

 

- vízügyi, erdôügyi és környezetvédelmi miniszter

Gheorghe Caranfil

- kémiai és petrokémiai miniszter

Adrian Georgescu

- villamos-energiaügyi miniszter

 

Andrei Plesu

 

- művelôdésügyi miniszter

Sergiu Celac

- külügyminiszter

Corneliu Bogdan

- külügyminisztériumi államtitkár-miniszter

 

Gen. Mihai Chitac

- belügyminiszter

1989. december 29.

 

Anton Vatasescu

- elektrotechnika-ipari, elektronikai és számítástechnikai miniszter

 

Ioan Chesa

- kohóipari miniszter

Victor Murea

 

- kôolajipari miniszter

1989. december 30.

 

Mihai Sora

- oktatásügyi miniszter

Mircea Angelescu

- sportügyi miniszter

Ion Aurel Stoica

- gépgyártó-ipari miniszter

Petru Pepelea

- államtitkár-miniszter, a Nemzeti Statisztikai Bizottság elnöke

Mihail Victor Buracu

 

- államtiktár-miniszter, a Nemzeti Szabvány- és Minôségügyi Bizottság elnöke

1990. január 2.

Nicolae M. Nicolae

- külkereskedelmi miniszter

Nicolae Dicu

- bányaügyi miniszter

Stelian Pintilie

- posta- és távközlésügyi miniszter

Ioan Folea

- geológiai miniszter

Corneliu Burada

- szállításügyi miniszter

1990. január 3.

Teofil Pop

- igazságügy-miniszter

1990. január 5.

Mihnea Marmeliuc

- munkaügyi és társadalomvédelmi miniszter

Virgil Iga

államtitkár-miniszter, a Nemzeti Munkavédelmi Bizottság elnöke

1990. január 8.

 

Dan Enachescu

- egészségügy-miniszter

1990. január 14.

Mihai Lupoi

- turisztikai miniszter

Vintil0 Rotaru

 

-államtitkár-miniszter, a Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium Élelmiszeripari Osztályának vezetôje

Ion Râmbu

- faipari miniszter

1990. január 18.

Nicolae Stoicescu

- kultuszminiszter

Alexandru Dumitriu

- építésügyi miniszter

1990. január 22.

Dimitrie Anghelina

 

- államtitkár-miniszter, a Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium Állami Mezôgazdasági Osztályának vezetôje

Victor Surdu

 

- a Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium államtitkár-minisztere

1990. január 31.

Dan Andreescu

- államtitkár-miniszter, a Nemzeti Munkavédelmi Bizottság elnöke, Virgil Iga helyett

1990. február 7.

Mihai Lupoi

- turisztikai miniszteri tisztségébôl felmentve

 

Costica Badescu

- a Helyi Igazgatási Hivatal elnöke, miniszteri rangú államtitkár

1990. február 8.

Ovidiu Adrian Motiu

- a Kormány államtitkár-minisztere

1990. február 16.

Gen. Atanasie Victor Stanculescu

- nemzetvédelmi miniszter, a kérésére tisztségébôl felmentett gen. Nicolae Militaru helyett; gen. Atanasie Victor Stanculescu elôzetesen felmentett lévén nemzetgazdasági miniszteri tisztségébôl

1990. február 22.

Sever Georgescu

 

- a Kormány Fôtitkárságának vezetôje

1990. március 22.

Ladislau Frumosu

 

- államtitkár-miniszter, Színesfém-kohászati Osztály vezetôje

1990. március 28.

Ion Aurel Stoica

 

- miniszterelnök-helyettes, elôzetesen felmentett lévén gépgyártó-ipari miniszteri tisztségébôl

 

Anton Vatasescu

- miniszterelnök-helyettes, elôzetesen felmentett lévén elektrotechnika-ipari, elektronikai és számítástechnikai miniszteri tisztségébôl

1990. május 31.

 

Mihai Draganescu

 

- nyugdíjaztatás végett felmentve miniszterelnök-helyettesi tisztségébôl

1990. június 14.

Doru Viorel Ursu

 

- belügyminiszter, a tisztségébôl felmentett gen Mihai Chitac helyett

2.
A PETRE ROMAN KORMÁNY
1990. június 28. - 1991. október 16.

Petre Roman

- miniszterelnök

Anton Vatasescu

- ipari és kereskedelmi tevékenységgel megbízott államminiszter

Ion Aurel Stoica

- népjóléti és társadalomvédelemmel megbízott államminiszter

 

Eugen Dijmarescu

- gazdasági irányítással megbízott államminiszter

Adrian Severin

 

- miniszter, a reformért és parlamenti kapcsolatokért felelôs miniszterelnök asszisztense

 

Adrian Nastase

- külügyminiszter

 

Gen. Atanasie Victor Stanculescu

- nemzetvédelmi miniszter

Teodor Stolojan

- pénzügyminiszter

Doru Viorel Ursu

- belügyminiszter

Victor Babiuc

- igazságügy-miniszter

Mihai Zisu

 

- erôforrás- és iparügyi miniszter

Constantin Fota

- kereskedelmi és turisztikai miniszter

 

Ioan Tipu

 

- mezôgazdasági és élelmezésügyi miniszter

 

Andrei Chirica

- távközlésügyi miniszter

 

Doru Pana

- közmunkaügyi, szállításügyi és területrendezési miniszter

 

Gheorghe Stefan

- oktatás- és tudományügyi miniszter

Valeriu Eugen Pop

- környezetvédelmi miniszter

 

Andrei Plesu

 

- művelôdésügyi miniszter

Bogdan Marinescu

- egészségügy-miniszter

 

Catalin Zamfir

- munkaügyi és társadalomgondozási miniszter

 

Bogdan Niculescu-Duvaz

- ifjúság- és sportügyi miniszter

1990. október 18.

Sever Georgescu

 

- felmentve a Kormány fôtitkári tisztségébôl

Nicolae Olteanu

 

- a Kormány fôtitkára

1991. március 20.

Teodor Groza

- közmunkaügyi, szállításügyi és területrendezési ideiglenes miniszter

1991. április 30.

Dan Mircea Popescu

- népjóléti és társadalomgondozással megbízott államminiszter, Ion Aurel Stoica helyett

Gen. Nicolae Spiroiu

 

- nemzetvédelmi miniszter, gen. Atanasie Victor Stanculescu helyett

Mihnea Marmeliuc

- munkaügyi és társadalomgondozási miniszter, Catalin Zamfir helyett

Traian Basescu

- szállításügyi miniszter, Doru Pana helyett

Florian Bercea

- a Gazdasági és Pénzügyminisztérium keretében a Költségvetéssel megbízott miniszter, Aurel Berea helyett

Ion Aurel Stoica

- tárca nélküli miniszter

 

Eugen Dijmarescu

- államminiszter, gazdasági és pénzügyminiszter, a lemondott Teodor Stolojan helyett

 

Atanasie Victor Stanculescu

 

- erôforrás- és iparügyi miniszter, a lemondott Mihai Zisu helyett

Dinu Patriciu

- közmunkaügyi és területrendezési miniszter, Doru Pana helyett

Radu Berceanu

- ifjúság- és sportügyi miniszter, Bogdan Niculescu-Duvaz helyett

1991. április 30.

Doru Pana

- ideiglenes közmunkaügyi, szállításügyi és területrendezési miniszter

Bogdan Niculescu-Duvaz

- ideiglenes ifjúság- és sportügyi miniszter

1991. május 28.

Paul Jerbas

 

- a Kormány fôtitkára, Nicolae Olteanu helyett

1991. június 7.

Caius Traian Dragomir

 

- államtitkár, a Tájékoztatási Osztály vezetôje

1991. október 1.

Teodor Stolojan

- miniszterelnök, az 1991. szeptember 26-án lemondott Petre Roman helyett

3.
A TEODOR STOLOJAN KORMÁNY
1991. október 16. - 1992. november 18.

Teodor Stolojan

- miniszterelnök

 

Adrian Nastase

- külügyminiszter

Gen. Niculae Spiroiu

- nemzetvédelmi miniszter

Mircea Ionescu Quintus

- igazságügy-miniszter

Victor Babiuc

- belügyminiszter

George Danielescu

- gazdasági és pénzügyminiszter

Dan Mircea Popescu

- munkaügyi és társadalomgondozási miniszter

Constantin Fota

- kereskedelmi és turisztikai miniszter

Dan Constantinescu

- iparügyi miniszter

 

Petru Marculescu

 

- mezôgazdasági és élelmezésügyi miniszter

 

Traian Basescu

- szállításügyi miniszter

 

Andrei Chirila

-távközlésügyi miniszter

Dan Nicolae

- közmunkaügyi és területrendezési miniszter

Marcian Bleahu

- környezetvédelmi miniszter

Mihail Golu

-oktatás- és tudományügyi miniszter

Ludovic Spiess

 

- művelôdésügyi miniszter

Mircea Maiorescu

- egészségügyminiszter

Ioan Moldovan

- ifjúság- és sportügyi miniszter

Florian Bercea

- a Gazdaság és Pénzügyminisztérium keretében költségvetési, államjövedelmi és pénzügyi ellenôrzési miniszter

Ion Aurel Stoica

 

-a parlamenti kapcsolatokért felelôs miniszter

1992. október 16.

Virginia Gheorghiu

 

 

 

- államtitkár, a Tájékoztatási Osztály vezetôje, a tisztségébôl felmentett Caius Traian Dragomir helyett

1992. november 4.

Nicolae Vacaroiu

- miniszterelnök, Teodor Stolojan helyett

1992. november 19.

 

Teodor Viorel Melescanu

 

- külügyminiszter, a Képviselôház elnökévé választott Adrian Nastase helyett

Constantin Aurel Ilie

- környezetvédelmi miniszter - újjászervezett minisztérium Marcian Bleahu helyett

Constantin Teculescu

- kereskedelmi miniszter, Constantin Fota helyett

Florin Georgescu

- pénzügyminiszter, az újjászervezett Gazdasági és Pénzügyminisztériumban George Danielescut és Florian Berceat helyettesítve

Liviu Maior

- oktatásügyi miniszter, Mihail Golu helyett

Marin Cristea

- közmunkaügyi és területrendezési miniszter, Dan Nicolae helyett

Dan Mircea Popescu

 

- tisztségében megerôsített munkaügyi és társadalomgondozási miniszter

Iulian Mincu

- egészségügy-miniszter, Mircea Maiorescu helyett

Valer Dorneanu

 

- a parlamenti kapcsolatokért felelôs miniszter, Ion Aurel Stoica helyett

Dan Matei Agathon

- turisztikai miniszter, a Kereskedelmi és Turisztikai Minisztérium átszervezése után

Petre Ninosu

- igazságügy-miniszter, Mircea Ionescu-Quintus helyett

1992. november 20.

Doru Dumitru Palade

- kutatás- és technológiaügyi miniszter, újonnan létrehozott minisztérium

4.
A NICOLAE
VACAROIU KORMÁNY
1992. november 20.

 

Nicolae Vacaroiu

- miniszterelnök

 

Misu Negritoiu

 

- államminiszter, a Gazdasági Egyeztetô, Stratégiai és Reform Tanács elnöke

Dan Mircea Popescu

- államminiszter, munkaügyi és társadalomgondozási miniszter

Florin Georgescu

- államminiszter, pénzügyminiszter

 

Teodor Viorel Melescanu

- államminiszter, külügyminiszter

Petre Ninosu

- igazságügy-miniszter

Gen. Niculae Spiroiu

- nemzetvédelmi miniszter

 

George Ioan Danescu

- belügyminiszter

Dumitru Popescu

- iparügyi miniszter

Ioan Oancea

 

- mezôgazdasági és élelmezésügyi miniszter

Paul Teodoru

- szállításügyi miniszter

 

Andrei Chirila

- távközlésügyi miniszter

Constantin Teculescu

- kereskedelmi miniszter

Dan Matei Agathon

- turisztikai miniszter

Marin Cristea

- közmunkaügyi és területrendezési miniszter

Aurel Constantin Ilie

 

- vízügyi, erdôügyi és környezetvédelmi miniszter

Liviu Maior

- oktatásügyi miniszter

Doru Dumitru Palade

- kutatás- és technológiaügyi miniszter

Iulian Mincu

- egészségügy-miniszter

Mihail Golu

 

- művelôdésügyi miniszter

Gheorghe Angelescu

-ifjúság- és sportügyi miniszter

Valer Dorneanu

 

-a parlamenti kapcsolatokért felelôs miniszter

1992. november 28.

Viorel Hrebenciuc

 

- a Kormány fôtitkára, a tisztségébôl felmentett Paul Jerbas helyett

1992. december 9.

 

Octavian Cosmânca

 

- államtitkár, a Helyi Közigazgatási Osztály vezetôje

1993. február 15.

Octavian Partenie

 

- államtitkár, a Köztájékoztatási Osztály vezetôje, a tisztségébôl felmentett Virginia Gheorghiu helyett

1993. augusztus 28.

 

Mircea Cosea

 

- államminiszter, a Gazdasági Egyeztetô, Stratégiai és Reform Tanács elnöke, a tisztségébôl augusztus 27-én visszahívott Misu Negritoiu helyett, akit elnöki tanácsossá neveztek ki

Cristian Ionescu

- kereskedelmi miniszter, a tisztségébôl visszahívott Constantin Teculescu helyett

 

Petre Salduceanu

 

- művelôdésügyi miniszter, a tisztségébôl visszahívott Mihail Golu helyett

Alexandru Mironov

 

- ifjúság- és sportügyi miniszter, a tisztségébôl visszahívott Gheorghe Angelescu helyett

Dumitru Popa

 

államtitkár, a Köztájékoztatási Osztály vezetôje, a tisztségébôl felmentett Octavian Partenie helyett

1993. november 5.

Liviu Maior

 

- ideiglenes művelôdésügyi miniszter, a lemondott Petre Salduceanu helyett

1993. november 25.

Marin Sorescu

 

- művelôdésügyi miniszter

1994. január 11.

Dumitru Popa

- államtitkár, köztájékoztatási osztályvezetôi tisztségébôl felmentve

1994. március 6.

Iosif Gavril Chiuzbaian

 

- igazságügy-miniszter, a tisztségébôl visszahívott Petre Ninosu helyett

Gheorghe Tinca

 

- nemzetvédelmi miniszter, a tisztségébôl visszahívott gen. Niculae Spiroiu helyett

 

Ioan Doru Taracila

 

- belügyminiszter, a tisztségébôl visszahívott George Ioan Danescu helyett

Aurel Novac

 

- szállításügyi miniszter, a tisztségébôl visszahívott Paul Teodoru helyett

1994. augusztus 18.

Adrian Turicu

 

- távközlésügyi miniszter, a tisztségébôl visszahívott Andrei Chirila helyett

 

Valeriu Tabara

 

- mezôgazdasági miniszter, a tisztségébôl visszahívott Ioan Oancea helyett

1994. október 29.

Nicolae Dan Fruntelata

 

- államtitkár, a Köztájékoztatási Osztály vezetôje

1995. május 5.

 

Viorel Marginean

 

- művelôdésügyi miniszter, a tisztségébôl felmentett Marin Sorescu helyett

 

Petru Crisan

 

- kereskedelmi miniszter, a tisztségébôl felmentett Cristian Ionescu helyett

A NICOLAE VACAROIU KORMÁNY
1995. május 12-én

 

Nicolae Vacaroiu

- miniszterelnök

 

Mircea Dumitru Cosea

 

- államtitkár, a Gazdasági Egyeztetô, Stratégiai és Reform Tanács elnöke

Dan Mircea Popescu

- államminiszter, munkaügyi és társadalomgondozási miniszter

Florian Georgescu

- államminiszter, pénzügyminiszter

 

Teodor Viorel Melescanu

- államminiszter, külügyminiszter

Iosif Gavril Chiuzbaian

- igazságügy-miniszter

Gheorghe Tinca

- nemzetvédelmi miniszter

 

Doru Ioan Taracila

- belügyminiszter

Dumitru Popescu

- iparügyi miniszter

 

Valeriu Tabara

 

- mezôgazdasági és élelmezésügyi miniszter

Aurel Novac

- szállításügyi miniszter

Adrian Turicu

- távközlésügyi miniszter

 

Petru Crisan

- kereskedelmi miniszter

Dan Matei Agathon

- turisztikai miniszter

Marin Cristea

- közmunkaügyi és területrendezési miniszter

Aurel Constantin Ilie

 

- vízügyi, erdôügyi és környezetvédelmi miniszter

Liviu Maior

- oktatásügyi miniszter

Doru Dumitru Palade

- kutatás- és technológiaügyi miniszter

Iulian Mincu

- egészségügy-miniszter

 

Viorel Margineanu

 

- művelôdésügyi miniszter

Alexandru Mironov

- ifjúság- és sportügyi miniszter

Valer Dorneanu

 

- a parlamenti kapcsolatokért felelôs miniszter

Viorel Hrebenciuc

 

- miniszteri rangú kormányfôtitkár

Octavian Cosmânca

 

- államtitkár, a Helyi Közigazgatási Osztály vezetôje

 

Nicolae Dan Fruntelata

 

- államtitkár, a Köztájékoztatási Osztály vezetôje

----------------------

* Forrás: Monitorul Oficial al României I. 1990-1995. május


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret